Slovník pojmů

Elektrický šok

K elektrickému šoku dochází při kontaktu člověka se zdrojem elektřiny, který vede dostatečně silný proud, aby proniknul kůží, svaly či vlasy. Malý proud je téměř nepostřehnutený, zatímco silnější způsobuje neschopnost postiženého upustit vodivý předmět, a velmi silný proud působí závažná zranění nebo dokonce smrt.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno