Elektromobilita

Přilba – důležitá ochrana pro jízdu nejen na elektrokole

V posledních pěti letech bylo na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 314 cyklistů, z toho 275! nemělo přilbu – tj. 88 %!!! Situace v posledních 2 letech se lepšila jen minimálně (90 % v letech 2009 – 2011, 84 % v roce 2012, resp. 83 % v roce 2013). Nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2011 (50). V roce 2013 bylo usmrceno 58 cyklistů, tj. o 6 méně než v předchozím roce.

Přilba – důležitá ochrana pro jízdu nejen na elektrokole
Přilba – důležitá ochrana pro jízdu nejen na elektrokole

Poměrně teplý průběh zimního období a brzký začátek jara měl v tomto roce nepříznivý vliv na dílčí cíl Národní bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) – cyklisty. V letošním roce (leden až květen) bylo usmrceno 16 cyklistů, tj. o 5 více než v loňském roce (+ 45 %)! Stanovený předpoklad plnění NSBSP je překročen o 4 usmrcené cyklisty. Velmi negativní trend tohoto roku dokresluje počet těžce zraněných cyklistů, který se prozatím zastavil na 147 osobách, tj. o 43 více než v loňském roce (+ 41 %)! Stanovený předpoklad plnění NSBSP je překročen o 47 těžce zraněných cyklistů. Žádná jiná kategorie zařazená v dílčích cílech NSBSP nevykazuje doposud tak nepříznivou bilanci.

I přes zmíněnou dosavadní nepříznivou bilanci je zřejmé, že to nejhorší cyklisty teprve čeká! V průměru se usmrcení cyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2013 celkem 9,9 %. Výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, kdy ze všech usmrcených tvořili cyklisté 18,9 % - přibližně každý 5. usmrcený byl cyklistou! Červenec a srpen navíc patří dlouhodobě k nejtragičtějším měsícům z pohledu počtu usmrcených cyklistů. V loňském roce se 23 cyklistů nevrátilo domů právě v prázdninových měsících, tj. 40 % usmrcených cyklistů v roce 2013.

Kolik usmrcených a těžce zraněných cyklistů jelo na elektrokole statistiky neevidují. Např. v PREkolo si můžete elektrokolo zakoupit a získáte 10% slevu na nákup kompletního příslušenství – tedy i přilby! V případě výpůjčky je k dispozici celý balík příslušenství ZDARMA a přilba je uvedená hned na prvním místě - http://www.prekolo.cz/cs/prislusenstvi/.

Cyklisté patří k nejzranitelnějším kategoriím účastníkům silničního provozu. Investice několika stokorun do cyklistické přilby Vám i Vašim blízkým může zachránit život! Vše důležité informace o přilbách jsou k dispozici zde.

Zdroj: BESIP (Ministerstvo dopravy), PREkolo (Skupina PRE)