Slovník pojmů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává státní správu při využívání jaderné energie, ionizujícího záření a v oblasti nešíření jaderných, chemických a biologických zbraní. Je ústředním orgánem státní správy a je přímo podřízen vládě České republiky. Státní úřad pro jadernou bezpečnost se zabývá například zajišťováním jaderné bezpečnosti, kontrolou radiační ochrany, monitorováním radiační situace, ale také schvalováním dokumentace týkající se jaderné bezpečnosti či sledováním stavu ozáření obyvatelstva. Dle zaměření se úřad člení na tři sekce – sekci jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a sekci řízení a technické podpory.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno