Slovník pojmů

Externalita

Externality představují vnější efekty z výroby nebo spotřeby (případně i jiné činnosti), které jsou nedobrovolně přenášeny na jiné subjekty. Tedy užitek (pozitivní externalita) nebo škoda (negativní externalita) dopadá na někoho jiného než přímo na výrobce nebo spotřebitele daného produktu. Zároveň výrobce či spotřebitel není za produkci externality nijak odměňován (u pozitivní) nebo sankciován (u negativní). Příkladem negativní externality je třeba znečištění ovzduší továrnou nebo hlučný soused. Za pozitivní externalitu můžeme považovat např. nepatentovaný vynález.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno