Aktuality

Německá studie přichází s výsledky. Koronavirus snížil emise

COVID-19 ohrozil světovou ekonomiku a zdraví populace. Zároveň ale také na nějaký čas zastavil leteckou dopravu, omezil funkci mnoha podniků, a dalších, díky čemuž se snížila koncentrace CO2 v atmosféře. Vědci z německého institutu v Potsdamu přinášejí konkrétní data z měření.

Německá studie přichází s výsledky. Koronavirus snížil emise
Německá studie přichází s výsledky. Koronavirus snížil emise

Emise CO2

CO2 neboli oxid uhličitý je plynem, který běžným zrakem nemůžeme pozorovat. Jeho přítomnost v atmosféře je nutná, avšak jen v omezeném množství. Vlivem nárůstu dopravních prostředků, které pracují na principu spalování fosilních paliv a rozvoje průmyslu, vzrostly emise CO2 od poloviny 20. století výrazněji, než kdykoli v historii. 

Historická hladina CO2 v atmosféře 

Rok 

Hladina CO2 v atmosféře

Poznámka

100 000 př. n. l.

cca 180 PPM

Poslední doba ledová

0

cca 270 PPM

Výraznější oteplení 

1500 n. l. 

cca 280 PPM

Bez výrazné změny

2020 n. l.

cca 411 PPM

Stále roste

Zdroj: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/koncentrace-co2

Vysvětlivky: 

Hodnota PPM znamená „parts per million“. Jedná se o jednotku koncentrace. Hodnota vždy udává počet molekul uhlíku na molekulu vzduchu. 

Hodnoty byly naměřeny při analýze ledovcových vrtů EPICA v Antarktidě a v místě Mauna Loa na Havaji. 

Zásadním přelomovým bodem byla průmyslová revoluce, která začala už v osmnáctém století. Od té doby byly stále častěji používány spalovací motory, a to nejen v dopravě. Zvýšení CO2 v atmosféře má podle studií za výsledek globální oteplování, zvyšování hladiny moře a změnu klimatu, která ohrožuje všechny živočichy na planetě. 

Šance pro elektromobily. EU radikálně snížila emise do roku 2030

Snaha o omezení

Ještě v minulém století v roce 1988 byl založen Mezinárodní panel pro změnu klimatu spolupracující s OSN. Již v roce 1992 byla na jeho popud uzavřena Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. V roce 1997 následoval tzv. Kjótský protokol a dále v roce 2015 tzv. Pařížská dohoda. Od roku 1990 se také provádí měření, které hodnotí, zdali je cílů dosahováno, či nikoliv. 

Do roku 2030 se EU zavázala ke snížení emisí až o 40 %, proti hladině, která byla naměřena v roce 1990. Toho má být dosaženo zejména častějším užíváním zdrojů obnovitelné elektrické energie. 

Kvůli karanténním opatřením jsou méně používány automobily a CO2 v atmosféře stále klesá.

Informace z Potsdamu

V německém Potsdam institutu byl sestaven mezinárodní tým vědců, kteří měli za úkol změřit, jak v koronavirové době klesla hladina CO2 v ovzduší. Jejich výsledky ukázaly, že se CO2 snížilo tak, jako tomu nebylo ani v době jiných společenských a hospodářských problémů. Výsledky jsou lepší než v době krize v roce 2008 nebo ropné krize v roce 1979.

Za prvních šest měsíců letošního roku bylo do ovzduší vypuštěno o 8,8 procenta méně oxidu uhličitého než ve stejném období roku 2019. Ve výsledku se tedy jedná o pokles 1551 milionů tun. 

Jedním z hlavních autorů je pan Zhu Liu, který se věnuje klimatické změně na univerzitě v Pekingu. Využita byla data od společnosti Carbon Monitor, která provádí pravidelné měření. 

V dubnu, kdy byla koronavirová krize ve světě řešena velmi radikálně, klesly semise až o 16,9 % v porovnání s minulým rokem.

Snížení emisí v konkrétních odvětvích

Podobné snížení zažívá životní prostředí například v době, kdy jsou Vánoce nebo Čína slaví svátky. Průmysl v této době zpomaluje, lidé méně cestují a vytvářejí ta nižší uhlíkovou stopu. 

Koronavirus utlumil činnost mnoha elektráren a továren

Největší snížení CO2 v roce 2020 bylo zaznamenáno v odvětví pozemní dopravy. Světové emise z dopravy se kvůli omezením a lock down opatřením snížily až o 40 %. Také energetika a průmysl zaznamenaly nižší čísla. Jejich produkce CO2 poklesla o 22 %. Do této skupiny byla započtena také letecká a lodní doprava, která má na životní prostředí výrazný vliv. 

Dokonce i domácnosti byly k přírodě šetrnější. Na severní polokouli byla nezvykle teplá zima a proto emise při vytápění domácností klesly o 3%. 

CO2 v atmosféře proti minulému roku 2019 výrazně kleslo

Zdroj: online časopis Nature Communications, který zveřejnil data vědců z Potsdam institutu

Výroba elektřiny

Data byla zkoumána také podrobněji. V první polovině roku poklesly světové emise CO2 z energetického sektoru o 0,5 %. 

Podíl z výše zmíněných 0,5 % 

Země

Procento poklesu 

Čína

1,4 %

USA

7,6 %

Indie

12,7 %

EU a UK

19,3 %

Zdroj: Výsledky studie z Potsdamu na www.nature.com

Vědci z institutu v Potsdamu ale upozorňují, že jakékoli krátké obnovení ekonomiky se opět projevilo velkým nárůstem CO2. Jakmile se tedy státy vrátí do svého běžného fungování, je podle autorů studie atmosféra znovu v ohrožení.

Doporučení výzkumníků

Odborníci, kteří studii vytvořili se hromadně shodují na tom, že je třeba kompletně změnit systém průmyslu a obchodu. Na naměřených datech je vidět, že je snížení CO2 v atmosféře možné, jen vyžaduje radikální změny. 

Tým autorů se snaží hodnoty sestavit tak, aby mohla být vytvořeno několik pravděpodobných  scénářů do budoucna podle toho, jak se která země rozhodne rozvolňovat opatření. Výsledky ještě nejsou finální a Potsdam institut na nich stále pracuje.