Slovník pojmů

Aliance pro energetickou soběstačnost

Je organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů a profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem. Její činností je především osvěta, propagace moderních trendů a vzdělávání. Usiluje o to, aby česká ekonomika byla poháněna nezávislým, čistým a ve vhodných případech lokálním energetickým systémem. Aliance svými počiny vede společnost k energetické nezávislosti, zdravějším podmínkám pro život a stabilnímu klimatu.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno