Technologie

Nanotechnologický záchod a revoluční čistička. Fikané vynálezy pomáhají vyprahlé Africe

Voda nad zlato? V mnoha oblastech afrického kontinentu tato variace na známé pohádkové pořekadlo beze zbytku platí. Čisté vody, kterou většina Čechů považuje za naprostou samozřejmost, se stamilionům lidí nedostává. I když z kritické situace nevede snadná cesta ven, mohly by obyvatelům nejsušších oblastí Afriky alespoň částečně pomoci chytré technologie.

Nanotechnologický záchod a revoluční čistička. Fikané vynálezy pomáhají vyprahlé Africe
Nanotechnologický záchod a revoluční čistička. Fikané vynálezy pomáhají vyprahlé Africe

Nejteplejší kontinent dlouhodobě čelí nedostatku vody. Místní obyvatelé se nemohou spoléhat na deště, které by zvedly (často neexistující) hladinu studní. Nedostatek vláhy s sebou logicky přináší mizernou úrodu. A tak se chybějící voda může stát spouštěčem hladomoru. Ano, dokonce i ve 21. století.

Odkud se bere voda? Přece z kohoutku

Aby bylo jasno, řeč není pouze o užitkové vodě, ale i o vodě pitné. Problém, který si Evropan, zvyklý sprchovat se dvakrát denně a zalévat pitnou vodou i kytky v květináči, dokáže jen stěží představit. V některých částech Afriky, jako je třeba Súdán, se výprava za vodou často může proměnit v několikahodinový, ale i několikadenní výšlap.

Miliony lidí čelí nedostatku pitné vody.

Nedostatek pitné vody často vede k tomu, že jsou lidé zkrátka nuceni požívat tu tekutinu, která je právě dostupná. Může však jít o vodu různými způsoby kontaminovanou. A znečištěná voda může mít neblahé následky v podobě epidemií.

Jak vyzrát na znečištěnou vodu

Nejedná se pochopitelně pouze o střevní potíže, které mnoha Pražanům v loňském roce způsobilo prasklé vodovodní potrubí v Dejvicích. Mezi nemoci, s nimiž Afričané v důsledku požití kontaminované vody bojují, patři například cholera, hepatitida E napadající játra nebo břišní tyfus. Asi není třeba dodávat, že následky onemocnění bývají nezřídka fatální.

Stále více organizací i jednotlivců proto hledá nové způsoby, jak humanitární katastrofy spojené s nedostatkem vody v Africe alespoň částečně eliminovat. Pomáhají jim v tom také nové technologické postupy.

Pravda, nejedná se vždy o zcela „čistou práci“, ale pokud může zachránit lidské životy, pak má smysl. Podívejte se na tři vynálezy, které by mohly vyprahlým a chudým oblastem Afriky a jejím obyvatelům alespoň částečně pomoci.

1. Bill Gates a jeho supervýkonná čistička

Šéf společnosti Microsoft a nebohatší člověk planety Bill Gates je známým filantropem, který velkou část svých příjmů věnuje na charitativní účely. Mezi mnoha projekty, které finančně zaštítil, patří čistička vody Janicki OmniProcessor, která dokáže složitým procesem, jehož vedlejším produktem je také elektřina, přeměnit lidské výkaly v pitnou vodu.

Gates se nechal slyšet, že kromě zajištění přísunu pitné vody považuje za důležité Afričanům zajistit lepší hygienické podmínky. Chybějící kanalizace i chabé hygienické návyky mnoha místních totiž v minulosti zapříčinily epidemie nejrůznějších chorob.

Nejméně 2 miliardy lidí po celém světě stále využívají nehygienické latríny, které nejsou řádně udržované a zabezpečené. V důsledku nemocí, které způsobuje nedostatečná hygiena, ročně zahyne přes 700 tisíc dětí. Africké země trpí především tím, že jim bohatší a rozvinutější státy nejsou schopné pomoci s vybudováním kvalitní infrastruktury.

- Bill Gates, Šéf Microsoftu a známý filantrop

Revoluční čistička přemění výkaly ve vodu.

Jak celý proces funguje, naznačuje video níže – odpad nejdříve projde sušičkou, odkud vysušený míří do obří pece, kde je díky teplotě tisíc stupňů Celsia prakticky bez zápachu spálen. Hoření odpadu dodává tepelnou energii vodě, která se mění na páru, jejímž zkapalněním vzniká čistá voda

2. Všudypřítomná nanotechnologie

Chytré technologie nenacházejí uplatnění pouze při vzniku designových vychytávek na poli elektroniky či automobilového průmyslu.

Přemýšlivé hlavičky z britské univerzity Cranfield vymyslely toaletu, která ke svému provozu nepotřebuje vodu a lidské exkrementy dovede přeměnit v elektřinu a čistou vodu. Testování unikátního záchodu se pravděpodobně odehraje v africké Ghaně.

Nanotechnologická toaleta.

Toaleta, která mimo jiné účinně zabrání šíření chorob, ke zpracování odpadu a splašků využívá rotační mechanismus. Odpad je filtrování přes speciální nanomembránu. Ta pracuje natolik precizně, že je výsledkem pitná voda. Zbylý odpadní produkt se spaluje, a tak vytváří elektrickou energii, kterou lze dál využít.

Studie Cisco: V roce 2020 bude mít více lidí mobil než elektřinu

Vynález využívající nanotechnologické poznatky má podobný cíl jako Gatesova čistička.  Jeho cílem je zlepšit v Africe hygienickou situaci, a tak zabránit šíření chorob či infekcí, které zbytečně zabíjejí nejen děti, ale i dospělé Afričany.

3. Očistná literatura. Doslova

700 milionů lidí na světě nemá přístup k pitné vodě. Americká vědkyně Teri Davidovich z Carnegie Mellon University v Pittsburghu přišla s neotřelým nápadem, jak alespoň některým Afričanům pomoci ze začarovaného kruhu, který mnohdy končí závažným onemocněním, ale v krajním případě i smrtí.

Badatelka přišla s konceptem „drinkable book“ (pitná kniha). Ačkoliv Teriin vynález vypadá na první pohled jako jakákoliv jiná kniha či paperbook, ve skutečnosti se jedná o účinný filtr – každá z jejích stran dokáže přefiltrovat až hektolitr znečištěné vody, přičemž zničí až 99 procent bakterií. Jednomu člověku by tak vystačila na 4 roky používání.

Filtrační kniha obstála nejen v laboratoři, ale i v zemích sužovaných nedostatkem čisté vody, jako jsou Ghana, Keňa, Haiti či Bangladéš. Testy úspěšně prošlo 25 znečištěných vodních zdrojů. Na jednom z těchto míst výzkumníci papírový filtr vystavili extrémně špinavé vodě s rozeznatelnými splašky. I v tomto případě se vytrhnutý list osvědčil.

Výsledná kvalita vody je srovnatelná s tou, která teče z kohoutků v severoamerických domácnostech.