Vše o elektřině

Export elektřiny: Česko patří mezi evropskou špičku. Jaký byl pro vývoz rok 2015?

Ač je Česká republika rozlohou nevelká, patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější evropské vývozce elektrické energie. Za rok 2014 Česko dokonce v objemu exportované elektřiny obsadilo v rámci Evropy třetí místo, na prvních dvou příčkách se přitom umístily několikanásobně větší a lidnatější státy – Francie a Německo. Jak si tuzemská energetika vedla v roce 2015? Uspěla v konkurenci evropských velikánů?

Export elektřiny: Česko patří mezi evropskou špičku. Jaký byl pro vývoz rok 2015?
Export elektřiny: Česko patří mezi evropskou špičku. Jaký byl pro vývoz rok 2015?

O energetické bilanci České republiky za rok 2015 jsme vás informovali v minulém měsíci. Z dat, která ve výroční zprávě za uplynulý rok zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s Operátorem trhu s elektřinou (OTE), vyplynulo, že spotřeba elektřiny v Česku za loňský rok oproti roku 2014 stoupla, zatímco objem vyrobené elektrické energie naopak mírně poklesl, a to zejména v důsledku dlouhé odstávky tří bloků jaderné elektrárny Dukovany i neplánovaného přerušení výroby elektřiny v atomové elektrárně Temelín.

Energetická bilance za rok 2015: Češi spotřebovali více elektřiny, výroba přitom mírně poklesla

V porovnání s předcházejícím rokem vzrostla spotřeba elektřiny za rok 2015 o 1,8 %, zatímco výroba elektrického proudu za stejné období poklesla o 2,5 %, nejedná se tedy o propad dramatický. Celkově Češi spotřebovali 58,16 TWh elektřiny, zatímco její výroba dosáhla 83,89 TWh. Uvedený výrobní objem představuje tzv. hrubou výrobu elektrické energie, která zahrnuje také elektřinu spotřebovanou při její produkci. Méně energie Česká republika naposledy vyprodukovala v roce 2009. Čistá výroba elektřiny pak za minulý rok dosáhla 77,88 TWh.

Česko je špičkou mezi evropskými exportéry elektřiny

Na údaje a čísla ERÚ a OTE se zaměřil také projekt Česko v datech, který se věnuje analyzování dat z nejrůznějších oblastí života Čechů. Cílem projektu je objevovat nové souvislosti, které se v datech skrývají, a potvrdit či vyvrátit tvrzení, která jsou v české společnosti zakořeněna, ale jejich ověření vyžaduje využití pokročilých datových nástrojů.

Česko v datech se v analýze věnované energetice, na jejímž vzniku se podílela také analytická společnost SAS Institute, nezaměřilo pouze na objem vyrobené a spotřebované elektrické energie, ale například také na to, kolik elektřiny vyrobené v České republice míří do zahraničí, či jaký je objem výroby elektřiny v jednotlivých krajích Česka.

Česko patří mezi obry ve vývozu elektřiny: Kam od nás proudí a odkud ji dovážíme?

A lze konstatovat, že na poli exportu elektrického proudu si Česká republika, která se rozlohou i počtem obyvatel řadí spíše k menším evropským zemím, ve srovnání s ostatními státy Evropy nevede vůbec zle. Rekordních čísel ve vývozu elektřiny Česko dosahuje již několik let.

Česká republika v roce 2015 vyrobila 84 brutto terawatthodin (TWh) elektřiny. České kraje přitom dohromady spotřebovaly přibližně 56,5 TWh, přes 28 TWh pak zamířilo přes hranice. Kompletní srovnávací data pro rok 2015 ještě nejsou k dispozici, nicméně i tak můžeme říct, že Česko v poměru mezi vyrobenou a exportovanou elektřinou patří k evropské špičce. V roce 2014 se s téměř 21 % vyvezené energie řadilo na starém kontinentu na druhé místo za Estonsko.

- Hana Kvartová, country manažerka SAS Institute

Kam míří česká energie?

Elektřinu vyrobenou na českém území většinou nečeká dlouhé putování do vzdálených krajin, neboť s přenosy na velké vzdálenosti se zpravidla pojí zbytečné energetické ztráty v rozvodné síti a navíc hrozí riziko přetížení. Proto cesty české elektřiny zpravidla nevedou do příslovečného Říma, nýbrž do sousedních zemí.

Česká republika tak elektrickou energii nejčastěji distribuuje do Rakouska, za nímž následuje Slovensko. Česká elektřina ovšem prostřednictvím přenosových soustav těchto států putuje dále, nejčastěji do zemí na Balkánském poloostrově. A tak se s trochou nadsázky může stát, že si na dovolené v Chorvatsku budete svítit českým proudem.

Objem elektrické energie, který z Česka putoval do Německa a Polska, v roce 2015 poklesl, v případě Polska se jednalo o meziroční pokles ve výši 60 %. Jižnímu rakouskému sousedovi pak Česká republika loni dodala o 388 GWh (3 %) elektřiny více než v roce 2014.

INFOGRAFIKA: Prověřte si svůj kraj

Údaje zveřejněné ERÚ a OTE zahrnují také data o tom, jak se v loňském roce na výrobě i spotřebě elektrické energie podílely jednotlivé kraje České republiky. Největší porci elektřiny pro Česko zajišťuje uhelný Ústecký kraj, po němž následuje Jihočeský kraj, kde se nalézá jaderná elektrárna Temelín. Třetím v pořadí je Moravskoslezský kraj a nepopulární bramborovou příčku za rok 2015 obsadila díky Dukovanům Vysočina.

Nejvíce proudu naopak spotřeboval Středočeský kraj, ale žroutem elektrické energie je samozřejmě i Praha, po níž následuje Moravskoslezský kraj, který tak obsazuje pomyslnou bronzovou příčku na obou stranách spektra, jak v rámci výroby, tak i v oblasti spotřeby. Do spotřeby jednotlivých krajů se kromě průmyslové výroby v dané lokalitě, která zpravidla spolyká největší objem elektrického proudu, pochopitelně promítá také rozdílný počet obyvatel.

Je váš dodavatel žrout peněz? Srovnat dodavatele elektřiny

Česko v datech v rámci analýzy energetického sektoru připravilo přehlednou interaktivní infografiku, která prozrazuje, kolik elektřiny konkrétní kraje vyprodukovaly i spotřebovaly, jakým způsobem se v nich proud vyrábí a do kterých oblastí putuje nejvíce elektrické energie. Proklikáním mapy můžete zjistit, jak si stojí právě váš kraj!