Vše o elektřině

Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře

Rozhodli jste se změnit dodavatele nebo zrušit nevýhodnou smlouvu, ke které vás dotlačil podomní prodejce? Nemusíte dlouze přemýšlet nad tím, co napsat do listiny při odstoupení od smlouvy na dodávky elektřiny či plynu. Vzorové dokumenty pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout právě zde. Tyto formuláře doporučuje použít i Energetický regulační úřad (ERÚ).

Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře
Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře

Rozlučku se svým dodavatelem energií můžete provést několika způsoby. Buď podáte výpověď smlouvy na dobu neurčitou, předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou anebo máte možnost bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodu odstoupit jednostranně od smlouvy. Odběrateli se nabízí několik situací, kdy se může rozhodnout odstoupit od smlouvy. První skupinu případů zahrnují změny z podnětu dodavatele. Druhá skupina se týká rozšířených možností pro odstoupení v případě smluv, které byly sepsány při návštěvě podomního prodejce nebo zprostředkované přes telefon či internet.

Jak reklamovat vyúčtování za elektřinu? Ani faktury nejsou bez chyb

počet hlasů: 1

Odstoupení od smlouvy při zvýšení cen nebo změně obchodních podmínek

Pokud dojde k zvýšení cen nebo ke změně obchodních podmínek můžete odstoupit od smlouvy, ale musíte si dát pozor na dodržení lhůt pro odstoupení. Pokud vás dodavatel informoval o chystaných změnách s předstihem alespoň 30 dnů před jejich účinností, musíte stihnout odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před dnem zvýšením ceny nebo změnou smluvních podmínek. Jestliže by dodavatel na svou informační povinnost zapomněl nebo by ji promeškal, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 3 měsíce od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a  odst. 3 energetického zákona

Odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání

Zákonodárci chtěli posílit možnosti odběratelů odstoupit od smlouvy, pokud byla sepsána při návštěvě podomního prodejce anebo sjednána dálkově (přes telefon či internet). Proto je právo na odstoupení od smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání zakotveno jak v občanském zákoníku, tak v energetickém zákoně.

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu
Energetický zákon dává odběrateli možnost odstoupit bez sankcí a bez udání důvodu do 5 dnů před zahájením první dodávky energií.

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a  odst. 2 energetického zákona

Občanský zákoník dává odběrateli možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Nicméně právníci i samotní dodavatelé energií aplikují tuto rozdílným způsobem. Někteří se přiklánějí k názoru, že dodávky energie mají být jednoznačně považovány za zboží, a proto se na ně stejně jako na ostatní zboží vztahuje lhůta pro odstoupení 14 dní od první dodávky energií. Naopak další skupina právníků zastává názor, že dodávky elektřiny a plynu jsou ze své podstaty specifickou službou a proto jde o 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Rozdílně k této otázce pak přistupují i jednotliví dodavatelé. Konečné stanovisko nejspíš určí až výklad samotných soudů.

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku

Změnou dodavatele elektřiny může domácnost ušetřit tisíce korun ročně. Zjistěte díky srovnání cen elektřiny, kolik můžete uspořit právě ta Vaše.