Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "p"

Pedelec

Elektrokolo, elektrické kolo a pedelec, to vše jsou označení pro klasické jízdní kolo doplněné elektromotorem. První modely elektrických kol ještě využívaly olověné baterie. Postupně se přecházelo na NiCd, NiMH a dnes už lithium-iontové a lithium polymerové baterie.

Phablet

Phablet je přenosné zařízení s dotykovým displejem, které kombinuje vlastnosti smartphonu a tabletu. Phablet bývá větší než smartphony, ale maximálně stejně velký jako nejmenší tablety. Rozměry displeje se zpravidla pohybují mezi pěti a sedmi palci. Pojmenování phablet vzniklo spojením slov phone a tablet.

PHEV

Je anglická zkratka "plug-in hybrid electric vehicle" česky elektrické auto do zásuvky. Jedná se o hybridní automobil, který lze dobíjet z běžné zásuvky nebo z veřejné dobíjecí stanice. Jeho baterie má vyšší kapacitu, než jaká je u běžných hybridů, obvykle v jednotkách kWh. Plug-in hybridy neboli PHEV stojí někde na pomezí mezi klasickými hybridy a elektromobily.

Platba za příkon

Měsíční plat za příkon je součást regulované složky ceny za elektřinu. Slouží k úhradě nákladů ČEPS na provoz distribuční soustavy. Platba se nemění s výší spotřeby, ale je závislá na hodnotě hlavního jističe - čím je vyšší, tím větší je i tato částka.

Plazmová televize

Plochá televize vyráběná s úhlopříčkou minimálně 80 cm. LCD obrazovky většinou disponují menšími rozměry. Rozdíl v kvalitě obrazu mezi plazmovými a LCD televizemi se postupně setřel, nicméně plazmové televize mají navrch ve věrnějším zachycení černé. Plazmy mají ve srovnání s LCD produkty větší hmotnost a vyšší spotřebu energie. Plazmový displej používá k vytváření obrazu směsici vzácných plynů (neon a xenon), tedy plazmu.

Plug-in hybrid

Označuje hybridní automobily, jejichž baterie se mohou nabíjet rovnou ze zásuvky. Jde o mezistupeň mezi hybridy a elektromobily. Jedná se o tzv. plné hybridy, které mohou být poháněny jak čistě baterií, tak čístě spalovacím motorem, případně i kombinací obojího. Plug-in hybridy se můžou skrývat i pod názvem PHEV. Výhodou takovýchto automobilů je, že dokáží ujet až několik desítek kilometrů na elektřinu a tak výrazně snížit spotřebu například ve městě.

Počerady elektrárna

Elektrárna Počerady se nachází na severozápadě České republiky mezi městy Louny, Žatec a Most. Jde o uhelnou elektrárnu, která je dlouhodobě kritizována kvůli svým dopadům na lidské zdraví a vypouštěným emisím. Trnem v oku je hlavně pro ekology, kteří upozorňují na její zastaralost a neefektivitu, a to i přes to, že elektrárna do ekologizace pravidelně investuje. V letech 2014 a 2015 proběhlo snížení emisí oxidu dusíku (až o 60 %), do roku 2021 se pak plánují další úpravy, aby elektrárna Počerady splnila přísné limity BAT, Best Available Techniques.

Podpůrné služby

Jde o činnosti potřebné k zabezpečení provozu elektrizační soustavy, kvality a spolehlivosti dodávek elektrické energie. Mezi tyto služby se řadí například rezervace regulačního výkonu na elektrárenských blocích u výrobců elektřiny, které nakupuje od certifikovaných elektrizačních zařízení, jako jsou například teplárny či elektrárny, provozovatel přenosové soustavy ČEPS.

Podružný elektroměr

Jedná se o odečtové elektroměry, které pomáhají v orientaci ohledně spotřeby. Své využití nacházejí například v situaci, kdy v rodinném domě žije několik rodin, ale společné prostory jsou napojené na elektroměr jen jedné z nich. Využití také nachází i v kancelářských prostorách nebo velkých staveb.

Většina měřiců je necejchovaných a slouží jen k orientačnímu měření. Není tak kupříkladu možné využít ukazatele z podružného elektroměru k reklamaci u dodavatele elektřiny. Detailně se o podružném elektroměru dočtete v tomto článku

Porsche Taycan

Taycan je elektrické sportovní kupé z dílny německé automobilky Porsche. Zaměření vozu odpovídá nejen jeho vzhled – karoserie sportovnějšího typu s nízkou střechou, ale také technika. K dispozici jsou dvě varianty, Taycan Turbo S a Taycan Turbo, přičemž první zmiňovaná disponuje dvěma motory, které na všechna kola přenášejí kombinovaný výkon 560 kW. Díky tomu Porsche Taycan zvládá zrychlení z nuly na sto za pouhé 2,8 sekundy, což je jen o desetinu sekundy pomaleji, než dokáže Tesla Model S P100D. Zajímavostí je, že jeden z těchto luxusních sporťáků najdete také v garáži Billa Gatese.

Povinná registrace dronu

Povinná registrace dronu je součást evropské legislativy, která vstoupí v platnost od 1. 7. 2020. V online registraci budou uvedeny základní údaje o provozovateli a výrobci dronu. Zároveň bude mít dron přidělenou registrační značku, která bude muset být viditelně umístěna přímo na zařízení. Legislativa reaguje na incidenty z minulosti a má za cíl zajistit větší bezpečnost při používání dronů ve vzduchu i na zemi. Registrace se vztahuje téměř na všechny dostupné komerční drony. Více o podmínkách pro registraci se dočtete v tomto článku.

Power Exchange Central Europe (PXE)

Energetická burza založena v roce 2007, která umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. V minulosti se jmenovala Eneregtická burza Praha.

Přechodný odběr

Jedná se o připojení k elektrické síti zpravidla po dobu stavby nemovitosti. Odběr je pouze dočasný na základě smlouvy o krátkodobém přpojení s distributorem, která nemůže být delší než doba výstavby nemovitosti určená ve stavebním povolení. Zpravidla se však uzavírá na dobu kratší než jeden rok s možností prodloužení.

Přenosová soustava

Páteřní síť vedení velmi vysokého (200 kV) a zvláště vysokého (400 kV) napětí. Přenáší elektřinu od elektráren až k velkým rozvodnám.

Přepětí

Napětí, které je vyšší než maximální hodnota provozního napětí v daném elektrickém obvodu. Vzniká například při přímém úderu blesku, ale do systémů proniká třeba i přes telekomunikační vedení, transformátory apod.

Přepěťová ochrana

Zařízení, které má chránit elektrické přístroje při vzniku vysokého přepětí a předcházet mu. Nazývá se také svodičem.

Přepis majitele odběrného místa

Tato situace nastane při změně majitele - při prodeji domu, změně bydliště či úmrtí majitele apod. Více informací naleznete v článku o přepisu energií.

Přeplatek za elektřinu

Částka, kterou dodavatel dodatečně vrátí zákazníkovi, pokud cena za spotřebovanou elektřinu byla nižší, než vámi zaplacené zálohy.

Přesný čas podle atomových hodin

Čas udávaný na budících a hodinkách se může zpožďovat kvůli výkyvům ve frekvencích. Přesný čas, podle kterého se řídí celý svět, proto udávají atomové hodiny, které využívají rezonanční frekvence atomů, takže ke zpožďování nedochází. Čas z atomových hodin platí jako mezinárodní standard od roku 1963 a řídí se jím globální počítačové sítě, navigace družic, navigační systém GPS a signál pro televizní a rádiové stanice

Příkon spotřebiče

Udává spotřebu elektřiny daného přístroje v provozu. Jednotkou jsou watty (W). Nejčastěji je elektrospotřebič označen spotřebou elektřiny ve wattech za hodinu. Například u klasické žárovky s označením 60 W to znamená, že žárovka spotřebuje 60 W za hodinu. U některých spotřebičů se místo příkonu pro vyjádření spotřeby energie využívá spíše číselného údaje v kWh za rok (např. Na energetickém štítku ledniček najdeme 200 kWh/annum, tedy spotřebu za rok).

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají energii mořského přílivu a odlivu, který je důsledkem působení slapových sil měsíce a slunce. Voda přílivu a odlivu je zde přiváděna k vodní turbíně, která pohání generátor, která pak vyrábí elektrickou energii.

Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů

Je součástí regulované složky ceny za elektřinu. Z této částky se dotuje „zelená elektřina“ prostřednictvím výkupních cen nebo zelených bonusů.

Produktová řada

Dodavatelé elektřiny mají mnohdy několik produktových řad, kterými se snaží přizpůsobit požadavkům zákazníků. Různé produktové řady se od sebe liší například nabízenými doplňkovými službami, které mohou i nemusí být zpoplatněny. Rozdíly mezi produktovými řadami mohou pak být i v cenách, obchodních podmínkách, nebo době vázanosti u dodavatele.

Prolomení těžebních limitů

Územní ekologické limity pro těžbu hnědého uhlí v severních Čechách byly stanoveny v říjnu 1991 a neumožnují těžbu mimo rámec těchto limitů. V současnosti se uvažuje, že dojde k částečnému zrušení těchto limitu tj. jejich prolomení. 

Prolongace smlouvy

Většina smluv na dobu určitou se automaticky prodlužuje, pokud zákazník ve výpovědní lhůtě neoznámí dodavateli, že trvá na ukončení smluvního vztahu. Prolongace pak udává, na jakou dlouhou dobu se smlouva prodlouží po původním datu vypršení smlouvy. Údaj bývá uveden v obchodních podmínkách nebo v uzavřené smlouvě.

Protáčení elektroměru

Mechanická vada elektoměru, která způsobuje, že měřidlo vám připisuje spotřebovanou energii, i když nic neodebíráte.

Průmysl 4.0

Vlna změn v průmyslu související s zaváděním automatizace, digitalizace a robotizace do výrobních procesů. Průmysl 4.0 je jedním z hlavních pilířů Třetí průmyslové revoluce, která je někdy také nazývána Čtvrtou průmyslovou revolucí. V tomto ohledu zatím nejsou pojmy používány jednotně.

Prusa Research

Jde o velmi úspěšnou českou firmu, která se zabývá výrobou 3D tiskáren. Založil ji podnikatel a zároveň kutil Josef Průša v roce 2012. V současnsti poílá firma Prusa Research každý měsíc 6 tisíc 3D tiskáren do celého světa. Více o světě 3D tisku naleznete v těchto článcích.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno