Vše o elektřině

Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře

Rozhodli jste se změnit dodavatele nebo zrušit nevýhodnou smlouvu, ke které vás dotlačil podomní prodejce? Nemusíte dlouze přemýšlet nad tím, co napsat do listiny při odstoupení od smlouvy na dodávky elektřiny či plynu. Vzorové dokumenty pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout právě zde. Tyto formuláře doporučuje použít i Energetický regulační úřad (ERÚ).

Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře
Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře

Rozlučku se svým dodavatelem energií můžete provést několika způsoby. Buď podáte výpověď smlouvy na dobu neurčitou, předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou anebo máte možnost bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodu odstoupit jednostranně od smlouvy. Odběrateli se nabízí několik situací, kdy se může rozhodnout odstoupit od smlouvy.

Poplatky za předčasné ukončení smlouvy: Kdy se změna dodavatele prodraží?

První skupinu případů zahrnují změny z podnětu dodavatele (zvýšení cen nebo změna obchodních podmínek). Druhá skupina se týká rozšířených možností pro odstoupení v případě smluv, které byly sepsány při návštěvě podomního prodejce nebo zprostředkované přes telefon či internet. Litera zákona potom hovoří o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory.

Odstoupení od smlouvy: Zvýšení cen či změna smluvních podmínek

Pokud dojde k zvýšení cen nebo ke změně obchodních podmínek, můžete drahého obchodníka s elektřinou slušně poslat k šípku. Ale musíte si dát pozor na dodržení lhůt pro odstoupení od smlouvy. Pokud vás dodavatel informoval o chystaných změnách s předstihem alespoň 30 dnů před jejich účinností, musíte stihnout odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před dnem, kdy ceny elektřiny porostou, nebo dochází k úpravě smluvních podmínek.

Jestliže by dodavatel na svou informační povinnost zapomněl nebo by ji promeškal, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 3 měsíce od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 5 energetického zákona

Odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Zákonodárci chtěli posílit možnosti odběratelů odstoupit od smlouvy, pokud byla sepsána při návštěvě podomního prodejce anebo sjednána dálkově (přes telefon či internet). Proto je právo na odstoupení od smluv uzavřených mimo obchodní prostory zakotveno jak v občanském zákoníku, tak v energetickém zákoně.

Nesrovnáváme jen ceny elektřiny, ale i férovost nabídky žárovkovým indexem.

Občanský zákoník dává odběrateli možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od podpisu smlouvy. 

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku

Energetický zákon nabízí odběrateli možnost smlouvu vypovědět bez sankcí až do 15. dne po zahájení dodávek energií.

VZOR: Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona

Chyceni v pasti podomního prodejce: 10 rad, jak z ní ven

Možnosti ukončení smlouvy s dodavatelem energie

typ smlouvy způsob ukončení smlouvy lhůta
Smlouva na dobu určitou výpověď 3 měsíce od podání výpovědi
Smlouva na dobu neurčitou oznámení o rozhodnutí dále neprodlužovat záleží na smlouvě, většinou min. 3 měsíce před datem automatické prolongace
Jakákoli smlouva odstoupení kvůli zvýšení cen energií nebo změny smluvních podmínek do 10 dnů před nabytím účinnosti změny cen či smluvních podmínek
Smlouva uzavřená na dálku nebo mimo pobočku dodavatele odstoupení dle občanského zákoníku do 14 dnů od podpisu smlouvy
Smlouva uzavřená na dálku nebo mimo pobočku dodavatele odstoupení dle energetického zákona do 15 dnů od zahájení dodávek energie

Změnou dodavatele elektřiny může domácnost ušetřit tisíce korun ročně. Zjistěte díky srovnání cen elektřiny, kolik můžete uspořit právě ta vaše.