Vše o elektřině

Česko dělá málo pro zlepšení ovzduší. MŽP namítá: Může zato přeshraniční znečištění

Česko nezlepšuje kvalitu ovzduší a hrozí, že nesplní stanovené limity škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Vyplývá to z výsledků šetření Nejvyššího kontrolního úřadu. Stát podle kontrolorů nesleduje, zda projekty dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zlepšení kvality vzduchu. Ministerstvo životního prostředí slibuje, že nedostatky nahradí dodatečnými opatřeními.

Česko dělá málo pro zlepšení ovzduší. MŽP namítá: Může zato přeshraniční znečištění
Česko dělá málo pro zlepšení ovzduší. MŽP namítá: Může zato přeshraniční znečištění

Z dvaceti tří opatření pro zlepšení ovzduší, které má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm. Týká se to třeba obměny zastaralých osobních aut v republice, podpory alternativních pohonů v nákladní dopravě nebo snížení podílu fosilních paliv v lokálních domácích topeništích.

Uhelné elektrárny ročně zabijí 7600 obyvatel Evropy, tvrdí Greenpeace

Chybí obchvaty měst i přesun nákladu na železnici

U dalších šesti opatření pak podle NKÚ hrozí, že nebudou včas a v předpokládaném rozsahu splněna. Mezi těmito opatřeními je třeba přesun nákladní dopravy na železnici či snížení spotřeby energie. Ohroženy jsou i výstavby obchvatů měst a obcí. S tím je spojena možnost zavádění nízkoemisních zón ve městech.

Dívka s rouškou

U některých hlavních znečišťujících látek jsou podle NKÚ dlouhodobě překračovány zákonem stanovené limity. 

Znečištění jemným prachem klesá pomalu

„Hrozí, že se ČR nepodaří do roku 2020 splnit imisní limity, které si sama opakovaně stanovila. Například u jemných prachových částic, které patří mezi hlavní znečišťující látky, klesly emise mezi lety 2005 a 2016 pouze o 12 procent. Pro splnění limitu by tak musely být do roku 2020 sníženy o dalších 42 procent, což je nepravděpodobné,“ zní z NKÚ.

Doprava jako zdroj znečištění krajiny

MŽP namítá, že nelze jednoduše zamezit přenosu znečisťujících látek ze zahraničí, které se především v příhraničních oblastech podílí na překračování imisních limitů. 

Stát nedělá pro čisté ovzduší dost. To se však může rychle změnit, pokud přestane přešlapovat kolem nutných řešení, jako je například zvýšení energetické daně z uhlí a návazný komplexní program pro čisté lokální vytápění. Mělo by také rezolutně odmítnout udělování výjimek z nových limitů pro uhelné elektrárny a tlačit na obce, aby rychleji řešily znečištění ovzduší z dopravy,

- Jiří Koželouh, koordinátor Hnutí DUHA