Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "m"

Maloodběratel elektřiny

Řadí se mezi ně domácnosti a podnikatelé. Jsou připojeni k síti nízkého napětí a spotřebu měří na elektroměrech.

Mate Rimac

Mate Rimac je chorvatský podnikatel, vynálezce a zakladatel Rimac Automobili. Automobilka vznikla v roce 2009 s cílem vytvoření sportovních vozů s elektrickým motorem. Podíl v této firmě koupila např. firma Porsche. Svůj první model sportovního elektromobilu Rimac sám zkonstruoval v garáži svých rodičů, když do svého BMW E30 323i zabudoval elektromotor. Dnes je jednou z nejvýraznějších osobností ve světě elektromobility. Médii bývá často označován jako chorvatský Elon Musk. Více se o Rimacovi dočtete v tomto článku.

Megawatthodina

Jedna megawatthodina (MWh) se rovná 1000 kilowatthodin (kWh).

Mennekes

Konektor Mennekes pro středně rychlé nabíjení elektromobilů pomocí střídavého proudu. Je určen pro třífázové nabíječky. Nabíjení elektromobilů s konektorem Mennekes trvá zhruba 3 až 4 hodiny. Maximální výkon při nabíjení je do 22 kW. Tento typ konektoru je rozšířený a uznávaný především v Evropě. Konektor Mennekes Type 2 je od roku 2014 standardem pro nabíjení v zemích EU a využívá i evropská verze Tesla Modelu S. Mennekes Type 2 se využívá i při rychlém nabíjení pomocí stejnosměrného proudu. Lidově se tomuto konektoru říká také pětikolík.

Měřič spotřeby elektrické energie

Měřič spotřeby elektrické energie nabízí průběžný přehled o spotřebě elektrické energie. Nejčastěji vypadá jako zásuvkový adaptér s displejem, na trhu jsou ale i sofistikovanější zařízení, která nejen zobrazují údaje o aktuální spotřebě, dokážou i dlouhodobě spotřebu elektrické energie předpovídat. Údaje jsou jen orientační a nemusí odpovídat s naměřenými hodnotomi prostřednictvím elektroměru.

Měřící zařízení

Jde o veškeré nástroje, které slouží k měření, přenosu a zpracování naměřených hodnot.

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency, IEA)

Nezávislá instituce se sídlem v Paříži, která se zabývá analýzou energetické situace (ropa, elektřina, plyn aj.) ve světě. Každý rok vydává Světový energetický výhled, tedy soubor statistik, prognóz a dlouhodobých trendů v oblasti energií. V současnosti je jejím ředitelem a hlavním ekonomem Dr. Fatih Birol.

Mezinárodní stupnice jaderných událostí

INES (The International Nuclear Event Scale) je osmistupňová škála (0-7), zavedená v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Nejvyšším stupněm 7 označovaným jako velmi těžká havárie byly hodnoceny pouze dvě události, a to jaderné havárie v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011).

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Jediná trvale obydlená vesmírná stanice, která je obvykle dočasným domovem pro skupinu 6 astronautů. Jde o společný projekt 5 kosmických agentur (NASA z USA, ESA z Evropy, Roskosmos z Ruska, CSA z Kanady a JAXA z Japonska). Místo celého názvu se často používá pouze zkratka ISS, která vychází z anglického International Space Station. Na nízké oběžné dráze Země ve výšce asi 400 km se ISS pohybuje od roku 1998 a astronauti zde trvale bydlí od roku 2000. Přesnou aktuální polohu ISS můžete najít třeba zde. O zásobování posádky na ISS se starají ruské kosmické lodě Progress a americké Cygnus a Dragon.

Michael Faraday (1791 - 1867)

Brit, který se zabýval elektřinou a vztahem mezi elektrickými a magnetickými jevy. Objevil například elektromagnetickou indukci nebo zákony elektrolýzy. Zavedl také do techniky například elektrické siločáry. Jednotka kapacity farad byla pojmenována po něm.

Mikrobiální palivové články

Jedná se o nedávno vyvinutý nový palivový článek vědci z britské univerzity v Bathu. Využívá biologických procesů bakterií k přeměně organických látek (např. moči) na elektrickou energii. Jejich výhodou je, že jsou velmi malé a relativně levné na výrobu. Zkratka MFC odkazuje k anglickému názvu microbial fuel cells.

Mild hybrid

Typ hybridního pohonu, kdy hybridní auto využívá k pohonu kol po celou dobu jízdy spalovací motor, zatímco elektromotor pouze ve vybraných situacích asistuje, např. při rozjíždění, zrychlování. Není však možné, aby hybrid byl poháněn samotnou elektřinou.

MIT

MIT (Massachusetts Institute of Technology, česky Massachusettský technologický institut) patří mezi nejprestižnější technické univerzity na světě. Sídlí v americkém státe Massachusetts v městě Cambridge nedaleko Bostonu. Na půdě této soukromé vysoké školy se zrodila kybernetika jako výzkumný obor.

Moorův zákon

Jde o pravidlo, které v roce 1965 vyslovil americký chemik a zároveň spoluzakladatel firmy Intel, Gordon Moore. Zákon říká, že každé dva roky se při zachování stejné ceny a stejné kapacity zmenší velikost elektronického obvodu. Dochází tedy k exponencionálnímu vývoji. Později Moore doplnil, že nepředpokládá nekonečný růst, protože jednou dojde k dosažení fyzikálních limitů daného materiálů. Prozatím ale Moorův zákon stále platí.

Multikoptéra

Dron s více rotory. Patří sem kvadrakoptéry (drony se čtyřmi rotory) a hexakoptéry (drony s šesti rotory).

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno