Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "i"

IFTTT

vychází z anglického IF This, Then That..., což znamená Pokud se stane toto, následuje tamto...Jde o automatizované příkazy, které definují, jaká akce má nastat, pokud dojde k nějaké spouštěcí události v online prostředí. Umožňují tak propojit data z více mobilních aplikací mezi sebou. Například, když se podle GPS lokalizace vašeho telefonu blížíte domů, zapne se wi-fi síť. Když bude podle online předpovědi pršet, dostanete ráno upozormění na mobil, ať si vezmete deštník. Když dáte like nějaké fotce na Facebooku, automaticky se vám uloží do zvolené složky v počítači. 

Imobilizér

Představuje elektronické zařízení v automobilu, které má zabránit krádeži vozu. Brání nastartování motoru, pokud do zámku nebyl vložen správný klíč. Na klíčku či na jiném zařízení najdeme čip, který nese určitý kód. Pokud imobilizér kód nerozpozná, zablokuje řídící jednotku motoru, takže zloděj s autem nikam neodjede.

Inteligentní elektroinstalace

Elektrická instalace, jejíž součásti (osvětlení, vytápění, klimatizace, ovládání spotřebičů, snímače pohybu, bezpečnostní systém aj.) umí společně komunikovat, umožňují řídit a regulovat všechny dostupné prvky, které budova obsahuje.

Internet věcí

IoT, z angličtiny Internet of Things znamená systém, ve kterém jsou elektronická zařízení v domácnosti (či jinde) bezdrátově propojená s internetem. To umožňuje jejich snadné ovládání, sledování i další vymoženosti. Povel přístrojům v internetu věcí nejčastěji zadáte chytrým telefonem, ale právě pokročilé funkce umožňují, aby elektronika reagovala téměř automaticky na změnu chování členů domácnosti. Např. světla ve vstupní chodbě se zhasnou, poté co jste opustili dům či byt apod. Podle odhadů odborníků bude v roce 2020 celosvětově do internetu věcí připojeno několik set miliard zařízení, což představuje desítky zařízení na jednoho obyvatele naší planety.

Invertor

Jde o zařízení v elektromobilu, které mění stejnosměrný proud z baterie na střídavý proud pro elektromotor. Baterie elektroaut, která ukládá energii, využívá stejnosměrný proud, zatímco elektromotor funguje díky střídavému proudu, takže jako spojovací článek musí být v elektromobilu invertor. Invertoru se také říká měnič nebo střídač.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno