Vše o elektřině

Kdy můžete odstoupit od smlouvy s podomními prodejci nebo uzavřené na dálku?

Rozmysleli jste si svůj podpis na smlouvě o dodávce elektřiny, hned jak se za důrazným podomním obchodníkem zavřely dveře od vašeho bytu? Nemusíte za ním běžet a snažit se mu smlouvu vyrvat z ruky. Nový občanský zákoník totiž rozšiřuje možnosti, kdy můžete odstoupit od smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání nebo přes telefon či internet.

Kdy můžete odstoupit od smlouvy s podomními prodejci nebo uzavřené na dálku?
Kdy můžete odstoupit od smlouvy s podomními prodejci nebo uzavřené na dálku?

Paní Alena Dobrodějová po hodině přemlouvání a naléhání podepsala smlouvu na dodávku elektřiny s podomním obchodníkem, který zazvonil u jejích dveří. Za týden ale zjistila, že nová smlouva vůbec není tak výhodná, jak jí tvrdil předtím prodejce, a chtěla by ji proto zrušit. Co může dělat?

Nový občanský zákoník posiluje ochranu spotřebitelů

Při odstoupení od smlouvy uzavřené mimo běžné obchodní prostory (např. v bydlišti zákazníka, na předváděcím zájezdě, na ulici) platí stejné podmínky jako pro smlouvy distanční neboli smlouvy uzavřené na dálku, nejčastěji prostřednictvím internetu, e-mailu ale také skrze reklamu v tisku s objednávkovým katalogem. Proto bychom paní Dobrodějové radili stejně, i kdyby chtěla ukončit smlouvu sjednanou online. Paní Alena by měla nejdříve nahlédnout do dokumentů, které dostala při podpisu se smlouvou. Od 1. 1. 2014, kdy platí nový občanský zákoník, musí podnikatel splnit svou informační povinnost vůči zákazníkovi. Mimo jiné sem patří také povinnost poskytnout vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a poučení o podmínkách, lhůtách a postupech při odstoupení.

Nesplněná informační povinnost: Můžete odstoupit do jednoho roku a 14 dní

Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory

Smlouva, která byla podepsána mimo prostory obvyklé k podnikání daného podnikatele (např. na ulici, na předváděcím zájezdu, v bydlišti zákazníka, v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory).

Pokud na informační povinnost dodavatel zapomněl úplně, může zákazník odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů od zahájení dodávky elektřiny. Když dodavatel zákonem stanovené informace nakonec dodal ale opožděně, začíná běžet standardní lhůta na odstoupení (14 dnů) v okamžiku dodatečného splnění informační povinnosti. Paní Alena všechny nezbytné údaje našla, takže se jí tento případ týkat nebude.

Bez udání důvodů odstoupíte do 14 dnů od první dodávky elektřiny

Dobrodějová se spokojí s obvyklou dobou na odstoupení od smlouvy, která činí podle nového občanského zákoníku 14 dnů, ovšem nikoli od uzavření smlouvy, ale od zahájení první dodávky energií. Většinou k ní dochází až po 3 měsících od uzavření smlouvy, proto má paní Alena stále dost času. Navíc odstoupení nemusí být ani doručeno do 14 dnů dodavateli, ale stačí, když daný dokument pouze odběratel v této lhůtě odešle.

Co se změnilo oproti zákonům platným před rokem 2014?

Kromě prodloužení lhůt pro odstoupení od distančních smluv a smluv uzavřených mimo obvyklé obchodní prostory došlo ještě k další změně díky vydání nového občanského zákoníku. Pokud v minulosti oslovil prodejce zákazníka například někde na ulici a poté spolu odešli do provozovny podnikatele, kde sepsali smlouvu, v roce 2013 by šlo o smlouvu uzavřenou v prostorách obvyklých k podnikání. V roce 2014 ale již tato situace spadá pod smlouvy sepsané mimo obchodní prostory, protože k uzavření dojde bezprostředně poté, co podnikatel oslovil odběratele mimo prostory obvyklé o podnikání.