Vše o elektřině

OTE: Co o operátorovi trhu s elektřinou potřebujete vědět?

Víte, která instituce se skrývá pod zkratkou OTE a co přesně má na starosti? Běžná domácnost se s ní setká málokdy a ani v médiích její činnosti běžně není věnováno moc prostoru. Zjistěte vše, co o OTE potřebujete vědět a udělejte si přehled v tom, co dělá pro chod trhu s energiemi.

OTE: Co o operátorovi trhu s elektřinou potřebujete vědět?
OTE: Co o operátorovi trhu s elektřinou potřebujete vědět?

Operátor trhu (OTE) patří společně s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu ke klíčovým institucím, které zajišťují hladký chod energetického trhu. Zatímco u posledních dvou jmenovaných si většina lidí umí celkem dobře představit, jaká je jejich úloha, služby Operátora trhu už tak jasné být nemusí. Narozdíl od činnosti ERÚ a ministerstva se o nich totiž moc často nemluví. Co má tedy na starosti OTE a kdy konkrétně pocítí jeho činnost běžná domácnost?

České a slovenské ceny elektřiny: Češi platí víc u běžné spotřeby. Kde se rozdíly stírají?

Kdo se skrývá za zkratkou OTE?

Operátor trhu je akciová společnost vlastněná státem, která byla založena v roce 2001 na základě energetického zákona. Jde o licencovaný subjekt fungující díky licenci č. 150504700 udělené Energetickým regulačním úřadem a výkon akcionářských práv společnosti spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hlavním úkolem OTE je organizace krátkodobého trhu s elektřinou a plynem a zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Mimo to však OTE plní také statistickou funkci a dalo by se říci, že je centrálním informačním místem pro trh s elektřinou a plynem. Zpracovává totiž měsíční i roční zprávy a bilance a každoročně připravuje i detailní výroční zprávy, které odrážejí jak hospodaření společnosti, tak také data o vývoji českého energetického trhu.

OTE je centrálním informačním místem pro trh s elektřinou

To ale rozhodně není všechno. OTE také vyhodnocuje odchylky mezi sjednanými a skutečnými dodávkami energií a následně toto vyhodnocení předává jednotlivým subjektům zúčtování a přenosové či přepravní soustavy. Na základě zjištění těchto odchylek pak Operátor trhu zajišťuje jejich zúčtování a vypořádání.

OTE & statistiky o dodavatelích plynu

OTE & statistiky o dodavatelích elektřiny

Na starosti má i zpracovávání podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem či obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství. V součinnosti s provozovateli distribučních soustav OTE zpracovává typové diagramy dodávek.

Výroba elektřiny v ČR: Zůstaneme nadále exportní zemí?

OTE a plyn

Ani tím však výčet povinností nekončí. Operátor trhu dále sleduje množství skladovaného plynu v podzemních zásobnících plynu, zpracovává statistiky týkající se vývozu a dovozu plynu ze zahraničí a také statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu. Minimálně jednou měsíčně také připravuje zprávy vyhodnocující dodávky a spotřebu plynárenské soustavy. Mimo to zpracovává i měsíční bilanci o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu.

Společnost OTE, a.s. si během let prošla hned několika změnami

Ne vždy však seznam povinností OTE vypadal tak jako dnes. Původně totiž šlo hlavně o činnosti spojené s elektřinou. S vývojem trhu se pak postupně vyvíjely i úkony, které má operátor na starosti. V roce 2005 přibylo správcovství národního rejstříku emisí skleníkových plynů, který je propojen s evropským i světovým obchodováním s povolenkami a kredity. Další změny proběhly začátkem roku 2010, kdy Operátor trhu vstoupil i do oblasti plynárenství. Díky tomu vznikly výhodnější podmínky pro vstup menších dodavatelů na trh.

Elektrická zásuvka: V ceně elektřiny je i poplatek za služby OTE

Vliv OTE na běžnou domácnost

Cena za služby operátora trhu

Jde o část regulované ceny za elektřinu, kterou spotřebitelé přispívají na činnost operátora trhu (OTE). Kromě koncových zákazníků přispívají na jeho činnost také výrobci a obchodníci s elektřinou.

Domácnosti tak činnosti OTE pocítí spíše nepřímo. I přesto se však odrazí na výši jejich faktury. Poplatek za jeho služby je totiž zahrnut do regulované části ceny za energii, kterou stanovuje ERÚ. Většinou ale jde o méně než jedno procento z celkové částky, kterou zaplatíte za elektřinu. Najde se však i několik málo příkladů, kdy se s Operátorem trhu může setkat i běžný občan. Jedním z nich je například změna dodavatele. Na stránkách OTE je totiž k dispozici kompletní seznam dodavatelů licencovaných pro dodávky elektřiny a plynu v České republice, který umožňuje ověřit, zda se nechystáte podepsat smlouvu s podvodníkem a může pomoci s porovnáním jednotlivých variant. Na stránkách navíc najdete i statistiky vývoje počtu zákazníků dodavatelů energií, které mohou být při rozhodování také velmi nápomocny.

Jakmile pak dodavatele bezpečně změníte, OTE zajistí administrativní změny v systému, což většinou zabere několik málo dní.

Analytik Tomáš Suchý: Změnou dodavatele elektřiny lze ušetřit 1200 korun

Obchodní firma

OTE, a.s.

Sídlo

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Právní forma

Akciová společnost

Kompetence

organizace krátkodobých trhů s plynem a elektřinou, zpracovávání bilancí nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny, měření, vyhodnocování a zúčtování odchylek, poskytování dat účastníkům trhu a další

Založení

na základě zákona č. 458/2000 Sb. § 27 v roce 2001

 

Poplatek za činnost operátora trhu v roce 2020

Kolik zaplatí běžná domácnost za služby OTE? Cena za činnost operátora trhu činí pouhých 5,09 za měsíc, tedy mírně přes 6 korun včetně daně. Celkem za rok každé odběrné místo bez rozdílu velikosti spotřeby přispěje na aktivity OTE částkou 74 korun vč. DPH

Pokud se podíváme na běžnou domácnost s odběrem 2,2 MWh elektřiny za rok, která letos zaplatí kolem 14 tisíc korun za elektrickou energii, poplatek za činnost operátora trhu představuje pouze 0,5 % z celkového ročního vyúčtování. V modelové příkladu jsme využili cen produktu Elektřina na dobu neurčitou od ČEZ.