Aktuality

Obce, které myslí na životní prostředí

Každý týden vám představujeme projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe. V kategorii Obec se proti sobě postaví obec Mikolajice s využitím alternativních zdrojů energie a město Vsetín s projektem „Je to čistě na nás“. Zjistěte, jak tyto dvě obce bojují za ochranu životního prostředí.

Obce, které myslí na životní prostředí
Obce, které myslí na životní prostředí

Využití alternativních zdrojů energie v Mikolajicích

Mikolajice jsou malá obec v okrese Opava s 290 obyvateli. Jako první v republice instalovali mikroelektrárnu Wave, která se stará o nezávislé dodávky tepla a elektřiny s využitím pouze obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem je energetická soběstačnost a úspora nákladů na provoz obecních budov. V současné době systém zásobuje teplem a elektřinou prodejnu potravin, obecní úřad a hasičskou zbrojnici.

V čem je systém v Mikolajicích unikátní

Systém spojuje kogenerační kotel na pelety a fotovoltaické články, které společně generují teplo a elektřinu pro několik obecních budov. „Díky plně automatizovaným použitým technologiím, včetně bateriového úložiště, umíme využívat energie v létě, v zimě, ve dne, i v noci, například pomocí mobilní aplikace,“ říká starosta obce Mikolajice Martin Krupa.

Jedná se o ojedinělou technologii, která je v České republice instalována zatím pouze v rámci Univerzitního centra ČVUT. Projekt v Mikolajicích je tak pilotní realizací, kde se testuje využitelnost tohoto systému v praxi a měl by sloužit jako vzor pro další obce i soukromé subjekty.

Jak mikroelektrárna Wave funguje

Kotel spaluje dřevní pelety a funguje plně automaticky s minimálními požadavky na údržbu. Při hoření vzniká teplo, které ohřívá cirkulační médium, jenž se přeměňuje na páru. Ta roztáčí turbínu a přes generátor vytváří elektrický proud. Následně se pára ochlazuje a teplo se zadržuje v akumulačních nádobách v jednotlivých budovách, kde se skladuje pro potřebu vytápění.

Mikroelektrárna při svém provozu zvládne zásobovat všechny zmíněné budovy teplem. Navíc každou hodinu vyrobí zhruba 3 kW elektrické energie, z nichž jednu třetinu upotřebí na svůj vlastní provoz a dvě třetiny předá do sítě. Elektřina je buď ihned spotřebována, nebo jsou přebytky ukládány do baterií na pozdější využití. Na stejném principu funguje i spotřeba a uskladnění elektřiny vyprodukované fotovoltaickými články. Celý systém má inteligentní řízení, které určuje vhodný zdroj energie a zajišťuje ukládání přebytků.

Inspirace pro další obce

Projekt v obci Mikolajice slouží jako inspirace pro další obce, které uvažují o využití obnovitelných zdrojů. Nejen, že se jedná o řešení šetrné k přírodě, ale navíc obci zajišťuje částečnou energetickou soběstačnost a pokrytí výpadků elektrické energie. Do budoucna proto obec chystá rozšíření stávajícího využití. „Chtěli bychom do našeho inteligentního systému zahrnout další aplikace, například veřejné osvětlení,“ vysvětluje starosta obce.

Nakládání s odpady ve Vsetíně: „Je to čistě na nás.”

Odpady

Město Vsetín je hodnoceno jako třetí nejzelenější město v České republice. Na tom má zásluhu nejen podíl zelených ploch, ale také přístup k životnímu prostředí. Město rozvíjí projekt „Je to čistě na nás.“, který se snaží změnit přístup obyvatel i firem k nakládání s odpady a vytvořit ekologicky udržitelný systém.

Na tomto cíli pracují ve Vsetíně komplexně a kooperují s privátním i neziskovým sektorem. Město se snaží odpad nejen správně třídit, ale především ho nevytvářet. Jedním z opatření je omezení jednorázových plastů díky vratným nápojovým kelímkům a textilním sáčkům. Město pořádá také řadu vzdělávacích akcí pro své obyvatele.

Kelímky prosím vracejte

Ačkoliv nápad s vratnými nápojovými kelímky není novinkou, Vsetín zašel v realizaci ještě o krok dál než ostatní obce. Koncept je unikátní v tom, že těží ze spolupráce soukromého i neziskového sektoru a samosprávy. Vratné kelímky se využívají nejen pro akce ve Vsetíně, ale půjčují si je rovněž neziskové organizace, okolní obce a firmy. „S jednou z nich dokonce připravujeme aktivnější zapojení. Nechají vyrobit další sadu vratných kelímků (ve stejném designu), kterou využijí na své akci a pak kelímky darují městu, aby je mohlo dále půjčovat všem dalším, kdo chtějí skončit s jednorázovými plasty a odpadem, který z nich vzniká,“ říká Simona Hlaváčová, místostarostka Vsetína a koordinátorka projektu.

Textilní sáčky slouží přírodě i dobré věci

Součástí projektu je také výroba textilních sáčků, které nahrazují ty igelitové. Tento projekt navíc spojuje ochranu přírody s pomocí sociální. Textilní pytlíky totiž šijí klientky místního Azylového domu pro matky a ženy s dětmi Vsetín.

Sáčky se zatím rozdávají na akcích, jako je například Den Země. Zájem o koupi mají i firmy, které je využívají například jako součást dárků pro své zaměstnance. Distribuci se město chystá dále rozšířit. „Jsme připraveni je distribuovat stejným způsobem jako třídící tašky, které jsme v roce 2015 nabízeli oproti podpisu na Czech Pointu, ale to ještě není na pořadu dne. Zatím chceme textilní pytlíky rozdávat motivačně například za návštěvu ekologické akce, jako je Den Země a podobně,“ říká místostarostka.

Na osvětu Vsetín nezapomíná u dětí ani dospělých

O komplexnosti projektu svědčí i řada vzdělávacích akcí a programů, které Vsetín organizuje – od besed o odpadech a lokálních topeništích, fór s občany, až po velké akce typu Den Země, Den stromů, vzdělávací akce pro školy Dny řemesel na ZŠ a MŠ nebo činnosti, kde se mohou občané přímo zapojit – jako například osazování truhlíků v centru města.

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte elektrokolo a další zajímavé ceny.