Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "z"

Zákaz vysavačů s vysokým příkonem v EU

Od 1. září 2014 se do zemí Evropské unie nesmí dovážet ani se v nich nesmí vyrábět vysavače s příkonem 1600 wattů a vyšším. Od 1. září 2017 to platí také pro vysavače s příkonem 900 wattů a vyšším. Kromě toho musí být vysavače opatřeny energetickým štítkem a splňovat ještě další doplňková kritéria (hlučnost, účinnost sběru nečistot atd.)

Zákaznické číslo

Číselná kombinace, kterou si stanoví dodavatel pro identifikaci zákazníka a komunikaci s ním.

Zálohy na elektřinu

Pravidelná měsíční nebo čtvrtletní platba, jejíž výši si může zákazník nastavit u dodavatele podle vlastních potřeb. Je vhodné, aby částka ročně pokryla asi 80 procent sumy z předchozího období.

Změna distribuční sazby

Pro změnu distribuční sazby musí odběrné místo splňovat kritéria velikosti odběru elektřiny a vybavenost elektrickými spotřebiči dle konkrétní sazby. Změnu provádí Váš distributor.

Zrychlená změna dodavatele

Pokud bude dodavateli elektřiny odebrána licence na její obchod, může provést odběratel tohoto dodavatele zrychlenou změnu dodavatele, aniž by muset respektovat výpovědní lhůty. Pokud tak neučiní, dodávky energie bude po odebrání licence zajišťovat dodavatel poslední intance.

Ztráta elektrické energie v soustavách

Jde o ztráty elektřiny, které vzniknou na cestě z elektrárny až k odběrateli. Ačkoliv totiž vodiče mají schopnost vést proud, zároveň kladou odpor, který je právě příčinou těchto ztrát.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno