Vše o elektřině

Německo ukončí spalování uhlí v roce 2038. Jedná se o tvrdě vyjednaný kompromis s uhelnými regiony

K obrovskému průlomu došlo o víkendu v jednání německé „uhelné“ komise, která rozhodla, že nejpozději v roce 2038 Německo opustí těžbu a spalování uhlí. A pokud to půjde, tak už v roce 2035. Dohodli se na tom představitelé spolkových zemí spolu se zástupci průmyslu, odborů a ekologických organizací po dvaceti hodinách závěrečného jednání.

Německo ukončí spalování uhlí v roce 2038. Jedná se o tvrdě vyjednaný kompromis s uhelnými regiony
Německo ukončí spalování uhlí v roce 2038. Jedná se o tvrdě vyjednaný kompromis s uhelnými regiony

Čtyřicet miliard odstupného

Uhelné spolkové země požadovaly rozsáhlé dotace na restrukturalizaci ekonomiky, konkrétně šedesát miliard eur během následujících třiceti let. Komise se nakonec shodla na čtyřiceti. Původní návrh byl ukončit těžbu a spalování uhlí postupně do roku 2040.

Česko dělá málo pro zlepšení ovzduší. MŽP namítá: Může zato přeshraniční znečištění

Podle klimatologů to však pro splnění Pařížské klimatické dohody o zastavení změny klimatu nestačí. Ekologické organizace a zastánci progresivního průmyslu požadovaly odstavení uhelných elektráren do roku 2030.

Uhelná elektrárna

V Německu demonstrace, v Česku ticho

Jednání uhelné komise provázely od začátku demonstrace, na nichž lidé žádali co nejrychlejší ukončení závislosti na uhlí. Česká republika se na úroveň podobné debaty ještě nedopracovala. Podle výpočtů energetické firmy Energynautics, může ČR odstavit uhelné elektrárny už v roce 2030 kvůli obrovskému přebytku energie, ale nic podobného se neplánuje.

Uhelná elektrárna malá

Stát v Česku selhává

Podle ekologů vláda neplní ani výslovné úkoly dané Státní energetickou koncepcí ČR, jako je penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí, zvýšení energetické daně z uhlí či prosazování své strategie v energetických firmách, které vlastní. Zcela nechává stagnovat sektor obnovitelných zdrojů energie a nezvládá snižování plýtvání.

Uhelná elektrárna 

„Německo prošlapalo cestu nezbytné modernizace energetiky, ale i my potřebujeme rychlou a hlubokou proměnu naší energetiky, pokud opravdu chceme snížit znečištění ovzduší a osvobodit se od dovozní závislosti.“

- Edvard Sequens, energetický konzultant Calla