Elektromobilita

Dobíjecí stanice pro elektromobily. Jak je na tom ČR?

Minulé roky čisté mobilitě nahrávaly. Vznikalo mnoho nových dobíjecích stanic a fungovala také podpora z programů, jako je NPŽP nebo NZÚ. Ani letošní rok nebude výjimkou, i když rozpočet prudce zasahuje koronavirus. Stát a energetické společnosti nadále řeší, jak elektromobily uvést více do běžného života.

Dobíjecí stanice pro elektromobily. Jak je na tom ČR?
Dobíjecí stanice pro elektromobily. Jak je na tom ČR?

Vyšší množství CO2 způsobuje ohřívání zemského povrchu

Kvalitní a zdravé životní prostředí je narušováno mnoha prvky. Jednou z nejvýznamnějších sloučenin, která je zároveň nejčastěji projednávaným ekologickým problémem současné doby, se stala CO2, nazývaná jako oxid uhličitý. 

V ovzduší se vyskytuje přirozeně, jelikož je například jedním z produktů, který vydechujeme. V posledních letech byl ale zaznamenán neobvyklý nárůst vlivem nejen spalování fosilních paliv, jak při výrobě elektrické energie, tak v dopravě, ale i dalších lidských procesů.

Jednou z významných vlastností tohoto plynu je schopnost zadržovat sluneční paprsky, čímž na Zemi vzniká teplejší prostředí, které může narušovat přirozený vývoj. Posláním Ministerstva životního prostředí je proto tento problém aktivně řešit a vyhledávat nové možnosti. Jednou z nich je také čistá mobilita

Kdo zajišťuje čistou mobilitu

Zavádění čisté mobility je v režii hned několika orgánů. Konkrétně se jedná o Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Tyto instituce se aktivně snaží zavést do běžného života elektromobily a dobíjecí stanice, nazývané jako smart wall boxy. 

Počet dobíjecích stanic by měl v roce 2021 opět výrazně vzrůst.

Díky programu NPŽP je zajištěno zavádění čisté mobility pro veřejné instituce, a dále díky NZÚ pro bytové domy. Konkrétně dobíjecí stanice hradí zejména Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Plány pro rok 2021

„V letošním roce Ministerstvo životního prostředí počítá s dalším nákupem nízkoemisních vozidel, především elektromobilů pro veřejné instituce. O zmíněnou podporu mohou zažádat jak obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, tak veřejné vysoké školy nebo výzkumné instituce,” tvrdí paní magistra Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP.  

Dotace na elektromobily 2021: Dočkají se i soukromé osoby?

Kromě nákupu nových vozidel je podporována také instalace nových dobíjecích stanic. Tisková mluvčí MŽP, paní Dominika Pospíšilová uvádí, že dosud podpora probíhala z Národního programu Životní prostředí, a to ve výši sto milionů korun pro každý rok. V současné chvíli se uvolnění prostředků pro letošní rok projednává, a to ve spolupráci s RRF, neboli fondem obnovy a také Modernizačním fondem. 

Podpora čisté mobility v minulých letech 

Rok

Projekty 

Prodej vozidel

Z toho elektromobilů

2018

171 za 80 mil. Kč

253

202

2019

154 za 70 mil. Kč

255

203

2020

57 (rozpočet zatím není k dispozici)

115

63

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí – Tiskové a PR oddělení    

Podpora vzniku dobíjecích stanic

V roce 2021 program Nová zelená úsporám přispívá na instalaci dobíjecích stanic v bytových domech. Konkrétně jde o částku 45 000 Kč pro dobíjecí stanice bez fotovoltaického systému a 55 000 Kč pro dobíjecí stanice bez tohoto zařízení. Na samotné fotovoltaické systémy existují v současnosti dotace pro bytové domy v hodnotě 15 500 na kWp. 

V současné době je v provozu v České republice cca 450 nabíjecích stanic. Na jejich budování se podílí ČEZ, PRE a E.ON. 

Počet dobíjecích stanic v minulosti a dnes na území ČR

Rok

Počet

2018

131

2019

237

2020

Cca 450 stanic

Zpráva s konkrétním číslem z MPO zatím není k dispozici

Zdroj: pro 2018: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-dobijecich-stanic-_-stav-k-26--6--2018--238590/, pro 2019: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/2019/11/Seznam_ver_DS_2019_10_31fin.pdf, pro 2020: Zpráva s konkrétním číslem z MPO zatím není k dispozici

Elektromobilita by se v následujících letech mohla stát dostupnější.

Počet stanic od jednotlivých energetických společností pro rok 2020

Společnost

Počet v roce 2020

Plány pro 2021

ČEZ

241

Rozšířit počet alespoň o 100 stanic

E.ON

108

Rozšířit počet alespoň o 100 stanic

PRE

93

Rozšířit počet alespoň na 350 stanic

Ionity

3

Zatím není zveřejněno

Tesla 

4

Navýšit o dvě stanice.

Zdroj: cez.cz, eon.cz, pre.cz, ionity.eu, tesla.com

Na zavádění dobíjecích stanic se výrazně podílí také společnost E.ON, ta v uplynulém roce instalovala stou dobíjecí stanici, zatímco první postavila v roce 2011 na letišti v Brně.

Dobíjecí stanice od E.ON

Stanice

Z toho rychlodobíjecí s výkonem 50 kW 

(35 - 50 minut)

Z toho pozvolné
s výkonem 22 kW

(60 - 180 minut)

Z toho ultrarychlé

s výkonem 175 kW

(10 – 20 minut)

70 vlastních stanic

54

13 

3

30 partnerských stanic

27

1

3

Zdroj: E.ON – Martin Klíma, vedoucí Mobility Services společnosti E.ON Energie.

Partnerské dobíjecí stanice se staly novinkou v roce 2020, kdy se osvědčila spolupráce. Princip funguje tak, že si partner pořídí vlastní dobíjecí stanici, kterou později E.ON spravuje. Následně je otevřena veřejnosti a zařazena do sítě E.ON Drive

Za minulý rok společnost udává investici přes 24 milionů korun na tvorbu dobíjecích infrastruktur. Plány pro rok 2021 počítají se zavedením další stovky stanic. Jedná se například o dobíjecí hub poblíž dálnice D8 u Sulejovic u Lovosic. Podobný se nachází od roku 2016 ve Vystrkově u Humpolce, kde jsou umístěny čtyři rychlodobíječky, jedna AC stanice a jedna ultrarychlá dobíječka. 

Distribuční sazba D27d: Ideální při nabíjení elektromobilu

Dále se počítá především se vznikem dobíjecích stanic u větších parkovišť, která se nacházejí u supermarketů a obchodních center. Stejně tomu bylo také v Českém Krumlově, kde byl využit Českokrumlovský rozvojový fond pro dobíječky u tří hlavních parkovišť města. 

Změny v cenách

Součástí programu se stává také mezinárodní propojení, tu zajišťuje platforma Hubject. Současně E.ON ale upozorňuje na fakt, že v roce 2021 vzrostou ceny za některé služby spojené s dobíjecími stanicemi. Zákazníci systému E.ON Drive nyní zaplatí za pozvolné nabíjení 6 Kč za kWh místo předchozích 3 Kč. 

Elektromobily vpřed. Odborníci z Eindhovenu srážejí kritiku německých automobilek

Poplatky za zbytečnou blokaci

Někdy je místo blokováno jako parkovací místo, aniž by byl elektromobil nabíjen. Proto společnost E.ON od letošního roku zavádí poplatek za blokování. U AC stanic mohou řidiči stát 480 minut zdarma a u rychlých a ultrarychlých dobíječek 90 minut. Každá další minuta se zpoplatní hodnotou 2 Kč.