Slovník pojmů

Neuronové sítě

Neuronová síť je jednou z výpočetních metod, která spadá do tzv. data miningu. Předlohou jí je skutečná nervová síť člověka. Neuronová síť je struktura, ve které každý neuron zpracovává vstupní informace. Díky propojení sítě je na konci generován jeden výstup. Největší výhodou metody neuronových sítí je učení – to umožňuje získávat závěry i z velmi komplikovaných dat. Metoda se používá např. při detekci pojistných podvodů, předpovědi vývoje na burze nebo rozpoznání poruch strojů.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno