Slovník pojmů

Michael Faraday (1791 - 1867)

Brit, který se zabýval elektřinou a vztahem mezi elektrickými a magnetickými jevy. Objevil například elektromagnetickou indukci nebo zákony elektrolýzy. Zavedl také do techniky například elektrické siločáry. Jednotka kapacity farad byla pojmenována po něm.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno