Srovnávač cen elektrické energie

Počítáme již s aktuálními ceníky na rok 2023

Vyberte kraj
  Podle čeho chcete úsporu spočítat?
  Typ odběru - vyberte, zdali odebíráte elektřinu v rámci domácnosti či firmy.
   Sazba - dle údajů na faktuře vyberte sazbu, kterou využíváte.
    Spotřeba ve VT - zadejte počet kWh, které spotřebujete ročně ve vysokém tarifu.
    kWh / rok
     Spotřeba v NT - zadejte počet kWh, které spotřebujete ročně v nízkém tarifu.
     kWh / rok
      Jistič - dle údajů na faktuře vyberte jistič. Nejčastější hodnota je 3x20A pro vaření a ohřev vody. Pokud elektřinu využíváte i pro topení, pravděpodobně využíváte jistič 3x25A.
       Velikost bydlení – zvolte druh a velikost bydlení.
        Hlavní využití elektřiny - vyberte způsob, jakým využíváte elektřinu.
         Váš současný dodavatel – vyberte z nabídky dodavatele, od kterého aktuálně odebíráte elektřinu.
          Váš současný produkt – vyberte z nabídky produkt, který nyní využíváte. Pokud si nejste jistí, zvolte možnost "Nevím".
              +420

               Beru na vědomí znění Podmínek portálu Elektřina.czZásad zpracování osobních údajů. Ušetřeno.cz s.r.o. financuje svůj provoz z provizí od dodavatelů a z inzerce, proto je poradentství a srovnání služeb i produktů z oblasti energetiky pro Vás zdarma. Sdělením Vašich osobních údajů a dalších doplňujících informací dochází k uzavření smlouvy o poskytování naší služby informačního a srovnávacího servisu.

               Zavřít okno
               Podmínky portálu Elektřina.cz

               Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme především za účelem přípravy té nejlepší nabídky služeb právě pro Vás. Můžete se spolehnout, že Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám, kromě samotných poskytovatelů služeb a partnera našeho portálu. Jsme vždy připraveni podat na žádost vysvětlení, podrobnou informaci o námi zpracovávaných údajích o Vaší osobě, provést opravu chybných údajů či odstranit jiný závadný stav. Můžete též kdykoliv písemně požádat o odstranění Vašich osobních údajů z databáze naší společnosti. Ta si poté ponechá pouze údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

               Vědom si svých výše uvedených práv prohlašuji, že: "Uděluji společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00 IČ 24684295, DIČ 24684295, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. Souhlasím s tím, že obchodní společnost Ušetřeno.cz s.r.o. má právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Ušetřeno.cz s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele."

               Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Ušetřeno.cz s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby.

               Souhlasím s podmínkami