Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného pojmu

Slovník pojmů písmena "o"

Obecná umělá inteligence

V současnosti máme známe jen umělou inteligecni, tedy inteligenci, která je naprogramována k řešení určitého defnovaného problému či souboru problémů. Naopak, obecná umělá inteligence by měla disponovat schopností sama se učit a přizpůsobit se měnícím se podmínkám.

Obnovitelné zdroje energie

Jde takové zdroje energie, které mají schopnost se obnovovat a nelze je proto vyčerpat. Získávají se z vody, větru, slunečního záření a využívá se také geotermální energie, energie příboje a přílivu oceánů i energie získaná spalováním biomasy nebo využitím tepelných čerpadel.

obnovitelný zdroj energie

Přírodní zdroj energie, který budeme moci využívat další tisíce až miliardy let a který se dokáže částečně nebo úplně obnovit bez přispění člověka. Patří sem energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

Odběratel typu A

Do této skupiny zákazníků se řadí velkoodběratelé, kteří jsou připojeni do distribuční sítě na hladině velmi vysokého napětí (mezi fázemi přesahuje 52 kV).

Odběratel typu B

Do této skupiny zákazníků spadají velkoodběratelé, kteří jsou připojeni do distribuční sítě na hladině vysokého napětí (mezi fázemi se pohybuje na hladině od 1 do 52 kV).

Odběratel typu C

Mezi odběratele typu C patří právnické osoby a podnikatelé, kteří elektřinu využívají při své podnikatelské činnosti.

Odběratel typu D

K odběratelům typu D se řadí domácnosti, které využívají elektrickou energii pro svou vlastní potřebu.

Odběrné místo

Místo, kde se nemovitost napojuje na síť elektrické energie. Jeden spotřebitel může mít několik odběrných míst (byt, chalupa, dům, garáž apod.), na která má uzavřené různé smlouvy .

Odchylky na trhu s elektřinou

Odchylky vznikají při nerovnováze mezi nasmlouvanými dodávkami elektřiny a jejím skutečně odebraným množstvím. Tyto odchylky vyhodnocuje a zúčtovává oprátor trhu (OTE).

Odstoupení od smlouvy

Ukončení smlouvy s dodavatelem elektřiny z určitého důvodu nebo v určité situaci (zvýšení cen, změna obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku aj.). Dalšími variantami ukončení smlouvy jsou také výpověď nebo oznámení o nezájmu prodloužit smlouvu.

Ochranné pásmo

Prostor okolo zařízení elektrizační soustavy, který je vymezený pro jeho ochranu a tím i zajištění jeho spolehlivého provozu. Zároveň slouží k ochraně zdraví osob a majetku v jeho blízkosti.

Oprávněná osoba

Ve smlouvách na dodávky elektřiny se vyskytuje pole "oprávněná" nebo "zodpovědná" osoba. Tento údaj se vyplňuje pouze v případě, že majitelem odběrného místa je podnikatelský subjekt nebo nesvéprávná osoba.

OSRAM

Společnost, jejíž sídlo se nachází v německém Mnichově, patří mezi globální lídry v oblasti výroby světelných zdrojů a systémů osvětlování. Ochranná známka byla zaregistrována v roce 1906. Po 1. světové válce, v roce 1919, pak tři firmy - Siemens & Halske, Deutsche Glasglühlicht a AEG - spojily svou výrobu žárovek právě pod značkou OSRAM.

OTE

Operátor trhu (OTE) je akciová společnost vlastněná státem, která zajišťuje chod trhu energetiky. Má na starosti mimo jiné změnu dodavatele elektřiny z technického hlediska. Vede také měsíční statistiky počtu odběratelů u jednotlivých dodavatelů.

Vyplatí se pořídit solární panely na rodinný dům? Zjistěte, jaké dotace můžete získat a kolik ušetříte s domácí fotovoltaikou za elektřinu.

Nahoru