Slovník pojmů

Open-source

Open-source software, označován někdy také jako open software, česky otevřený software, je počítačový program, jehož zdrojový kód je veřejný. V praxi to znamená, že takový software může kdokoliv rozvíjet a dále vylepšovat, případně v něm hledat bezpečnostní chyby. Součástí otevřeného softwaru bývá také soupis podmínek, které zapojení vývojáři při úpravách musí dodržovat. U užším smyslu se pak jako open-source označují programy s licencí, jež certifikovala organizace Open Source Initiative. Ty se někdy odlišují využitím velkých písmen – Open Source.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno