Domácnost

Dotace pro fotovoltaiku v roce 2023. Kolik dostanete?

Fotovoltaika je moderní a ekologický způsob výroby elektřiny z obnovitelného zdroje energie – slunečního záření. V České republice existuje možnost získat dotace na podporu fotovoltaických systémů pro domácnosti, které mohou výrazně snížit investiční náklady spojené s instalací solárních panelů.

Dotace pro fotovoltaiku v roce 2023. Kolik dostanete?
Dotace pro fotovoltaiku v roce 2023. Kolik dostanete?

Jaké existují dotace pro fotovoltaiku v roce 2023

V České republice je možné čerpat hned z několika dotačních programů z fondů Ministerstva životního prostředí. Jeden z nich se také zaměřuje na domácnosti a majitele bytových domů a tím je Nová zelená úsporám. Pokud plánujete podnikat v oblasti obnovitelných zdrojů, nebo vlastníte firmu a chcete se v provozu zaměřit na využívání zelené energie a snížit tak ekologické znečištění, lze využít nejen dotací z Modernizačního fondu nebo fondů Evropské unie. Pro města a obce je tu pak Národní program obnovy.

Srovnejte si dodavatele energie a zjistěte, kde ušetříte

Co je to Nová zelená úsporám

Tento dotační program je zaměřen na podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Dotace mohou být poskytnuty na instalaci fotovoltaického systému, který slouží pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu. Výše dotace závisí na výkonu fotovoltaického systému a na splnění technických požadavků. Podrobnější informace o této dotaci lze získat na oficiálních webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

V rámci programu je možné získat dotace na nákup a instalaci fotovoltaického systému s výkonem do 10 kWh (kilowatt peak), což je označení pro maximální výkon fotovoltaického systému za standardních podmínek osvětlení. Dotace jsou poskytovány na základě výzvy, kterou vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, a jejich výše je stanovena na základě aktuálních pravidel programu pro každý rok.

Kolik dostanete z Nové zelené úsporám

Výše dotace se liší podle instalovaného výkonu fotovoltaického systému a také podle způsobu vytápění objektu, ve kterém je systém instalován. Pro rodinné domy s využitím tepelného čerpadla nebo s přímým vytápěním dotační program poskytuje vyšší dotace než pro objekty s jiným způsobem vytápění. Konkrétně lze například u fotovoltaického systému s instalovaným výkonem do 10 kWp získat dotaci ve výši až 50 % z oprávněných nákladů na nákup a instalaci systému. Pro rodinné domy s využitím tepelného čerpadla nebo s přímým vytápěním lze dokonce získat dotaci ve výši až 70 % oprávněných nákladů.

Je důležité si uvědomit, že výše dotací se může lišit v závislosti na aktuálních pravidlech dotačního programu, a proto je nutné pravidelně sledovat výzvy Ministerstva životního prostředí a aktualizace programu Nová zelená úsporám.

Fotovoltaika zlevňuje, vyrábět elektřinu se už vyplatí

Dotace na fotovoltaiku přehledně

Fotovoltaika pro domácnosti je v rámci dotační podpory rozdělena na dvě oblasti – C.2 příprava teplé vody (akumulace tepla do bojleru pomocí fotovoltaiky nebo solárních kolektorů) a C.3 fotovoltaické systémy (fotovoltaická elektrárna bez akumulace, s akumulací do baterií, ostrovní elektrárny pro domy bez připojení k elektrické síti, nebo fotovoltaika s tepelným čerpadlem). 

Výše dotace se pohybuje podle výše instalovaných kilowattů výkonu a kilowatthodin lithiové baterie. Minimální instalace je přitom 2 kWp, u kapacity baterie je to minimálně jednonásobek instalovaného výkonu. Celkem lze získat dotaci až do výše 200 000 Kč na jeden rodinný dům, případně ji dále navýšit pomocí dalších kombinovaných opatření, jako je pořízení nabíječky na elektromobil nebo zateplení budovy.

Dotace na nabíjecí stanici v současnosti dosahuje 30 000 Kč, tato dotace se nově má snížit na 15 000 Kč, 

Nová Zelená úsporám Light

Novinkou pro rok 2023 je Nová zelená úsporám Light, která se zaměřuje také na nízkopříjmové domácnosti a v současnosti už zahrnuje i solární ohřev vody. Tento dotační program konkrétně podporuje například výměnu oken, zateplení fasády nebo instalaci fotovoltaiky na ohřev užitkové vody s následující možností financování:

Dotaci lze čerpat zálohově, což je rozdíl oproti klasické Zelené úsporám, kde je dotace naopak čerpána zpětně. Výhodou je také poradenský systém, který žadatelům pomůže s administrací.

Jak dotační podporu získat

Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám na fotovoltaiku je třeba splnit několik podmínek a postupovat dle stanovených pravidel. Zde je základní postup pro žádost o dotaci:

Firmy, které provádějí instalaci fotovoltaických systémů, mohou být zapojeny do procesu žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám jako dodavatelé. Tím pádem vám mohou s celým administrativním procesem pomoci a udělat jej za vás.