Technologie

Baterie a inovace: EU chystá do roku 2022 změny

Aby Evropská unie dosáhla svého cíle, totiž minimalizace CO2, při výrobě elektrického proudu, ale také v oblasti automobilového průmyslu, je třeba přijímat stále nová opatření, a to zejména v oblasti inovace baterií. K tomu slouží Evropská bateriová aliance, která provádí potřebná opatření od roku 2017. Letos provedla další kroky.

Baterie a inovace: EU chystá do roku 2022 změny
Baterie a inovace: EU chystá do roku 2022 změny

Snaha o udržitelný rozvoj a minimalizaci CO2

Jedním ze současných cílů Evropské unie je udržitelný rozvoj. V oblasti vývoje baterií jej zajišťuje Evropská aliance baterií, která byla založena v roce 2017. V tuto dobu vedla trh s elektromobily především Čína a EU se držela na druhém místě. Závislost na Číně také evropskému trhu znemožňovala snižování CO2 při výrobě, proto bylo nutné přistoupit k opatřením, která by Evropskou unii učinila samostatnou v oblasti výroby a recyklace baterií pro automobilový a energetický průmysl.

7 faktů o HE3DA. Chystají revoluci na poli baterií?

Evropská bateriová aliance

Na vzniku Evropské bateriové aliance se podílely vybrané členské státy EU a především vědecká společnost a zástupci z řady průmyslu. Podporu tato aliance čerpá od Evropské investiční banky, pořádá setkání, kde se prezentují novinky, vytváří plán do budoucna, organizuje zapojení jednotlivých subjektů a usnadňuje komunikaci mezi investory. Hlavním cílem je vytvoření udržitelných baterií, nejen pro automobilový průmysl, z materiálů, jež jsou nezávadné pro životní prostředí, inovativní a konkurenceschopné. 

Na trhu působí od roku 2017 a první výrazné kroky aliance podnikla v roce 2018, kdy vznikl rozsáhlý strategický plán. Ten se stará o zabezpečení přístupu k surovinám pro výrobu baterií, odpovídá za investice do výroby, podporuje výzkum a průmysl. 

Cíle Evropské bateriové aliance

Je možné vytvořit 100% nezávislost na Číně?

Jako jeden z velmi důležitých bodů se ukázala právě soběstačnost. Pandemie COVID-19 totiž způsobila značné problémy s dodávkami a spoustu omezení, která výrobu a prodej zpomalila. I z toho důvodu se místopředseda aliance Maroš Šefčovič připojuje k názoru, že by pro Evropskou unii bylo vhodnější, aby se ve výrobě, zpracování a recyklaci baterií stala nezávislou. Zatím ovšem není možné vytvořit úplnou nezávislost, jelikož se v Číně nachází až polovina světových zásob lithia a kobaltu. Dokud bude výroba baterií závislá na těchto surovinách, je třeba s východní mocností spolupracovat. 

3 fakta, která víme o revoluční nové baterii Tesly

Zasedání komise v roce 2022 v lednu

Zatím nejdůležitější krok letošního roku proběhl v lednu při zasedání komise. Při něm bylo schváleno, že se pro inovaci baterií uvolní až 2, 9 miliard EUR z členských států a dále 9 miliard z veřejného financování. Půjde ovšem o udržitelné baterie, které plní požadavky z prosince 2020. 

Zajímavost

Místopředseda aliance Maroš Šefčovič dokonce uvedl: „Do roku 2025 by naše akce měly zajistit provoz až šesti milionů elektromobilů“.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_226

Byla potvrzena spolupráce mezi 42 subjekty, mezi které spadají univerzity, malé a střední podniky, výzkumné organizace a další. Do roku 2028 by měla být vytvořena síť, která prostřednictvím nově navržené platformy propojí jednotlivé investory a zjednoduší také tok informací, což usnadní výzkum. 

Zasedání komise v roce 2022 v březnu

Projednávání budoucích opatření proběhlo také na setkání 21. března 2021. V tento den se sešli ministři, dále komisaři, jako je Nicolas Schmit, Elisa Ferreira a další, společně s místopředsedou aliance Marošem Šefčovičem. 

Schůze navazovala na témata, která se projednávala v roce 2019. Od založení Evropské bateriové aliance v roce 2017 bylo podpořeno kolem sedmdesáti projektů, což zajistilo, že se EU stala globálním centrem baterií. Evropská aliance pro suroviny v minulých letech také podpořila dodávky potřebných surovin, což bylo na schůzi zařazeno do úspěchů. 

Plány aliance z 21. března 2021 do roku 2022

Zajímavost

Česká republika se zatím mezi státy, jež spadají do aliance, nezahrnuje, a to především kvůli absenci většího investora, který by podporoval vznik některých projektů na území ČR. I když se na výrobě automobilů Česká republika výrazně podílí a nabízí mnohé inovace v oblasti baterií, zatím se nepočítá se vznikem větších továren ani se členstvím v alianci. 

Z poskytnutých finančních prostředků by měly být vytvořeny především větší továrny. Ve spolupráci se společností Volkswagen by měla do budoucna v Německu vzniknout jedna z prvních a stejně tak v Polsku nebo ve Švédsku.