Vše o elektřině

Microsoft, Google a Amazon. Jak využívají OZE?

Obnovitelné zdroje energie jsou dlouhodobě diskutovaným tématem. Díky jejich využívání se můžeme stát nezávislými na fosilních palivech, nabízejí možnost řešení problému přebytku skleníkových plynů a snižují znečištění životního prostředí. Velké korporace, jako je Google, Microsoft nebo Amazon se musí přizpůsobit novým opatřením, stejně jako automobilky a jiné průmyslové objekty.

Microsoft, Google a Amazon. Jak využívají OZE?
Microsoft, Google a Amazon. Jak využívají OZE?

Google plní své závazky

Americká společnost Google spadá do vlastnictví společnosti Alphabet Inc. Bylo by však naivní, domnívat se, že se za značkou skrývá jen vyhledávač a jedno řídící centrum. Ve skutečnosti je k provozu třeba 126 544 procesorů o výpočetním výkonu 253 088. Kromě vyhledávače Google na trhu nabízí také operační systém Android, balíčky aplikací, placenou reklamu, virtuálního asistenta, ale proráží také na trhu s hardwarem, například s chytrými brýlemi Google glass, chytrými zařízeními Nexus a spoustou dalších. 

Oficiální informace o počtu Google serverů nejsou k dispozici, ovšem umístění některých je veřejně přístupné. Ukázalo se dokonce, že některé servery se nacházejí pod vodou, a to u pobřeží Kalifornie.   

Google chce připojit celý svět k internetu pomocí obřích balónů a létajících dronů

Jak je řečeno v dokumentu s podrobnými plány, zvaném „White paper“, společnost Google s přípravami na OZE začala již v roce 2012. V roce 2016 Google prohlásil, že je připraven dosáhnout stoprocentního provozu na obnovitelné zdroje energie. Svůj cíl plánovali do roku 2017, a to pro všechna datová centra a kanceláře. 

Ve svém prohlášení z roku 2019 uvádí, že jsou uhlíkově neutrální společností od roku 2007. V roce 2017 a 2018 skutečně dokázali svou spotřebu udržet jen na OZE. V roce 2019 provedli největší nákup obnovitelných zdrojů v historii firmy. 

Nákup OZE v minulosti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

114 MV

215 MV

263 MV

397 MV

909 MV

1879 MV

2394 MV

2960 MV

3837 MV

5475 MV

Zdroj: https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-biggest-renewable-energy-purchase-ever/

Google také nekupuje jen energii ze stávajících solárních a větrných elektráren, ale přijímá i dlouhodobé závazky, které teprve vedou k vybudování nových energetických zdrojů. Pozitivní zprávou roku 2020, je také skutečnost, že ačkoli od roku 2010 do roku 2018 stouplo množství výpočtů v datových centrech o 550%, stále představují přibližně 1% světové elektřiny, stejně jako v roce 2010.

Do roku 2030 se navíc společnost zavázala, že se stane opět kompletně uhlíkově neutrální, společně se100% užívání obnovitelných zdrojů.

Microsoft má optimistické plány

Začátkem roku 2020 se zavázala k přechodu na 100% obnovitelné zdroje energie také společnost Microsoft. Veškeré úpravy by měly proběhnout do roku 2025. Pro letošní rok je plánované spuštění cloudu ve Švédsku, který by měl sledovat hodinovou spotřebu energie a porovnávat ji s dodávkami OZE. Spolupracují zde se společností Vattenfall, která se zavázala k přechodu na OZE během jedné generace. 

Co je to zelená elektřina a proč byste ji měli chtít?

Microsoft Cloud dodávaný z datových center ve Švédsku by měl pomoci podnikům, aby se lépe spojili se zákazníky, svými zaměstnanci a optimalizovali lépe provoz. 

Průběžné testování může společnosti Microsoft ukázat, kolik by přibližně měla energie z obnovitelných zdrojů nakoupit, aby sama neprodělávala a zároveň nakoupila tolik, aby energie stačil na pokrytí 100%. Stejně jako společnost Google se také Microsoft zavázal, že do roku 2030 se stane uhlíkově negativní. 

Amazon

V současné chvíli konkuruje Googlu a Microsoftu také internetový obchod Amazon se sídlem ve Washingtonu, který stejně jako Microsoft do roku 2025 plánuje stoprocentní pokrytí své spotřeby nákupem energie z obnovitelných zdrojů. S nulovou uhlíkovou stopou jsou však výrazně pozadu a odhadují zavedení opatření až do roku 2040. 

O tom, že je pro Amazon mnohem složitější dosáhnout uhlíkové neutrality svědčí také jejich zázemí. Google je například složen hlavně ze serverů, kanceláří a podobných objektů. Zatímco Amazon vlastní mnoho skladů, stará se o přepravu a všechny tyto aspekty musí vzít v potaz, když přechází na obnovitelné zdroje a snaží se minimalizovat produkci CO2. 

Kdo slyší domácí konverzace nahrané chytrou asistentkou Alexa? Tisíce pracovníků Amazonu

V prosinci roku 2020 odebíral 6500 MW z obnovitelných zdrojů, podporoval celkem 127 globálních projektů například ve Francii, Německu, Itálii, Austrálii a dalších. Dále 59 solárních a větrných elektráren. Jak přesně společnost přechod na 100% OZE plánuje, se můžete podívat v jejím prohlášení

Názory z Greenpeace

Výše zmíněné firmy se na svých webových stránkách a v mnoha tiskových prohlášeních snaží předvést v nejlepším světle. Proto je třeba také názor opačné strany a kritiků, jako je například Greenpeace. 

Ti se kriticky stavějí především k Amazonu, který podle nich předvedl nedostatečný plán k získávání obnovitelných zdrojů. Podobně reagují také na Microsoft, který se podle nich protiřečí, jelikož podporuje například společnost Exxon, jež se zabývá těžbou fosilních paliv v Texasu. Nejlépe v jejich hodnocení vyvázla společnost Google, která je ve svých plánech transparentní, ovšem i její funkci existuje pár připomínek. Jde například o jejich partnerství s ropnými společnostmi, jako je Total, Chevron nebo Shell.