Tento dodavatel, který patřil do skupiny Bohemia Energy, ukončil svou činnost a zákazníci přešli k dodavateli poslední instance. Otázky a odpovědi k celé situaci najdete zde.

Energie ČS, a.s.

O společnosti

  1. Energie ČS, a.s. (původně Erste Energy) je dceřiná společnost České spořitelny, která vznikla v roce 2012 za účelem obchodování s fyzickou elektřinou. V roce 2013 získala licenci na obchod se zemním plynem.
  2. Dodavatele vykupuje elektrickou energii z obnovitelných zdrojů - bioplynových stanic, solárních, větrných a vodních elektráren a tepláren
  3. Dodavatel Erste Energy se dobrovolně přihlásil k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích, zveřejňovaným Energetickým regulačním úřadem.
Porovnat s ostatními dodavateli
Porovnat s ostatními dodavateli
Zavřít okno