Technologie

Virtuální baterie do fotovoltaiky: Porovnání dodavatelů

Virtuální baterie je jednou z možností, jak skladovat energii vyrobenou v domácí solární elektrárně. Při jejím využití se vám výrazně zrychlí návratnost celé investice a je výraznou přidanou hodnotou. Podívejte se na porovnání hlavních dodavatelů nabízejících virtuální baterii do fotovoltaiky.

Virtuální baterie do fotovoltaiky: Porovnání dodavatelů
Virtuální baterie do fotovoltaiky: Porovnání dodavatelů

Co je to virtuální baterie?

Virtuální baterie se pokouší řešit problém, který u obnovitelných zdrojů energie nastává velmi často – a sice, že se čas výroby energie neshoduje s časem spotřeby. Jedná se o registrovanou značku společnosti E.ON. Podobný proncip začali používat také další dodavatelé. Pokud máte domácí solární elektrárnu a chodíte pozdě z práce, tak víte, o čem je řeč. Slunce svítilo přes den, elektrárna vyráběla energii, ale vy jste se vrátili domů až večer za tmy. Řešení této situace pochopitelně nabízí akumulátor, jenže ten vyžaduje nemalou investici. Dodavatelé proto přišli s alternativní možností, kterou označují jako virtuální baterii.

Životnost fyzických baterií. Je nutné je vyměňovat po několika letech?

Termín skladování energie je u virtuální baterie trochu zavádějící – k žádnému ukládání totiž nedochází. V případě, že nejste schopni spotřebovat energii vyrobenou vaší solární elektrárnou, dodáte přebytek do distribuční sítě. Později si můžete toto množství zdarma nebo za zvýhodněných podmínek opět odebrat v době, kdy energii potřebujete. V praxi to může vypadat tak, že dopoledne vám elektrárna vyrobí 5 kWh energie. Vy ale nejste doma a tak jste toto množství dodali do distribuční sítě. Večer, když se vrátíte, můžete těchto 5 kWh ze sítě za předem stanovených podmínek znovu odebrat. Hodnotu dodané i spotřebované energie hlídá elektroměr. Virtuální baterie představuje obdobu tzv. net meteringu, který je běžný například ve Spojených státech amerických nebo Maďarsku.

Fotovoltaika

Zcela zdarma to nepůjde

Dodavatelů, kteří nabízejí tzv. virtuální baterii na českém trhu, je několik. Z logiky věci je jasné, že tato služba může jen stěží fungovat zcela zdarma. Dodavatel musí vaše přebytky převzít, najít pro tuto energii zákazníka a následně v době, kdy jí budete mít nedostatek, opět energii nakoupit na trhu a dodat vám ji. Cena energie může být navíc v době vaší dodávky do sítě nižší, než při vašem odběru. Tyto náklady si dodavatel musí pokrýt. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím různých paušálů, poplatků a omezení.

Jurík: Překvapila nás energetická účinnost bateriových systémů

Podmínky u jednotlivých dodavatelů poskytujících virtuální baterii se tak v lecčem liší. U všech porovnávaných však nesmíte mít licenci pro výrobu elektřiny a výkon fotovoltaické elektrárny nemůže přesahovat 10 kW. Podívejte se na srovnání firem ČEZ, E.ON a Bohemia Energy.

Ekonomické srovnání virtuálních baterií

Srovnání virtuálních baterií

Produkt

ČEZ: Elektřina pro soláry

E.ON virtuální baterie

Bohemia Energy: Bonus S-Power

Omezení

na rozhodnutí ČEZ

jen fotovoltaiky od E.ON

žádné

Trvání smlouvy

min. 3 roky

min. 1 rok

na dobu neurčitou

Výpověď smlouvy

po 3 letech

vždy k poslednímu dni v roce

výpovědní lhůta 3 měsíce

Poplatek

není

588 Kč/MWh

363 Kč/MWh

Úspora

na základě vzorce: sleva = [OD × (K × P)]

náklady na silovou elektřinu

dle ceny silové elektřiny na burze

Zdroj: Vlastní zpracování podle webových stránek dodavatelů
 

Úspora s jednotlivými produkty na 1 MWh po odečtení poplatků

Distribuční sazba

Bohemia Energy

E.ON

ČEZ

D02d

cca 721 Kč

1250 Kč

620 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet podle webových stránek dodavatelů

Zdroj: Vlastní výpočet podle webových stránek dodavatelů, 6. 10. 2020

ČEZ: Cena za dodávku silové elektřiny v produktu Elektřina pro soláry činí 1150 Kč. Tato částka se podle vzorce vynásobí 40 % a vyjde sleva 460 Kč.
E.ON: E.ON poskytuje slevu ve výši ceny dodávky silové elektřiny. Ta je v produktové řadě Komplet elektřina 1838 Kč/MWh, to znamená po odečtení poplatků úsporu ve výši 1250 Kč.
Bohemia Energy: Dne 6.10. je výkupní cena elektřiny na burze OTE 37,54 euro za 1 MWh. Kurz eura je v tento den 27,07 Kč/euro. Za 1 MWh tedy spotřebitel po odečtení poplatku ušetří cca 653 korun.

Fotovoltaika cenové nabídky

E.ON virtuální baterie

Službu E.ON virtuální baterie můžete využít tehdy, když jste si od stejné firmy nechali fotovoltaiku nainstalovat. Smlouva je v první fázi na jeden rok, poté se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou. Do baterie lze uložit libovolné množství energie a automaticky se dle uložené energie mění i měsíční poplatek právě v závislosti na tom, kolik energie je v ní uloženo. Za rezervovanou kapacitu zaplatíte, ikdyž  nakonec nebude zcela využita. Kapacita virtuální baterie je minimálně 1 MWh a je možné ji podle potřeby navyšovat a snižovat vždy o celou 1 MWh. Zákazník platí poplatek 588 Kč/MWh za rok. Za energii vyzvednutou z baterie je nutné dle platné legislativy zaplatit distribuční náklady, poplatky a DPH. Reálná úspora je tedy definována výši uspořených nákladů na silovou elektřinu.

ČEZ: Elektřina pro soláry

ČEZ nabízí službu Elektřina pro soláry. Za účelem využívání této nabídky musíte s ČEZem uzavřít smlouvu nejméně na 3 roky. Po uplynutí této doby se smlouva automaticky o další 3 roky prodlužuje. Klient Elektřiny pro soláry nemusí mít fotovoltaiku nainstalovanou od ČEZu. V podmínkách služby je ale uvedeno, že obchodník tuto službu nemusí nabídnout. Služba není paušálně zpoplatněna. ČEZ nijak neomezuje množství energie odeslané do sítě. Za vyrobenou a nespotřebovanou elektřinu dodanou do distribuční sítě vám ČEZ vypočte slevu z provozu výrobny elektřiny. Tato sleva je vypočítána podle vzorce: sleva = [OD × (K × P)]. OD je objem elektřiny dodané zákazníkem do distribuční sítě, maximálně však objem elektřiny spotřebovaný v odběrném místě. K = 40 % a P = cena za dodávku silové elektřiny zákazníkovi.

Bohemia Energy: Bonus S-Power

Služba je určena pro fotovoltaické systémy bez ohledu na to, kdo je instaloval. Pokud si ale u firmy objednáte i instalaci, získáte určité výhody, například dva roky bez placení poplatků. Smlouvu s Bohemia Energy uzavíráte na dobu neurčitou, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výkupní cena elektřiny je stanovena dle ceny silové elektřiny na burze (na denním trhu dle OTE). Výnosy z prodaných přebytků vám budou odečteny z ročního vyúčtování elektřiny. Poplatek za každou vykoupenou megawatthodinu činí 363 korun. Odměnu získanou od Bohemia Energy je nutné zdanit, což je uvedeno také v podmínkách služby. Jedná se totiž o standardní výkup elektřiny