Vše o elektřině

Invazi zelené elektřiny z Německa zastaví obří transformátory v Česku i Polsku

Česká republika se ocitnula na pokraji blackoutu v létě 2012. Přetížení sítě a ohrožení výpadkem proudu způsobil masivní tok elektřiny z větrných parků a solárních elektráren na severu Německa, který putoval přes naši zemi dále na jih. Nebezpečí stále přetrvává, proto vyrostou do roku 2016 na hranicích s Německem dva obří transformátory, které umožní blokovat příští „útok“ zelené elektřiny.

Invazi zelené elektřiny z Německa zastaví obří transformátory v Česku i Polsku
Invazi zelené elektřiny z Německa zastaví obří transformátory v Česku i Polsku

Transformátor s regulací fáze

Transformátor s regulací fáze (PST) zvyšuje odpor elektřině, která proudí přes hranice. Nutí ji tak hledat jiné cesty s menším odporem. Nadbytečný proud z německých větrných elektráren by po zprovoznění transformátoru v Česku musela přetéct do německé přenosové sítě. Pokud by neměla dostatečnou kapacitu, museli by Němci snížít výrobu ve větrnících.

Podle Evropské studie o integraci větrné energie (EWIS European Wind Integration Study) z dubna 2010 se měla kolísavá výroba energie z obnovitelných zdrojů na severu Německa stát nezvladatelnou pro přenosové soustavy sousedních zemí až v roce 2015. Podle tehdejších propočtů měl objem elektřiny proudící soustavou dosáhnout kritické hodnoty 5500 megawatt (MW). Jenže už v létě 2012 se dispečeři české přenosové sítě museli vypořádat dokonce s alarmující hodnotou 7300 MW. Hrozba blackoutu byla sice odvrácena, ale prozatím se může kdykoli znovu vrátit.

 

Výbuch jaderné elektrárny ve Fukušimě nezasáhnul jenom Japonsko

Německé námluvy se zelenou elektřinou urychlila panika z jaderné energie. Němci po výbuchu Fukušimy v roce 2011 zavřeli několik jaderných reaktorů. Jenže elektřina vyrobená z nevyzpytatelného větru a slunce na severu Německa protéká do průmyslových oblastí na jihu země i do Rakouska právě přes českou přenosovou soustavu. Vnitroněmecká soustava totiž tak velké objemy energie neunese. Nárazové přebytky energie neputují jenom k nám, ale i do Polska a Belgie a Nizozemí. V zemích Beneluxu proto již vybudovali transformátory, které dokáží objem přiváděné energie regulovat. U nás a v Polsku se stavba obřích strojů teprve plánuje.

Obrana proti blackoutům bude stát 2,5 miliardy

Dva podobné transformátory postaví italská firma Tamini i na česko-německých hranicích poblíž Hradce u Kadaně. Za celou zakázku zaplatí provozovatel české přenosové soustavy společnost ČEPS 2,5 miliardy, což představuje jenom malou kapku v moři, protože do roku 2025 plánuje investovat zhruba 60 miliard na posílení a modernizaci domácí přenosové soustavy. České i polské transformátory budou spuštěny do provozu zároveň během roku 2016.

 

Podle ekologů sleduje Polsko jen vlastní ekonomické zájmy

Poláci se po zveřejnění svého záměru postavit transformátory, které mohou omezit tok elektřiny od svého západního souseda, stali terčem kritiky mnohých ekologů. Ti obviňují polskou stranu z toho, že se jen snaží blokovat dovoz levnější dotované elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby na trhu měla šanci uspět i dražší elektřina z polských uhelných elektráren. Tento pohled na věc spíše podceňuje reálnou hrozbu blackoutu, kterou ekologické zdroje elektřiny jako vítr a slunce svými výkyvy v produkci jenom posilují.