RIGHT POWER, a.s.

O společnosti

Společnost Right Power Energy, s.r.o. je dříve se jmenující společnost Bicorn, která patří do skupiny Right Power a byla přejmenovaná právě kvůli zdůraznění své náležitosti ke skupině. Skupina Right Power vznikla v roce 2006 s hlavním cílem založit velkou energetickou skupinu. Postupnými kroky se stala velkoprodejcem energii, odborníkem v energetických poradenských službách, výrobcem energie a nakonec i dodavatelem koncovým zákazníkům. Na českém trhu působí Right Power Energy od roku 2007 a dodává domácnostem, podnikatelům a samosprávám jak elektrickou energii, tak i zemní plyn. V roce 2014 dodávala společnost elektrickou energii na více jak 47 500 odběrných míst na území celé České republiky. Velikostí se jedná o střední podnik s počtem zaměstnanců do 49 lidí.

Porovnat s ostatními dodavateli
Kontakt pro klienty:
tel: 555120300
Zelená linka:
tel: 844 445 566
E-mail:
energy@rightpower.cz
IČ:
27230112
Nahoru