Za co utrácíte?

Optimalizujte své výdaje na elektřinu v domácnosti a během pár minut zjistíte, jak můžete jednoduše ušetřit stovky až tisíce korun ročně. Spočítejte si spotřebu a náklady na provoz jednotlivých spotřebičů ve Vaší domácnosti. V celkovém přehledu zjistíte, jak velké úspory lze dosáhnout úpravou provozu spotřebiče, případně přechodu k jinému dodavateli.

Pokračujte výběrem kraje a Vašeho současného dodavatele elektřiny, následně si vyberte spotřebiče ve Vaší domácnosti a frekvenci jejich užití.

bathroom

kliknutím vyberte spotřebič a následně jej přidejte do srovnání.

bathroom

kliknutím vyberte spotřebič a následně jej přidejte do srovnání.

bathroom

kliknutím vyberte spotřebič a následně jej přidejte do srovnání.

bathroom

kliknutím vyberte spotřebič a následně jej přidejte do srovnání.

bathroom

kliknutím vyberte spotřebič a následně jej přidejte do srovnání.

◄ Nyní vyberte spotřebič
 

Spotřeba

Zadaná frekvence
Provoz:
Stand-by:
Ročně
 
 

Shrnutí

Předpoklady výpočtu

Pro výpočet byla použita celková průměrná cena za MWh dle platného ceníku odpovídající typické spotřebě vybraného produktu současného dodavatele ve vybrané oblasti. Výsledky jsou tak pouze orientační a reálné náklady a spotřeba jednotlivých spotřebičů tak může být odlišná.

Nejprve vyberte kraj a dodavatele ▲