Aktuality

Spotové ceny na trhu: Jaké jsou záludnosti?

Spotový trh s elektřinou má několik výhod, ale i nevýhod. Tou hlavní je transparentnost, tedy možnost ověření cen. Nevýhodou je však jejich proměnlivost oproti klasickým tarifním ceníkům dodavatelů energie. Jak se ve spotových cenách vyznat a jak je získat? Na to vám odpovíme v tomto článku.

Spotové ceny na trhu: Jaké jsou záludnosti?
Spotové ceny na trhu: Jaké jsou záludnosti?

Aktuální spotové ceny 

Aktuální ceny lze zjistit přes portál CS OTE, kde získáte přehled o cenách za elektřinu za každou hodinu. Údajů zde naleznete hned několik. Jednak je to maximální a minimální cena v eurech za 1 MWh, dále vážený průměr a množství obchodovaných MWh. Podle statistických grafů pak jde vidět ceny ve špičce a mimo špičku.

A to je velká výhoda spotového trhu, na kterém je možné získat elektřinu za velmi nízkou cenu v době, kdy je o elektřinu nejnižší zájem, tedy právě mimo špičku, která se pohybuje v pozdních večerních nebo brzkých ranních hodinách. Ceny tak nejen, že mohou klesat k 1 euru na MWh, ale také se umí dostat do záporných čísel, což je typické například pro 2. nebo 3. hodinu ranní. 

Elektřina se na spotovém trhu obchoduje v několika produktech:

- Base Load (základní zatížení odběru elektřiny)

- Peak Load (nejvyšší zatížení odběru elektřiny, tzv. špička)

- Offpeak Load (odběr elektřiny mimo špičku)

Jak spotové ceny získat 

Pokud chcete nakupovat na spotovém trhu za vaši domácnost, nelze to přímo. Pro někoho to může být nevýhoda, ale má to naopak své výhody, protože se vyznat na denním trhu, který je podobný aukcím, není úplně jednoduché. Proto k obchodování využijete prostředníka. Tím je dodavatel, nabízející ceníky, které jsou vázané na spotové ceny. Dodavatel určí u konkrétního odběrného místa průměrnou spotřebu elektřiny na několik dní. Pomocí systému OTE a implicitní aukci se stanoví cena, za kterou se elektřina nakoupí.  

Před vládním nařízením o zastropování cen elektrické energie bylo možné získat spotové ceny na základě typového diagramu dodávek. Od 1. 1. 2023 ovšem dodavatelé musí nabízet pevné ceny, které jsou dány zmíněným stropem, a naopak spotové tarify nenabízet. Toto opatření se týká především nových zákazníků, kteří nemají instalovaný průběhový elektroměr.  

Typy průběhových elektroměrů 

Při průběhovém měření může každý zákazník měsíc zpětně získat informace o hodnotách z každé čtvrthodiny.   

Měření typu A: 

Jde o průběhové měření s denním dálkovým přenosem dat. Základní interval pro zpracování a přenos naměřených dat v rámci měřícího zařízení je 1 den. 

Měření typu B: 

Průběhové měření s jiným, než denním dálkovým přenosem dat. Základní interval pro zpracování a přenos naměřených dat v rámci měřícího zařízení je 1 měsíc. 

Kolik stojí instalace průběhového elektroměru  

Abyste vůbec mohli odebírat elektřinu ze spotového trhu, je nutné mít v domácnosti nainstalovaný průběhový elektroměr pro měření hodnot A nebo B. Ten umožňuje kontrolovat dodávku elektrické energie průběžně na měsíční nebo denní bázi.

Tyto chytré elektroměry ale v České republice bohužel nejsou příliš levné a to platí i pro samotný poplatek za měření. Ceny za změnu typu měření jsou různé, ale obvykle se pohybují v tisících ročně.  

Pro srovnání uvádíme konkrétní ceny distributorů při změně měření. Do ní je zahrnut rozdíl nákladů na měřící zařízení, instalaci, provoz a odečty oproti původnímu typu měření. 

ČEZ Distribuce: 

Změna typu měření z C na B - jednorázová platba 3 794 Kč bez DPH, stálá roční platba 1 703 Kč bez DPH. 

Změna typu měření z C na A - jednorázová platba 3 794 Kč bez DPH, stálá roční platba 3 757 Kč bez DPH. 

PRE Distribuce: 

Změna typu měření z C na B - měsíční paušál ve výši 1 254,36 Kč bez DPH. 

EG.D Distribuce

Instalace a provoz měření typu B na žádost zákazníka - náklady na instalaci 1 875 Kč bez DPH (u nového zákazníka, který rovnou požádá o průběhové měření je částka nižší o 667 Kč bez DPH), roční náklady na provoz 3 299 Kč bez DPH.

Distribuční sazby 2023: Zjistěte, kde si připlatíte

Jak zažádat o spotový tarif? 

Pokud chcete přejít na spotový odběr elektřiny, pak si stačí vybrat dodavatele a podat žádost o přechod k němu. Dodavatel vám se zařízením spotového tarifu pomůže. Například domluví instalaci elektroměru s průběhovým měřením u vašeho distributora podle distribuční oblasti, pod kterou spadáte. Jde tedy o stejnou situaci jako v případě jakékoliv změny dodavatele energie. Jak ovšem bylo zmíněno, pokud nevyužíváte průběhové měření, nemůžete o spotový tarif žádat až do odvolání vládního zastropování cen.

Rizika a výhody spotového trhu 

Jak se ukázalo v roce 2022, velkým rizikem jsou cenové výkyvy na denním trhu. Cena elektřiny se tak může zvýšit o několik desítek až stovek procent. Kolísavost spočívá v jednoduché nabídce a poptávce. Čím větší je poptávka po elektřině, které není dostatek, o to více se cena zvyšuje a naopak. 

Využití spotových cen elektřiny předpokládá, že se na energetickém trhu dokážete dobře a pravidelně orientovat. Pokud tomu tak není, může být spotový trh rizikem hlavně pro běžné domácnosti. I z toho důvodu mohly domácnosti využívat spotových tarifů od dodavatelů, kteří elektřinu nakupovali za ně. Zákazník také nemůže odstoupit od smlouvy s dodavatelem jen kvůli tomu, že jsou ceny na trhu extrémně vysoké.  

Spotový trh se vyznačuje transparentností, kdy je možné okamžité ověření cen. Díky spotovému trhu je možné získat energii za výrazně nižší cenu, než jaké obsahují pevné ceníky dodavatelů energií. V současné době navíc může být výhodný, protože i pro spotový trh platí vládní regulace cen. To znamená, že tak jako tak na tomto trhu nenakoupíte dražší elektřinu, než je vládní strop. 

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu