Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "c"

CAES technologie

(Compressed air energy storage), tedy technologie, která využívá k akumulaci energie stlačeného vzduchu v podzemních prostorách. V češtině se používá také termín tlakovzdušné akumulační elektrárny.

Cena za služby distributora

Je součástí regulované složky ceny za elektřinu. Zahrnuje například náklady na údržbu, obnovu a rozvoj elektrizační soustavy nebo provádění odečtů.

Cena za služby operátora trhu

Jde o část regulované ceny za elektřinu, kterou spotřebitelé přispívají na činnost operátora trhu (OTE). Kromě koncových zákazníků přispívají na jeho činnost také výrobci a obchodníci s elektřinou.

Cena za systémové služby

Je součástí regulované části ceny za elektřinu, kterou stanovuje Energetický regulační úřad.

ČEPS

Státem vlastněný správce přenosové soustavy, tedy páteřní síťě vedení, kterou proudí elektrická energie ve velkých měřítcích, především o velmi vysokém napětí 200 kV a zvláště vysokém napětí 400 kV

Černobylit

Jedná o nerost, který vznikl po katastrofě v Černobylu roztavením paliva a písku. Přímes uranu zde dosahuje téměř 10 procent, nerost je proto silně radioaktivní. Byl objeven v roce 1986, kdy vyžaroval radiaci 10 000 rentgenů, během minuty by tak návštěvník dostal smrtelnou dávku radiace. 

Černobylské bábušky

Přibližně dvě stě žen, z velké části vdov, které žijí v mrtvé zóně v okolí vybuchlého reaktoru bývalé Černobylské elektrárny. Přes zákaz se odmítají z oblasti zamořené radioaktivitou odstěhovat.

Číslo elektroměru

Jde o výrobní a evidenční číslo elektroměru. Najdete jej na vyúčtování nebo na štítku elektroměru.

Čistá výroba elektřiny (neboli výroba elektřiny netto)

Množství vyrobené elektřiny v dané elektrárně mínus vlastní spotřeba elektřiny na samotnou výrobu.

Cloud

Cloud nabízí uživateli přístup ke vzdáleným počítačovým technologiím, odkud je mu poskytována určitá služba, přístup k datům či výpočetní kapacitě. Firmy chtějí přesunutím svých IT služeb na virtuální cloudový server ušetřit náklady za vnitropodnikové IT. Odpůrcům cloudových uložišť vadí presun mnohdy citlivých dat někam do "daleka", kde se mohou stát terčem hackerů.

Crowdfunding

Forma financování, při níž větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k dosažení předem stanovené cílové částky. Crowdfunding shromažďuje prostředky na zajímavé projekty, charitativní účely či vývoj nových produktů. Světově nejznámnějším crowfundigovým webem je Kickstarter, v rámci Česka jsou to pak portály Startovač či HitHit

CRT monitor

Tyto monitory mají zejména starší televize nebo počítače. Poznáme je podle protáhlého tvaru zadní části. CRT pochází z anglického Cathode ray tube neboli katodová trubice. Právě katodová trubice, která vytváří obraz pomocí elektronových paprsků, je zodpovědná za charakteristický podlouhlý tvar. Kvůli velkým rozměrům a vysoké spotřebě energie byly tyto monitory počátkem 21. století postupně nahrazovány novějšími technologiemi (LCD a plazma).

CRT televize

Klasická baňatá televize s podlouhlou zadní částí, která využívá k vytváření obrazu katodovou trubici. V obchodech už tento starší typ s vysokou spotřebou energie nenajdeme. Podle průzkumu Digimonitor Českých Radiokomunikací z roku 2017 CRT televizi stále vlastní 12 % českých domácností. Delší sezení před CRT obrazovkou se projevuje únavou očí. 

Czech Space Week

Týdenní série různých akcí, přednášek, workshopů a dalších aktivit zaměřených na vesmír. Czech Space Week probíhá zároveň ve více městech po celé České republice během listopadu. Tento "vesmírný festival" se začal pořádat teprve v roce 2018. Jak vypadal český kosmický den v brněnské hvězdárně na posledním ročníku Czech Space Week, se dozvíte v tomto článku.

CHAdeMO

Jde o rychlonabíjecí stojany, které najdou řidiči eletromobilů v Japonsku, Evropě i Spojených státech amerických. Pracují se stejnosměrným proudem o výkonu až 62,5 kW. Zkratka CHArge de MOve pochází z francouzštiny a znamená nabíjení pro pohyb či přesun. Při zakoupení speciálního adaptéru si z těchto stojanů mohou dobít energii i majitelé Tesla Modelu S. Standard CHAdeMO využívají především elektromobily značek Nissan, Mitsubishi, Subaru, Kia, Peugeot a Citroën. Nejvíce dobíjecích stanice se standardem CHAdeMO najdeme v Japonsku.

Chytrá energie

Je projekt zelené energie prosazující energetického zákon o obnovitelných zdrojích. Za projektem stojí hnutí Duha, Greenpeace, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku a Ekologický intitut Veronica. Chytrá energie přichází s celým konceptem konrétních změn jak by se měl v příštích desetiletích proměnit energetický metabolismus české ekonomiky. Mezi hlavní body projektu patří podpora obnovitelných zdrojů energie. 

Chytré hodinky (smartwatch)

Chytré hodinky, někdy i v češtině označované anglickým termínem smartwatch, jsou zařízení podobná náramkovým hodinkám, jejichž funkce však přináší mnohem víc než jen informace o čase. Nejnovější modely umožňují například telefonovat, psát zprávy, surfovat na internetu, fotit, natáčet a přehrávat videa nebo hrát hry.

Chytrý elektroměr

(Používá se také anglický termín Smart Meter.) Na rozdíl od klasického elektroměru, který stále přičítá spotřebovanou elektřinu (výstupem je jediné rostoucí číslo), chytrý elektroměr udává i okamžitou spotřebu a ukládá její průběh v minulosti, třeba i po minutách. Umožňuje tak větší kontrolu nad spotřebou domácnosti, ale také možnost lépe sladit odběr elektřiny se skutečnými výrobními náklady energie podle výkyvů v síti během dne.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno