Vše o elektřině

Dotace pro fotovoltaiku v roce 2024: Kolik dostanete?

Fotovoltaika je moderní a ekologický způsob výroby elektřiny z obnovitelného zdroje energie – slunečního záření. V České republice existuje možnost získat dotace na podporu fotovoltaických systémů pro domácnosti, které mohou výrazně snížit investiční náklady spojené s instalací solárních panelů.

Dotace pro fotovoltaiku v roce 2024: Kolik dostanete?
Dotace pro fotovoltaiku v roce 2024: Kolik dostanete?

Jaké existují dotace pro fotovoltaiku v roce 2024?

V České republice je možné na podporu fotovoltaiky čerpat hned z několika dotačních programů z fondů Ministerstva životního prostředí. Jeden z nich se také zaměřuje na domácnosti a majitele bytových domů a tím je Nová zelená úsporám. Dalšími jsou Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce.

Pokud plánujete podnikat v oblasti obnovitelných zdrojů, nebo vlastníte firmu a chcete se v provozu zaměřit na využívání zelené energie, například instalací fotovoltaické elektrárny (FVE), lze využít dotací z Modernizačního fondu nebo fondů Evropské unie. Pro města a obce je tu pak Národní program obnovy.

Srovnejte si dodavatele energie a zjistěte, kde ušetříte

Co je to Nová zelená úsporám?

Tento dotační program je zaměřen na podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Dotace mohou být poskytnuty na instalaci fotovoltaického systému, který slouží pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu. Výše dotace závisí na výkonu fotovoltaického systému a na splnění technických požadavků. Podrobnější informace o této dotaci lze získat na oficiálních webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

V rámci programu je zájemci získají dotaci na nákup a instalaci fotovoltaického systému s výkonem od 2 do 10 kWp (kilowatt peak), což je označení pro maximální výkon fotovoltaického systému za standardních podmínek osvětlení. Dotace jsou poskytovány na základě výzvy, kterou vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, a jejich výše je stanovena na základě aktuálních pravidel programu pro každý rok.

Kolik dostanete z Nové zelené úsporám – fotovoltaika

Výše dotace se liší podle instalovaného výkonu fotovoltaického systému a také podle způsobu vytápění objektu, ve kterém je systém instalován. Pro rodinné domy s využitím tepelného čerpadla nebo s přímým vytápěním dotační program poskytuje vyšší dotace než pro objekty s jiným způsobem vytápění. Konkrétně lze například u fotovoltaického systému s instalovaným výkonem do 10 kWp získat dotaci ve výši až 50 % z oprávněných nákladů na nákup a instalaci systému. Pro rodinné domy s využitím tepelného čerpadla nebo s přímým vytápěním lze dokonce získat dotaci ve výši až 70 % oprávněných nákladů.

Je důležité si uvědomit, že výše dotací se může lišit v závislosti na aktuálních pravidlech dotačního programu, a proto je nutné pravidelně sledovat výzvy Ministerstva životního prostředí a aktualizace programu Nová zelená úsporám. Pro rok 2024 byla výše dotace lehce snížena, na druhou stranu se ale snižuje i cena samotných panelů a dalších komponentů, stejně jako cena silové elektřiny. Díky vysokému zájmu o fotovoltaické systémy mezi sebou jednotlivé firmy navíc soutěží s co nejlepší nabídkou, takže se často dostanete k výhodným cenám za celou realizaci. 

Fotovoltaika zlevňuje, vyrábět elektřinu se už vyplatí

Dotace na fotovoltaiku přehledně

Fotovoltaika pro domácnosti je v rámci dotační podpory rozdělena na tři oblasti:

Fotovoltaická elektrárna má výši dotace podle instalovaných kilowattů výkonu a kilowatthodin lithiové baterie. Minimální instalace je přitom 2 kWp, u kapacity baterie je to minimálně jednonásobek instalovaného výkonu. Celkem lze získat dotaci až do výše 160 000 Kč na jeden rodinný dům, případně ji dále navýšit pomocí kombinace dalších opatření opatření, jako je pořízení nabíječky na elektromobil (bonus 10 000 Kč navíc), zapojení bojleru s objemem minimálně 120 litrů (bonus 10 000 Kč navíc) nebo zateplení budovy (bonus 40 000 Kč navíc).

Změnily se také podmínky dotace na fotovoltaiku, protože jak jste si mohli všimnout, pokud chcete čerpat vyšší částky na FVE, je nutné si pořídit i nový elektrický bojler na ohřev vody. Další novinkou je omezení maximálního množství energie, kterou je možné z FVE dodávat do distribuční sítě (maximální rezervovaný výkon). Nově je to nanejvýš 50 % maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny.

Dotace na nabíjecí stanici byla také zkrácena a nově dosahuje 15 000 Kč (sníženo o 15 000 Kč oproti roku 2023).

Nová zelená úsporám Light

Od roku 2023 existuje novinka v podobě rozšíření Nové zelené úsporám o verzi Light. Nová zelená úsporám Light se zaměřuje na nízkopříjmové domácnosti a v současnosti už zahrnuje i solární ohřev vody. Ideální je tato dotace na fotovoltaiku pro důchodce. Dotační program konkrétně podporuje instalaci fotovoltaiky na ohřev užitkové vody s následující možností financování:

Dotaci lze čerpat zálohově, což je rozdíl oproti klasické Zelené úsporám, kde je dotace naopak čerpána zpětně. Výhodou je také poradenský systém, který žadatelům pomůže s administrací.

Jak získat dotace na solární panely?

Pro získání dotace na FVE z programu Nová zelená úsporám na fotovoltaiku je třeba splnit několik podmínek a postupovat dle stanovených pravidel. Zde je základní postup pro žádost o dotaci:

Firmy, které provádějí instalaci fotovoltaických systémů, mohou být zapojeny do procesu žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám jako dodavatelé. Tím pádem vám mohou s celým administrativním procesem pomoci a udělat jej za vás.

Jak ideálně dimenzovat domácí fotovoltaickou elektrárnu?

Aby byla fotovoltaika pro domácnost dobře funkční, musí se dimenzovat její výkon podle jejích potřeb. S těmito výpočty vám pomůže odborná firma, která se instalací fotovoltaiky zabývá, ale stejně tak se můžete pokusit si ho provést sami. Bude to jen trochu náročnější, protože k tomu potřebujete několik zásadních údajů. 

Ten první je nejjednodušší – vaše běžná spotřeba. Na základě hodnot spotřeby domácnosti si pak vypočítáte ideální výkon fotovoltaické elektrárny. K výpočtu výkonu byste měli ideálně znát další údaj – počet hodin slunečního svitu ve vašem regionu. V oblastech s vyšším slunečním svitem může elekrárna s instalovaným výkonem 1 kWp vyprodukovat cca 1 055 kWh energie (v horských oblastech je to spíše 950 kWh). Pokud vaše domácnost potřebuje pokrýt například 4 000 kWh ročně, může instalovat elektrárnu o výkonu 4 kWp (4 220 kWh).

Co je důležité při dimenzování FVE: