Aktuality

Rok 2021 a světová produkce uhlí. Měla by vzrůst až o 3,5 %

I když se mnoho států včetně celé Evropské unie, nyní i USA a již i Číny snaží o snížení CO2 v ovzduší a usilují o častější využívání obnovitelných zdrojů, statistiky hovoří jasně. Zatímco v roce 2020 se vlivem pandemické situace produkce uhlí snížila, v letošním roce se očekává nárůst o 3,5 procenta, což by mohlo mít fatální dopady na životní prostředí.

Rok 2021 a světová produkce uhlí. Měla by vzrůst až o 3,5 %
Rok 2021 a světová produkce uhlí. Měla by vzrůst až o 3,5 %

Útlum těžby i odběru v roce 2020

Minulý rok byl ryze pandemickým a vlády přistupovaly k výraznějšímu omezení. I když tato skutečnost měla výrazně negativní vliv na velkou část obchodníků, provozovatelů služeb, a také na průmysl a zemědělství, ukázalo se, že životnímu prostředí šířící se koronavirus naopak prospívá. Výrazně totiž pokleslo CO2 v ovzduší.

Přečtěte si více o tom, jak konkrétně snížil koronavirus emise podle Německé studie.

Se sníženou koncentrací oxidu uhličitého v ovzduší souvisí také pokles těžby a prodeje uhlí. Podle statistického orgánu Global Data totiž produkce poklesla až o dvě procenta v roce 2020. 

Pokles a nárůst produkce uhlí v jednotlivých státech

USA

-23,6 %

Indonésie

-13,1 %

Rusko

-8,1 %

Austrálie

-5,5 %

Čína

+ 4 %

Indie

+0,7 %

Zdroj: Global Data, zpráva z 8.04.2021

Také tepelné uhlí zaznamenalo nižší poptávku, a to až o 3,5 % . Mnohem větší poptávka byla po metalurgickém uhlí, a to až o 5,9 %. Výroba elektřiny z uhlí totiž podle zpráv České národní banky v roce 2020 zaznamenala propad až o 30%. Činila tedy pouhých 12% z celkové produkce v Evropě. 

Metalurgické uhlí

Řeč je o koksovatelném černém uhlí, které se zpracovává a z tohoto procesu vzniká koks. Ten se následně využívá v metalurgii neboli také hutnictví. Ideální je při tomto procesu hlavně díky tomu, že neobsahuje příliš nečistot a chlubí se také výhřevností kolem 29,6 MJ na kilogram.

Predikce až do roku 2025

Podle zmíněného výzkumu od Global Data to zatím vypadá, že situace by se měla do roku 2025 změnit k horším výsledkům. Roční tempo nárůstu by dokonce mělo být až 2,3 %. Viníkem by ovšem neměly být Evropské země, USA ani Rusko.

Státy, u kterých se počítá s nárůstem produkce těžby uhlí do roku 2025

Indie

Nárůst o 1,2 miliardy tun

Čína, Indonésie, Austrálie, Jižní Afrika

Společný nárůst o 5,43 miliard tun

Zdroj: Global Data, zpráva z 8.04.2021

Indie označila uhlí jako základní komoditu

Už v roce 2020 se Indie, která disponuje pátými největšími zásobami uhlí na světě, rozhodla, že navýší produkci tohoto nerostu. Zatímco ostatní státy se snaží od fosilních paliv upustit a zaměřit se na obnovitelné zdroje, Indie v roce 2020 otevřela brány investorům, kteří budou podporovat těžbu a vytvoří tak lepší podmínky zahraničního obchodu. Ve stejném roce tudíž došlo k zahájení provozu hned deseti uhelných projektů. Mezi nejvýznamnější se řadí Kusmunda, Chhattisgarh, Jharkhan a Rajmahal. 

Zajímavost

Kusmunda

Kapacita: 62,5 milionů tun ročně

Typ uhlí: Termální

Způsob těžby: Povrchová

Uhelný důl Kusmunda je umístěn v Indii v lokalitě Cchattisgarh. Jeho velikost se pohybuje kole, 1449 864 ha a jeho hloubka činí kolem 300 metrů.

Státní institucí, jež je provázána se zdejším ministerstvem a stojí za produkcí a správou uhelných dolů je Coal India Limited. Do provozu této instituce spadá kolem 364 dolů, z toho 166 se jich nachází pod zemí, 108 probíhá povrchovou těžbou a 18 funguje smíšeným způsobem.

Indie je sice velmi výrazným spotřebitelem energie, ovšem v přepočtu na obyvatele se drží na světovém žebříčku až za stou pozicí. Proto se očekává, že by do budoucna tato země mohla na světovém trhu prodávat mnohem větší množství uhlí a zamíchat tak kartami při snaze o udržitelný rozvoj. 

Článek nenalezen

I když se světu může zdát zvyšování produkce jako nebezpečná skutečnost pro změnu klimatu, Indie každým rokem objevuje nová těžební ložiska, nabízí tak práci většímu množství zaměstnanců a uhlí se stává největším zdrojem příjmů. Podle zpráv Velvyslanectví České republiky v Dillí je navíc řečeno, že uhelný průmysl v této zemi poskytuje pracovní pozici až 355 000 lidí. 

Nárůst se očekává také v Africe

Stejné plány oznámila v roce 2020 do budoucna také africká Botswana. I když byly zdejší zásoby uhlí objeveny kolem poloviny minulého století, dodnes zde nebyla možnost je vytěžit. Obyvatelé se totiž potýkali s nedostatkem průmyslových pomůcek a také nemožností exportu kvůli nedostatečné infrastruktuře. Mezi nejvýznamnější zdejší doly patří Letlhakane, Mmamabula, Mea a Sese. Stát do dnešních dnů vydělával převážně na prodeji drahých kamenů, ale rád by svou ekonomiku přeorientoval z části také na produkci uhlí. 

Ceny uhlí 2020: Jak vybrat to nejlepší a nejekologičtější?

Čína se snaží o omezení

Během komunikace na summitu v roce 2021, kde se sešel americký prezident Joe Biden a čínský prezident Si Ťin-phing se ukázalo, že si Čína do budoucna klade za cíl snížení produkce i spotřeby uhlí, a to konkrétně do roku 2030. Výzkum Global Data však počítá s určitou rezervou a upozorňuje, že stále půjde v nejbližších letech o nárůst. Otázkou ovšem zůstává, jak bude mít výše zmíněná těžba těchto států výrazný vliv na změnu klimatu.