Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného pojmu

Slovník pojmů písmena "r"

Regulační energie

Energie, kterou kupuje ČEPS od registrovaných účastníků trhu za účelem udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Lze zakoupit jak kladnou, tak zápornou regulační energii. Jak se určuje cena regulační energie, určuje vyhláška č. 541/ 2005 Sb. Energetického regulačního úřadu.

Regulovaná cena elektřiny

Regulovanou část ceny určuje ERÚ podle distribuční oblasti a nelze ji tak ovlivnit ani změnou dodavatele. Má pokrýt náklady distributora, tedy například cenu za přepravu a distribuci elektřiny.

Reklamace vyúčtování

Pokud má odběratel podezření na chybu ve faktuře na elektřinu, může podat reklamaci svému dodavateli. Ten musí k reklamaci vyjádřit do 15 dní od doručení.

Rekuperace brzdné energie

Když elektromobil brzdí, vynaložená kinetická (pohybová) energie je přeměňována na elektrickou energii, která pohání elektromotor nebo se ukládá do akumulátoru. Princip rekuperačního či regenerativního brzdění se využívá se u elektromobilů i hybridních vozidel. U klasického automobilu na spalovací motor je kinetická energie přeměněna na tepelnou, která nemá dalšího využití, a proto se musí odvádět, nebo je potřeba brzdy chladit. 

Robot

Stroj, který pracuje s určitou mírou samostatnosti. Je schopen vykonávat určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem. Robot dokáže prostřednictvím senzorů vnímat své okolí, reagovat na něj, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu.

Pojem se poprvé objevil ve vědeckofantastickém dramatu Karla Čapka R.U.R. (Rossumovi universální roboti) z roku 1920. Autorem výrazu robot však není Karel Čapek, ale jeho bratr Josef, významný kubistický malíř, grafik a knižní ilustrátor. Karel Čapek pro uměle vytvořené dělníky, kteří ve hře vystupují, původně navrhoval latinou inspirované označení labor, nakonec se ale rozhodl pro bratrův návrh, který je odvozený od slova robota.

Roční vyúčtování za elektřinu

Přehled zaplacených záloh za daný rok a cen za jednotlivé složky konečné ceny elektřiny. Obsahuje také vyúčtování přeplatku či nedoplatku.

Rozšířená realita (AR)

Používaná zkratka AR vychází z anglického označení Augmented Reality. Od klasické virtuální reality se liší tím, že virtuálně simulovaná je pouze část toho, co vidíme. Reálný obraz toho, co máme před očima, je doplněn o počítačem vytvořené předměty. Pro vytvoření rozšířené reality je tedy nutná kamera (často se využívá ta v chytrém telefonu), která v reálném čase snímá okolní prostředí, jež je potom digitálně upraveno. Příkladem rozšířené reality je třeba hra Pokemon GO, kde v reálném prostředí hráči hledají digitálně přidané postavičky.

 

Vyplatí se pořídit solární panely na rodinný dům? Zjistěte, jaké dotace můžete získat a kolik ušetříte s domácí fotovoltaikou za elektřinu.

Nahoru