Domácnost

Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat

Mezi základní důvody, proč zvážit pořízení solárních panelů pro váš dům, patří zejména úspora, nezávislost a vyšší ohleduplnost k životnímu prostředí. Ať už jste se pro tento zdroj energie rozhodli z jakéhokoli důvodu, stále není stoprocentně zajištěn tak, aby byl bezporuchový. Vybrali jsme pro vás nejčastější problémy, které se u majitelů vyskytují.

Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat
Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat

Životnost fotovoltaického střídače

Než se zaměříte na chyby, které by mohly na solárních panelech vzniknout, podívejte se, jak funguje fotovoltaika u rodinného domu:

Tzv. střídač je důležitou součástí solárních panelů. Potřebný je zejména proto, že upravuje stejnosměrné napětí na střídavé, které využívá síť v domácnosti. Na tuto skutečnost upozorňuje také odborník Vít Pokorný, který však zároveň připomíná, že je dnes standardně v ceně záruka na 10-15 let.

Fotovoltaika vám ušetří i 15 000 ročně na elektřině

    +420

      Ještě před instalací a zakoupením solárních panelů se zajímejte o kvalitu této součástky. Ačkoli totiž samotné panely vydrží až desítky let v povozu bez zbytečných oprav a dalších nákladů, vyskytují se někdy nekvalitní střídače, které je třeba po několika letech vyměnit. Porovnávejte tedy nabídky a zajímejte se také o tuto drobnost. 

      Vysokonapěťový stres PID

      Problém s nekvalitním provedením se ovšem neobjevuje jen u rodinných domů. Technická univerzita v Ostravě či ČVUT v Praze se zabývá kontrolou hned několika zařízení, která byla vystavěna v letech 2008-2010. 

      Odborníky dále trápí hlavně PID, jedná se o jev, který je způsoben například vysokým rozdílem v napětí, přílišným teplem a vlhkostí. Některá zařízení vlivem těchto podmínek přicházejí s chybou PID (Potential Induced Degradation), což znamená, že zařízení ztrácí výkon a přestává být funkční. 

      Jak na fotovoltaiku: Jaká jsou PRO a PROTI solárních panelů?

      Takový jev se objevuje i několik let po nainstalování panelů. Jakmile zpozorujete, že vaše panely již nejsou tak účinné, jako bývaly na začátku, věnujte pozornost prověření, zdali se nejedná o tento problém. Výkonnost by se totiž časem začala více snižovat. Přistupte proto k reklamaci nebo řešení včas. 

      Možnost opravy 

      Mezi panely a měnič se připojí tzv. regenerační zařízení, které dokáže obnovit funkci poškozených panelů. Výkon je tak opět navýšen a zároveň je do budoucna preventivně zajištěno, že se PID znovu neobjeví. 

      Nesprávná instalace  nebo výroba

      Zařízení by měli na vás dům vždy instalovat jen odborníci. V případě nevhodného zacházení je možné, že budou panely uvolněné a pro majitele tak mohou být nebezpečné nebo méně výkonné. Takové chyby si laik nemusí dlouhá léta všimnout, dokud nedojde k výraznému zhoršení. 

      K instalaci solárních panelů volte vždy jen ověřené odborníky.

      Důvodem pro reklamaci mohou být jak nekvalitní spoje, tak například prasklé a poničené některé články, kterých si všimnete po instalaci. Nevhodně provedená konstrukce může vést k mnoha problémům v budoucnu a výrazně snížit životnost solárních panelů. Kromě rychlejšího  opotřebení dochází také k zatékání, korozi, drobným trhlinám a dalším problémům. 

      Vybírejte pečlivě

      Zařízení je na střeše je vystaveno drsným podmínkám. V létě je stále ve vysokých teplotách, a naopak v zimě stále na mrazu, dešti a sněhu. Proto by veškeré součástky měly být z kvalitních materiálů. V případě solárních elektráren se vyplatí investovat do prověřených firem, které používají odolné díly. 

      Životnost solárních panelů: Opravdu je zničí kroupy a vydrží jen desetiletí?

      I když se montáž solárních panelů může zdát jako jednoduchý úkon, svěřte jej do rukou profesionálů. Záleží totiž na každé maličkosti, jako je utváření mezer, síla utažení a mnoho dalších. 

      Konstruktér, který nemá dostatek zkušeností, také může chybovat v umístění kabelů. Jakmile jsou přes konstrukci nevhodně ohýbány, dochází po čase k jejich poničení a zbytečným nákladům.

      Monitoring systému vám usnadní práci a sníží výdaje za opravy

      Důležité je, každou chybu podchytit včas. Pokud ale nevoláte pravidelně odborníka, aby provedl revizi, nemusíte si dlouhodobě všimnout, že vašim solárním panelům klesla výkonnost. Při instalaci takového zařízení na začátku zahájení jeho provozu získá majitel možnost analýzy. 

      Průběžně jsou totiž získávána a zaznamenávána data o funkci. Jde například o počet hodin, kdy byly panely v provozu, finanční zisk, a v neposlední řadě také hlášení chyb. Bude jen na vás, jestli budete práci svého zařízení kontrolovat týdně, měsíčně nebo jednou za půl roku. Vždy ale budete mít možnost na jeho funkci nahlédnout. 

      Díky zmíněnému monitoringu jsou při kontrole včas odhaleny chyby. Jakmile je přistoupeno ke včasnému řešení, může být oprava mnohonásobně levnější než po dlouhém čase, kdy jste problému nevěnovali pozornost. 

      Fotovoltaika se dostala do fáze, kdy je nezastavitelná, říká prodejce solárních systémů

      Myslete také na hromosvod a přepěťovou ochranu

      Hromosvod je povinným vybavením vašeho domu. Pokud je však nefunkční a nedochází k jeho revizím, může se stát, že bude ohrožena také funkce solárních panelů. Stejná situace nastává také ve chvíli, kdy hromosvod funguje správně, ale není vhodně napojen na solární panely. 

      Ochrana proti blesku nestačí. Je nutné zvolit také další ochranu proti přepětí. Ta by měla být zvolena nebo navržena tak, aby přesně odpovídala velikosti, funkci a typu solárního zařízení.