Slovník pojmů

Elektrický zkrat

Jedná se o zapojení elektrického zdroje bez stropiče nebo situaci, kdy elektrický proud neprochází přes spotřebič. Nesprávně se užívá jako elektrická porucha. V důsledku zkratu může dojít k poškození zdroje, vodičů nebo celého spotřebiče. Vysoké teploty mohou spotřebič zapálit a způsobit požár. V případě zkratu je nutné co nejdříve přerušit elektrický obvod.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno