Slovník pojmů

Robot

Stroj, který pracuje s určitou mírou samostatnosti. Je schopen vykonávat určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem. Robot dokáže prostřednictvím senzorů vnímat své okolí, reagovat na něj, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu.

Pojem se poprvé objevil ve vědeckofantastickém dramatu Karla Čapka R.U.R. (Rossumovi universální roboti) z roku 1920. Autorem výrazu robot však není Karel Čapek, ale jeho bratr Josef, významný kubistický malíř, grafik a knižní ilustrátor. Karel Čapek pro uměle vytvořené dělníky, kteří ve hře vystupují, původně navrhoval latinou inspirované označení labor, nakonec se ale rozhodl pro bratrův návrh, který je odvozený od slova robota.

Podobné výrazy

Slovník pojmů
Zavřít okno