Slovník pojmů

Mezinárodní stupnice jaderných událostí

INES (The International Nuclear Event Scale) je osmistupňová škála (0-7), zavedená v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Nejvyšším stupněm 7 označovaným jako velmi těžká havárie byly hodnoceny pouze dvě události, a to jaderné havárie v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011).

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno