Technologie

Termické solární panely. S čím vám pomohou v domácnosti?

Rádi byste ušetřili životní prostředí, výdaje za energii a získali alespoň částečnou nezávislost na dodávkách energie? Řešením mohou být solární termické panely. V České republice jsou schopné pokrýt přibližně 60-80 % veškeré spotřeby tepelné energie pro domácnost a zajistit tak zájemcům vlastní zdroj, který je závislý pouze na slunečním záření. Na instalaci lze také v současné chvíli čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Termické solární panely. S čím vám pomohou v domácnosti?
Termické solární panely. S čím vám pomohou v domácnosti?

Funkce termických solárních panelů

Fotovoltaika i fototermika spadají do solárních systémů. Pokud uvažujete o výrobě elektřiny, zvolte pro vaše bydlení fotovoltaické panely. Pro vytápění objektu a ohřev vody však postačí technologie solárních tepelných kolektorů. Zařízení umístěné nejčastěji na střeše domu absorbuje sluneční paprsky a mění je na tepelnou energii, kterou můžete v domácnosti využít.

Termické panely využívají k přeměně slunečního světla na teplo různé nemrznoucí směsi. Stejně jako u fotovoltaických systémů jsou termické panely vytvořené v tmavém odstínu, aby pohlcovaly co největší množství světla.  

Nejen solárními panely můžete ušetřit, ale více jak 3000 Kč ročně ušetříte změnou dodavatele energie

K instalaci je vždy třeba posouzení a dohled odborníka, jelikož se jedná o výraznější zátěž na střechu a celou konstrukci domu, než v případě fotovoltaických panelů. Také je nutné solární tepelné kolektory umístit tak, aby byly účinné po celý rok, díky ideálnímu sklonu a rozložení. Jelikož  v České republice čerpají solární termické panely sluneční paprsky zejména v letním období, je nutné, aby jejich sklon byl nastaven tak, že v tuto dobu budou absorbovat nejvyšší možné množství paprsků. 

Samotné zařízení vytvářející tepelnou energii je se spotřebiči propojeno pomocí kabelů.

Využití v praxi

Zařízení především vyhřívá domácnosti, vodu, ale také například bazény. Veřejnosti je známo od minulého století, ale až v posledních letech získává výrazně na popularitě. Pro instalaci termického systému se rozhodují domácnosti čím dál častěji, a to nejen z důvodu ekologičtějšího provozu, ale také díky státní podpoře na tato zařízení, jako je v současné chvíli program Ministerstva životního prostředí zvaný jako Nová zelená úsporám

O počtu kolektorů, které bude třeba na objekt umístit rozhodují hlavně nároky na vytápění. Obecně platí, že plocha 1 - 1,5 metru čtverečního panelů vystačí pro jednu osobu. Jak uvádí EO.N ve svém rádci, proti běžnému ohřevu vody elektřinou ve vašem bojleru můžete na solárních termických panelech ušetřit až 1000 Kč ročně. V takovém případě se vám investice může vrátit přibližně za sedm let s tím, že panely mají životnost mnohonásobně vyšší, a to běžně v rozmezí 20-25 let. 

Nová zelená úsporám: 7 otázek a odpovědí k dotacím na fotovoltaiku pro rodinný dům

Zařízení je vybaveno také zásobníkem teplé vody a samotného tepla. Tato získaná energie pak slouží k pozdějšímu využití. Tudíž má zařízení minimální ztráty. Tepelné ztráty se liší také vlivem vybrané technologie solárních termických panelů. 

Druhy panelů:

Úspora energie a Nová zelená úsporám

I když je třeba investovat výraznější částky do instalace, časem se investice vrátí vlivem úspory energie. Solární termické systémy navíc vydrží i desítky let v provozu. 

K dispozici je nyní také program Nová zelená úsporám, spravovaný Ministerstvem životního prostředí. Jeho hlavním cílem je úspora energie v rodinných a bytových domech, a tím také ekologičtější provoz domácností. 

Na termické solární systémy lze z programu získat dotaci v rozmezí 35 000 - 50 000 Kč. Nejnižší částka se týká zařízení, které je určené pouze k ohřevu vody, naopak vyšší dotaci můžete získat v případě, že bude solární termický systém podporovat také vytápění objektu. Žádost o dotaci je třeba vyplnit a odeslat elektronicky, a to pomocí online formuláře. Poslední možnost připadá na den 31. 12. 2021. Do této doby lze zažádat o dotace na plánovanou nebo již dokončenou instalaci. 

Fototermický systém

Hodnoty

Účinnost systému

35-45 %

Životnost kolektorů

25 let a více

Potřebná plocha pro 1 kW výkonu

1,5-2,0 m2

Zatížení střechy na 1 m2

25 kg

Zatížení střechy na 1 kW

50 kg

Orientace pro nejvyšší zisk

jih

Sklon pro optimální využití

45°

Zdroj: ČSSE 

Podmínky pro použití v České republice

Pro vytváření tepelné energie skrze termické panely je primární sluneční záření, které se liší v závislosti na denní době, ročním období a dalších podmínkách. V České republice je ideálním časem pro výrobu tepelné energie tímto způsobem letní období, kdy slunce svítí intenzivně a dlouze. 

Na našem území dopadá na 1 m2 přibližně 1000-1350 kWh sluneční energie, což je více než polovina hodnoty sluneční energie, jaké dosahují nejslunnější místa na světě. V letním období jsou tak solární termické panely schopné při instalaci jednoho metru čtverečního, ohřát až sto litrů vody na teplotu kolem padesáti stupňů Celsia. Dům se tak během celého roku může stát soběstačným přibližně z 60-80 %. 

Cenové srovnání technologie solárních panelů

 

Fotovoltaické panely

Termické panely

Pořizovací cena

1 m2 za 4000 Kč

1 m2 za 5 000 - 15 000 Kč

Výroba energie za rok

180 kWh na m2

500 kWh na m2

Návratnost investice

Cca 4, 5 let

Cca 3,5 roku

Životnost technologie

Cca 20 let

Cca 20 let

Zdroj: E.ON rádce