Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného pojmu

Slovník pojmů písmena "w"

Watt

Energetický výkon se udává v jednotkách Watt (W). Jednotka je pojmenována podle skotského inženýra Jamese Watta, který zavedl jednotku koňské síly, kterou později v soustavě SI nahradil právě watt. Jeden watt je výkon, při  němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu. V praxi se často používají násobky této jednotky např. kilowatt (kW), megawatt (MW) nebo gigawatt (GW).

Watt peak (Wp)

Jednotkou výkonu fotovoltaického panelu je Wp (watt peak). Wp je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem či fotovoltaickýcm systémem za běžného bezoblačného letního dne. Výkon běžně budovaných solárních elektráren je udáván v kWp (tedy tisících Wp). Instalovaný výkon 1 kWp je přitom schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh elektřiny ročně.

WLTP

Nová metodika pro měření emisí a spotřeby automobilů, která nahradila od 1. 9. 2017 hodnocení podle evropských jízdních cyklů (NEDC) po sílící kritice, že hodnoty udávané v NEDC neodpovídají zkušenostem z reálného provozu. Zkratka WLTP pochází z anglického Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure.

Jak vypadá místo největší jaderné katastrofy v dějinách po více než 30 letech? Zajeli jsme se do Černobylu a jeho okolí podívat.

Nahoru