Vše o elektřině

Jak na fotovoltaiku: Jaká jsou PRO a PROTI solárních panelů?

Nabíjejí vás jarní sluneční paprsky pozitivní energií? A co takhle využít slunce k výrobě vlastní elektřiny? Proklepli jsme výhody i úskalí instalace solárních panelů. Pokud uvažujete o pořízení domácí fotovoltaiky, napovíme vám, zda pro vás solární energie bude to pravé ořechové.

Jak na fotovoltaiku: Jaká jsou PRO a PROTI solárních panelů?
Jak na fotovoltaiku: Jaká jsou PRO a PROTI solárních panelů?

(Aktualizace článku k 27. 2. 2020.)

Pokud si pohráváte s myšlenkou pořídit si domácí fotovoltaickou elektrárnu, zřejmě o ní neuvažujete jen proto, že by se na vaší střeše pěkně vyjímaly solární panely. Faktorů, kvůli nimž si lidé fotovoltaiku pořizují, je hned několik. 

Pro někoho je primární úspora, kterou vlastní výroba elektřiny skýtá, byť k ní nedochází ihned, zatímco pro jiného může být největším lákadlem energetická soběstačnost či ohleduplný přístup k životnímu prostředí.

Kolik stojí instalace 1 mdomácí solární elektrárny v roce 2020?

Na své si díky solárům přijdou i milovníci nových technologií a neotřelých řešení, neboť fotovoltaické panely z křemíkových článků, které přetváření sluneční paprsky v energii, zkrátka v Česku nemá na střeše každý, i když k jejich instalaci přistupuje stále více domácností.

Dopravní elektrárna: Francouzi se chystají vybudovat 1000 kilometrů fotovoltaické silnice

počet hlasů: 24

Pokud stále váháte, zda je fotovoltaika správnou cestou právě pro vás, připravili jsme pro vás soubor informací, díky kterým se možná rozhoupáte k rozhodnutí, zda se do solárního dobrodružství pustit, či nikoliv. Server Elektřina.cz také publikovala ebook, který vám pomůže zorientovat se komplexně v problematice fotovoltaiky. 

5 DŮVODŮ PRO SOLÁRNÍ ENERGII:


1. Finanční úspora

Rozhodnete-li se dát solární energii zelenou, můžete se těšit na snížení účtů za elektřinu. Slunce je totiž, řečeno s nadsázkou, od Země příliš vzdálené na to, aby vám posílalo faktury. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá, a navíc se vám bude postupně vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii.

Watt peak (Wp)

Jednotkou výkonu fotovoltaického panelu je Wp (watt peak). Wp je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem či fotovoltaickýcm systémem za běžného bezoblačného letního dne. Výkon běžně budovaných solárních elektráren je udáván v kWp (tedy tisících Wp). Instalovaný výkon 1 kWp je přitom schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh elektřiny ročně.

Celková investice do pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny se u společnosti PREměření pohybuje v rozmezí 32 000 až 44 000 korun bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu). 

Fotovoltaické panely také nemusí být pouze zdrojem výroby elektrické energie, ale lze je používat i k vytápění či ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte.

2. Energetická soběstačnost a ohleduplnost k životnímu prostředí

Energie ze solárních panelů dodává domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii

Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

„Nejčastějším důvodem, který naše klienty vede k instalaci solárních panelů, je úspora za energii. V poslední době však přibývají zájemci, pro něž je hlavní motivací ke zřízení fotovoltaické elektrárny právě skutečnost, že se jedná o trvale udržitelné řešení, které je šetrné k životnímu prostředí,“ říká Lukáš Smažík ze společnosti PREměření.

3. Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost, výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží funkční několik desítek let. Fotovoltaika také představuje zdroj elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou poruchovostí.

Zcela bezproblémové pochopitelně není žádné řešení, ale míra poruchovosti solárních panelů se díky neustálému vylepšování výrobních postupů pohybuje na velice nízké úrovni. Obsluha panelů je navíc velice nenáročná, po jejich instalování prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek, třeba se o ně starat.

4. Snadná a rychlá instalace

Fotovoltaická elektrárna nepředstavuje výrazný zásah do stavby, kam je instalována, celý proces probíhá překvapivě rychle a  „čistě“. Obavy, že vám úpravy související se solárními panely na nějakou dobu zkomplikují život a oberou vás o pohodlí, proto nejsou na místě.

Instalace fotovoltaických panelů zpravidla nezabere více než dva dny.

„Pokud se rozhodnete pro fotovoltaickou elektrárnu, je třeba počítat s tím, že nejvíce času zabere vyřídit potřebnou dokumentaci. Pro naše klienty ovšem veškeré papírování i případnou žádost o dotaci vyřizujeme my. Tento administrativní proces je obvykle kompletní do 3 měsíců. Ale samotná instalace solárního systému standardně netrvá více než jeden či dva dny a nijak výrazně nenarušuje běžné fungování obyvatelů domu,“ popisuje Smažík.

Nová zelená úsporám: 7 otázek a odpovědí k dotacím na fotovoltaiku pro rodinný dům

počet hlasů: 18

5. Možnost získání dotace

Protože stát podporuje udržitelné formy získávání energie, můžete coby budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. O dotaci může zažádat každý, kdo se rozhodl dát solárům šanci. Výše státního příspěvku se pohybuje od 35 000 do 170 000 korun podle druhu a náročnosti budoucího fotovoltaického systému. O přidělení příspěvku z programu Nová zelená úsporám lze zažádat do konce roku 2021.

Modelové příklady nákupu FVE s dotací

Fotovoltaika pro ohřev vody a výrobu elektřiny

celková cena FVE 171 900 Kč
výše dotace 60 000 Kč
cena FVE po započítání dotace 119 000 Kč

FVE pro výrobu elektřiny s ukládáním přebytků do baterie

celková cena FVE 284 900 Kč
výše dotace 105 000 Kč
cena FVE po započítání dotace 179 900 Kč

Zdroj: Informace z webu E.ON Energie aktuální k únoru 2020. V druhém příkladu je počítáno s možností využití produktu Virtuální baterie od společnosti E.ON.

Na nejvyšší příspěvek dosáhnou ty domácnosti, které se rozhodnou pro vybudování fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií. Pokud si navíc vyberete správného dodavatele solárního systému, vyřeší žádost o dotaci za vás, a tak vám ušetří mnoho práce i nervů. Značka ideál pro odpůrce papírování obíhání úřadů.

3 FOTOVOLTAICKÉ SLABINY:


1. Instalace se nevyplatí všude

Solární panely lze namontovat na jakýkoliv typ střechy včetně té ploché. Trh navíc disponuje celou řadou možností upevnění panelů, a proto nebývá překážkou ani druh střešní krytiny. V českých podmínkách představuje nejoptimálnější místo pro soláry šikmá střecha se sklonem 35 °, která je navíc v ideálním případě orientována na jih. Mezi jednotlivými městy mohou vznikat drobné odchylky, třeba pro dům v Ostravě je nejvhodnější sklon 33 °.

Potíže ovšem může způsobit zastínění střechy.

„Solární panely je skutečně možné instalovat prakticky všude. Pokud ale střechu z více stran zastiňují například sousední budovy, stromy, komíny, sloupy či jiné překážky, pak samozřejmě klesá výkon celého systému. I částečné zastínění totiž způsobuje výrazné snížení výkonu. Pokud je navíc zastíněn jeden panel, dochází k negativními ovlivnění celého řetězce panelů. Pak je na místě rozhodnutí, zda se za takových podmínek instalace solárního systému vyplatí,“ vysvětluje Lukáš Smažík, který má na kontě několik desítek úspěšných realizací fotovoltaických elektráren.

Jak je na tom vaše střecha, si můžete ověřit zde.

2. Vysoká pořizovací cena akumulátorů

Nejsložitější a také nejnákladnější typ fotovoltaické elektrárny představuje model, při němž je vyrobená energie akumulovaná do speciálních baterií, takže ji můžete využít kdykoliv se vám zachce, a tak se postupně odstřihávat od závislosti na elektřině ze sítě. Získáváte tak vyšší míru energetické soběstačnosti.  

Ačkoliv na tento typ elektrárny můžete z programu Nová zelená úsporám získat dotaci v plné výši, tedy v hodnotě 170 000 korun, pořizovací náklady zůstávají kvůli sofistikované technologii stále vysoké. Provedení bateriových systémů se ale neustále vyvíjí a v posledních letech docházelo spíše k pozvolnému poklesu jejich ceny. 

3. Klimatické podmínky v České republice  

Solární panely logicky nejefektivněji pracují, když na ně míří přímé sluneční záření. Čím více je obloha zamračená, tím nižší je jejich výkon. A protože se Česko nenachází zrovna pod rovníkem, jsou pro místní počasí typické výkyvy, které se projeví i v kolísajícím množství generované energie.

Ačkoliv je úspora energie během slunečných dnů značná, nelze v našich klimatických podmínkách spoléhat pouze na Slunce, a proto je třeba využívat doplňkový zdroj energie, který pokryje spotřebu elektřiny ve dnech, kdy počasí panelům nepřeje.

Z podobného důvodu je také vhodné panely instalovat tam, kde je největší odběr energie během dne. Z fotovoltaiky budou nejvíce těžit místa s elektrickým vytápěním, tepelným čerpadlem, bazénem nebo elektrickým ohřevem vody.

Vyplatí se mi fotovoltaika? 

Jak už asi předchozí řádky napověděly, určit, zda se fotovoltaika vyplatí právě vám, není tak úplně jednoduché. V některých případech může jít o výhodnou investici, která se velmi rychle vrátí, jindy ale energie ze sluníčka nemusí být úplně vhodnou volbou. Před tím, než uděláte konečné rozhodnutí, byste si proto měli spočítat, jakou návratnost budou mít solární panely, které chcete instalovat. Jak na to? Zohlednit musíte následující faktory:

Pořizovací cena za instalovaný kWp

Cena za kWp bude jiná, když se rozhodnete pro nákup stavebnice a umístíte si panely sami, než když se spolehnete na profesionální instalaci na klíč. Svou roli sehraje také cena střídače a rozvaděče, která většinou v přepočtu vychází výhodněji u elektráren s větším výkonem.

Produkce energie na instalovaný kWp

Produkci energie hodně ovlivňuje například místo, kde žijete. Nejvíce hodin Slunce svítí na jihu Moravy, takže panely postavené právě zde mají potenciál vyrobit o něco více.

Využití vyprodukované energie

Návratnost z velké části ovlivní také to, jak efektivně dokážete vyrobenou elektřinu využít. Obecně by se dalo říci, že je nejvýhodnější jí co nejvíce spotřebovat doma.

Cena elektrické energie

Čím dražší elektřinu nyní nakupujete, tím rychleji se vám investice vrátí. Určitě však není moudré brát v potaz jen částku, kterou vidíte na faktuře. V posledních letech totiž cena elektřiny stále roste, a tak musíte zvážit i to, že za pár let byste vašemu dodavateli zřejmě platili o něco více.

Tip na závěr: S návratností fotovoltaiky může hodně „zamávat“ volba střídače. Je to hlavně kvůli tomu, že u nás a na Slovensku se elektřina měří po fázích. Každá fáze se tedy řeší zvlášť, což je nepřekonatelným problémem pro symetrické střídače. Vsaďte proto na asymetrický střídač, ať máte jistotu, že potenciál solárních panelů využijete naplno.

Střídače do fotovoltaické elektrárny: Jak vybrat ten nejvhodnější?

počet hlasů: 5