Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "l"

LCD monitor

LCD monitory na rozdíl od protáhlých starších CRT monitorů poznáme podle plochého tvaru a často větší uhlopříčky obrazovky. LCD technologie využívá k zobrazování tekutých krystalů (odtud pochází anglický název liquid crystal display). Tuto technologii najdeme u LCD i LED televizí, které se neliší displejem, ale pouze jiným typem podsvícení.

LCD televize

Jedná se o tenké, ploché televizory, které k zobrazování využívají tekuté krystaly (z angličtiny liquid crystal display). Řadíme sem i LED televize neboli LCD LED TV, které při zobrazování spoléhají rovněž na tekuté krystaly, ale liší se technikou podsvícení. Máme tedy dva druhy LCD televizí, LCD s podsvícením CCFL trubicemi a LCD s LED podsvícením. Někteří obchodníci používají zjednodušených pojmenování LCD TV a LED TV, což může působit menší zmatky. Klasické LCD TV s CCFL trubicemi obsahují rtuť, proto jsou méně ekologickou variantou při srovnání s novějšími LCD LED TV.

LED

(anglická zkratka Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo) je polovodičová elektronická součástka, která vyzařuje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření. Synonymy jsou světelná dioda, svítivá dioda, ojediněle svítivka. Slangově se nazývá ledka.

LED televize

Jde o pokročilou verzi LCD televizí s podsvícením LED diodami. Mohou být označeny jako LCD LED TV nebo jen LED TV, (což je poněkud zavádějící viz pojem LCD televize). Oproti LCD televizím s podsvícením CCFL trubicemi dosahují televize s LED podsvícením, vyšší kvality obrazu a nespotřebují tolik energie.

LEO Express

Soukromý dopravce, který spojuje přes 60 měst v 6 zemích. Společnost na českém trhu působí od roku 2012 a v dopravě využívá tzv. multimodální řešení. To znamená, že k přepravě cestujících využívá vlaky, autobusy, mini-busy a další door2door služby (e-koloběžky, kola).

Létající vzdušné turbíny

(BAT Buoyant Airborne Turbine). Větrné minielektrárny, které se vznášejí ve vysoké nadmořské výšce, kde využívají silého a stálého větru k výrobě elektrické energie.

Li-Fi (Light Fidelity)

Technologie pro bezdrátový přenos dat prostřednictvím viditelného světla, které vyzařuje a bliká z LED žárovky. Jde o tzv. mikroblikání, které lidské oko není schopné postřehnout.

Liberalizace trhu s elektřinou

Trh s elektřinou v ČR se plně liberalizoval, tedy otevřel, v roce 2006. Zákazníci od té doby mohou zdarma přecházet mezi dodavateli, což do té doby možné nebylo.

LIDAR

Senzor, který měří vzdálenost od překážek pomocí laserového paprsku, jež se od snímaných objektů odráží. Autonomní vozy s LIDARem proto jezdí stejně dobře v noci i během dne. Pojem LIDAR vychází z anglického sousloví Light Detection and Ranging (volně přeloženo detekce objektů a vzdáleností světlem).

Lithium

Stříbřitě lesklá látka (chemická značka Li), která patří do skupiny alkalických kovů. Jedná se o velmi lehký a měkký kov s velice nízkou hustotou, který je značně reaktivní a dobře vede elektrický proud i teplo. Lithiové baterie a akumulátory patří k perspektivním prostředkům pro dlouhodobější uchování elektrické energie a s rozvojem elektrotechnologií zájem o ně stále silně roste

Lokální distribuční soustava

Soustava napojená na některou z hlavních distribučních soustav (PRE, ČEZ a E.ON), která na základě udělené licence sama distribuuje elektřinu k odběratelům na vymezeném území. LDS vzniká v místech, kde je více odběratelů připojeno do distribuční sítě z jednoho připojovacího místa. Často tedy fungují například v obchodních a průmyslových zónách a centrech nebo bytových komplexech.

Lumen

Jednotka světelného toku, která ukazuje, kolik světla daný typ žárovky vyzařuje. Tento údaj nahrazuje dříve hojně používaý výkon ve wattech, protože větší spotřeba (ve wattech) nemusí nutně znamenat více světla (v lumenech).

Luminiscenční solární koncentrátor

Jde o první skutečně průhledný koncentrátorový modul pro sluneční články, který nevykazuje specifické rušivé zabarvení či viditelné ztmavnutí při průchodu slunečního světla, sledovaného lidským okem. Koncentrátor totiž pracuje jen s vlnovými délkami světla, které se nacházejí mimo oblast okem viditelného světla. S viditelným světlem nedělá skoro nic a nijak tedy nesnižuje jeho intenzitu. Luminiscenční solární koncentrátor pomáhá usměrňovat sluneční záření, které dopadá na fotovoltaickou vrstvu solárních článků. Tím zpravidla dochází ke zvýšení účinnosti dotyčných solárních článků a panelů.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno