Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného pojmu

Mezinárodní stupnice jaderných událostí

INES (The International Nuclear Event Scale) je osmistupňová škála (0-7), zavedená v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Nejvyšším stupněm 7 označovaným jako velmi těžká havárie byly hodnoceny pouze dvě události, a to jaderné havárie v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011).

Jak vypadá místo největší jaderné katastrofy v dějinách po více než 30 letech? Zajeli jsme se do Černobylu a jeho okolí podívat.

Nahoru