Vše o elektřině

Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete při zvýšení cen. Tím ale seznam nekončí

Při loučení se starým a drahým dodavatelem asi moc slz neuroníte. Možná se budete dokonce potutelně usmívat, protože změna dodavatele probíhá zcela zdarma a v různých situacích na ni máte automatický nárok. Podívejte se na jejich přehled.

Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete při zvýšení cen. Tím ale seznam nekončí
Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete při zvýšení cen. Tím ale seznam nekončí

Pan Martin Novotný se rozhodnul prozkoumat kalkulačku cen elektřiny pro rok 2014. Odhadnul zhruba roční spotřebu své rodiny a zjistil, že jeho dodavatel nepatří zrovna k těm nejlevnějším. Většina českých domácností může změnou dodavatele elektřiny či produktu ušetřit za rok nejméně několik stovek nebo dokonce tisíc korun. Rozhodnul se tedy, že se svému dodavateli dá sbohem a šáteček. Jak by měl ale dále postupovat?

Jak dlouhé jsou výpovědní lhůty?

Odstoupení od smlouvy

Ukončení smlouvy s dodavatelem elektřiny z určitého důvodu nebo v určité situaci (zvýšení cen, změna obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku aj.). Dalšími variantami ukončení smlouvy jsou také výpověď nebo oznámení o nezájmu prodloužit smlouvu.

Nejdříve by měl z šuplíku vylovit smlouvu o dodávkách elektřiny, kterou v minulosti podepsal, a vyhledat i obchodní podmínky svého dodavatele. Martin si přečetl, že uzavřel smlouvu na dobu neurčitou, což znamená, že může kdykoli podat výpověď, a pak jenom počkat až doběhne výpovědní lhůta. Z obchodních podmínek, které našel na webu svého dodavatele, vyčetl, že výpovědní lhůta činí 2 měsíce. Má štěstí, protože často to trvá tři měsíce, což je maximální zákonem povolená doba. Aby se Martin vyhnul papírování spojenému se změnou, podepíše smlouvu u nového dodavatele a zároveň mu svěří plnou moc pro zastupování v procesu změny. Nový dodavatel pak vyřídí všechny formality i výpověď u starého dodavatele.

Pokud by měl Martin sjednánu smlouvu na dobu určitou, tedy do přesně stanoveného data, musel by si dát pozor na automatické prodloužení smlouvy. Oznámení o ukončení smlouvy v tomto případě totiž musíte podat zpravidla s několikaměsíčním předstihem, jinak vám smlouvu prodlouží na další období. Datum vypršení smlouvy může být počítáno buď od podpisu smlouvy, nebo od zahájení dodávky. Pokud by si tím pan Novotný nebyl jistý, zavolal by na zákaznickou linku dodavatele, kde by mu operátor musel tuto informaci sdělit.

Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou se může prodražit

Pokud by do data vypršení smlouvy, zbývalo ještě mnoho měsíců, musel by pan Novotný zjistit, jestli si jeho dodavatel neúčtuje za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou sankční poplatky. Se započtením sankce by se mu změna dodavatele třeba vůbec nemusela vyplatit. Pro konkrétní podmínky předčasného ukončení tohoto typu smlouvy je dobré podrobně prostudovat obchodní podmínky a informovat se i přímo u dodavatele. Předčasný konec nemusí umožňovat každý dodavatel.

Zvýšení ceny nebo změna smluvních podmínek zakládá právo odstoupit

Než si stihnul pan Novotný vybrat svého nového dodavatele, zjistil, že mu jeho současný drahý dodavatel poslal e-mail, kde mu oznámil změnu svých obchodních podmínek a zároveň zvýšení ceny za elektřinu. I kdyby došlo jen k jedné z těchto situací, Martin může odstoupit od smlouvy ve lhůtě deseti dnů před účinností plánované změny cen či podmínek, protože mu dodavatel dal vědět 30 dní dopředu. Pokud by prodejce elektřiny nedodržel třicetidenní předstih, měl by pan Novotný možnost odstoupit až do 3 měsíců od doby, kdy se o změně dozvěděl. Zveřejnění změn na webu dodavatele přitom nestačí, oznámení o nárůstu cen či změně smluvních podmínek musí být totiž písemné, adresné a individuální.

Příklad: Jak rychle se zbavíte svého starého dodavatele?

Pan Novotný má tedy dvě možnosti, podat klasickou výpověď smlouvy na dobu neurčitou nebo odstoupit od smlouvy z důvodu zvýšení cen. Čím dříve opustí svého drahého dodavatele, tím lépe. Co tedy udělá v následující modelové situaci?

27. 12. 2013 se Martin Novotný rozhodne změnit dodavatele a zároveň obdrží oznámení o zdražení cen starého dodavatele účinné k 1. 2. 2014

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu

Varianta A: Ukončení smlouvy výpovědí

30.12.2013 Obdrží starý Martinův dodavatel výpověď od svého odběratele. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne v následujícím měsíci od doručení výpovědi dodavateli, tedy od 1. 1. 2014. Elektřinu od nového dodavatele tedy začne Martin odebírat od 1. 3. 2014 kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě. U většiny dodavatelů by to však bylo ještě později 1. 4. 2014, protože obvykle využívají maximální povolené tříměsíční výpovědní doby.

Varianta B: Ukončení smlouvy odstoupením z důvodu zvýšení cen

15.1.2014 Obdrží starý Martinův dodavatel odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení cen. Martin tak splnil povinnost odstoupit deset dní před účinností ohlášené změny cen. Jelikož odstoupení nabývá účinnosti k poslednímu dni v měsíci, kdy bylo doručeno, již 1. 2. 2014 může pan Novotný odebírat levnější elektřinu od nového dodavatele. Odběratel má ovšem také možnost účinnost odstoupení posunout. Hodilo bys to například v situaci, kdy by Martin podepsal smlouvu s novým dodavatel až od 1. 3. 2014. Nicméně ve zmíněném případě se chce pan Novotný se starým dodavatelem rozloučit co nejdříve, proto bude volit variantu B.

Zrušení smlouvy ve výjimečných životních situacích

Ať už máte smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, můžete ji bez sankcí zrušit, pokud dojde k přelomovým událostem ve vašem životě. Týká se především úmrtí odběratele, přestěhování nebo ztráty zdravotní způsobilosti.

Změna dodavatele elektřiny je v podstatě jednoduchý proces. Vyberte si vhodného dodavatele pro svou domácnost prostřednictvím srovnání cen elektřiny.