Technologie

Albert Einstein: Životopis vědce, jehož jméno se stalo synonymem geniality

Albert Einstein zažíval už za svého života mimořádnou popularitu srovnatelnou s herci a zpěváky. Uznávaný byl samozřejmě i mezi vědci. Získal nejen Nobelovu cenu. Zajímavostí ale je, že ji nedostal za své stěžejní dílo, kterým byla teorie relativity. Tušili jste, že tuto teorii nejspíš stvořil za pomoci své ženy? Životopis vědce s mimořádným IQ je příkladem fenomenální vědecké kariéry.

Albert Einstein: Životopis vědce, jehož jméno se stalo synonymem geniality
Albert Einstein: Životopis vědce, jehož jméno se stalo synonymem geniality

Úvodní fotografie: Raboe001 (vlastní fotografie DigiCam C2100UZ) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Ačkoli od smrti Alberta Einsteina uplynulo více než 60 let, stále jej zná každé malé dítě. Pravděpodobně se jedná o nejvýznamnějšího vědce 20. století a společně s Isaacem Newtonem zřejmě o nejdůležitějšího vědce na poli fyziky vůbec. Jeho jméno doslova zlidovělo a stalo se synonymem pro geniálního člověka.

Albert Einstein: Jeho životopis začíná problémy ve škole

Albert Einstein se narodil 14. března 1879 v německém Ulmu. Rodina se postupně několikrát stěhovala. Střední školu začal Einstein navštěvovat v Mnichově, dokončil ji ve švýcarském Aarau. 

Albert Einstein za pracovním stolem

Po studiích na polytechnice v Curychu nemohl nějakou dobu najít uplatnění na žádné univerzitě, a přijal proto místo na švýcarském patentovém úřadě v Bernu. Při práci úředníka mu zbývalo dostatek volného času, aby se věnoval i vědecké činnosti. V roce 1905 obhájil doktorát a prožil nejúspěšnější rok svého života.

Kdo patří mezi úspěšné vynálezce a inovátory současnosti? Najdete mezi nimi skutečného Iron Mana i pilota solárního letounu, který obletěl zeměkouli. Chci vědět víc o koumácích!

Zázračný rok „Annus Mirabilis“ a teorie relativity

Rok 1905 - nejplodnější rok Einsteinovy vědecké kariéry. Pokud bychom tento „Annus Mirabilis“ tedy zázračný rok, jak jej Einstein sám popsal, z jeho životopisu vynechali, možná bychom se dnes o Einsteinovi ve škole ani neučili. V tomto roce publikoval své tři zásadní vědecké práce, na které později dál navazoval.

Prostřednictvím výzkumu v oblasti atomů podal Einstein důkazy o jejich existenci díky statistickému popisu jejich chování. Náhodný pohyb mikro částic rozptýlených v kapalině pojmenovaný Brownův byl totiž záhadou, než ho Einstein spojil s atomy.

Práce vysvětlující fotoelektrický jev přinesla Einsteinovi v roce 1921 Nobelovu cenu. Jedná se o jev, kdy jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu a mohou být vyzařovány z nějaké látky jako důsledek absorpce elektromagnetického záření látkou. Pracoval s myšlenkou světelných kvant, které v současnosti nazýváme fotony. Dostal se tak do rozporu s vlnovou teorií světla i s představou o nekonečné dělitelnosti energie ve fyzikálních systémech.

hf = Wv + Ek

Díky této teorii padla představa absolutního času a prostoru. Doba newtonovské fyziky s jasnými a jednoduchými zákony skončila.

Isaac Newton: Zákony gravitace prý skutečně objevil díky padajícímu jablku

Ve všech vztažných soustavách, které se navzájem pohybují rovnoměrně přímočaře, platí stejné fyzikální zákony a světlo má ve vakuu konstantní rychlost nezávisle na pohybu zdroje a pozorovatele. Z toho plyne relativnost současnosti pro dva různé pozorovatele pohybující se vůči sobě různou rychlostí.

Trochu srozumitelnější je teorie relativity díky paradoxu dvojčat. První dvojče letí ze Země pryč kosmickou lodí rychlostí blízkou rychlosti světla. Když se vrátí, zjistí, že druhé dvojče, které zůstalo na Zemi, stárlo mnohem rychleji než ono samo (nebo že první dvojče stárlo pomaleji).

Vztah mezi energií a hmotností vyjadřuje notoricky známá rovnice:

E = mc2

O deset let později byla doplněna ještě obecnou teorií relativity, která gravitaci vnímá jako důsledek ohybů časoprostoru.

Zatímco speciální teorie relativity fungovala jen ve speciální třídě (inerciálních) vztažných soustav, obecná teorie byla univerzálně platná. Einstein na ní začal pracovat v roce 1907, od roku 1908 se však věnoval i jiným tématům, protože se mu s obecnou teorií stále nedařilo pohnout. K výsledkům se dopracoval až v roce 1915, stále však chyběly důkazy, které by jeho teorii potvrdily. Ty se vědcům dostaly do rukou v roce 1919, kdy také byly na jednání Královské společnosti a Královské astronomické společnosti uznány. V roce 2019 tak můžeme oslavit sto let od vědecké revoluce.

5 teorií, jak vzniká záhadný kulový blesk: Podle jedné jde o díru v časoprostoru

Einstein postupně vystřídal několik profesorských míst, chvíli žili s manželkou také v Praze. Před začátkem 1. světové války pobýval v Berlíně, kde se na něj pro jeho židovský původ i pacifistické názory zaměřili němečtí nacionalisté, kteří proti němu rozpoutali diskreditační kampaň.

Ani později se Einsteinovi podobné problémy nevyhýbaly, proto v roce 1933 emigroval do USA. Podařilo se mu zde získat trvalý pobyt i pracovní uplatnění na univerzitě v Princetonu. Se zvýšeným zájmem tajných služeb se však musel potýkat i zde. Jeho společenský vliv a inteligence přirozeně děsila každý režim.

Anketa

Který slavný fyzik musel ve stejné době jako Einstein utéct před nacisty z okupovaného Dánska?

Einsteinova první žena byla vědecký génuis v sukni

Svoji první manželku Milevu Marićovou se srbskými kořeny, která byla nadanou matematičkou, potkal při studiích na univerzitě (na mnoha univerzitách té doby ženy ještě vůbec studovat nemohly, v Curychu byla Mileva pátou ženou, která zde vůbec začala studium).

Albert Einstein a Mileva Marićová

Jejich první dcera se narodila ještě mimo manželství a její osud není zcela jasný, nejspíše velmi brzy zemřela. Jen samotná informace o její existenci vyšla najevo až ze zveřejněné korespondence desítky let po Einsteinově smrti.

V roce 1903 se s Milevou oženil a měli spolu ještě dva syny, jeden se stal vysokoškolským profesorem, druhý trávil život po léčebnách sužován schizofrenií. Po rozvodu s Milevou v roce 1919 se Einstein oženil se svojí sestřenicí Elsou, se kterou udržoval poměr již od roku 1912. Elsa měla dvě dcery z předchozího manželství, které společně s Einsteinem vychovávali. Vlastní děti spolu neměli.

Zajímavosti kolem Einsteina: Kdo mu pomáhal s teorií relativity?

Jedno z největších tajemství spojených s Einsteinovým životem se týká právě jeho první ženy Milevy, která mu byla velkou vědeckou oporou a spolupracovnicí. Dodnes se vedou spekulace o míře jejího zapojení na vyslovení teorie relativity. Nejpravděpodobněji na tuto teorii přišli společným bádáním.

Mileva Marićová na srbské známce

Einstein nikdy nezapíral obrovský přínos, který pro něj ve vědecké oblasti jeho žena znamenala, byla mu inspirací i odborným oponentem. Podle dostupných informací byla Mileva velmi skromná a neměla vlastní ambice na vědeckou dráhu, pomáhat svému muži pro ni bylo dostatečně naplňující. Po rozvodu však její další život nebyl příliš šťastný.

Anketa

Milostný život kterého vědce se srbskými kořeny také štěstím zrovna neoplýval?

Má Einstein na kontě i nějaké vynálezy?

V roce 1926 Albert Einstein se svým studentem Leó Szilárdem společně vynalezli nový typ chladničky tzv. Einsteinova chladnička, kterou si nechali později patentovat. Chlazení pracující se čpavkem, butanem a vodou probíhalo bez jakýchkoli pohyblivých součástek a přístroj spotřebovával pouze teplo.

Chodící lednice a chytrá láhev na víno: Vychytávky do kuchyně, bez nichž se asi obejdete

Jaký byl Albert Einstein člověk?

Albert Einstein a Elsa Einsteinová, jeho druhá manželka

Obrovská popularita Alberta Einsteina

Obecná teorie relativity zajistila Einsteinovi post celosvětově uznávané vědecké celebrity. Oblíbila si jej média a jeho tvář tak znal už za fyzikova života prakticky každý. Dostal se na bankovky i poštovní známky.

„Albert Einstein“ je dokonce registrovanou obchodní známkou. Výtěžek z poplatků si nárokuje Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, kterou Einstein podporoval.

Einsteinovo jméno nese fotochemická jednotka einstein, byl po něm pojmenován chemický prvek einsteinium a také planetka 2001 Einstein. O životě Alberta Einsteina bylo publikováno mnoho knih a natočeny různé hrané i dokumentární filmy. Vznikla o něm i opera.

Seriál o Einsteinovi se natáčel na mnoha místech ČR

V roce 2017 byl odvysílán nový desetidílný hraný seriál Génius z produkce National Geografic, který Einsteina popisuje především jako člověka se všemi spletitostmi a složitými vztahy s okolím. Diváci přijali seriál s velkým nadšením. Natáčelo se také na několika místech v České republice - Praha, Plzeň, Liberec, Loket a další.

František Křižík: Český Edison se přirovnávání k vynálezci žárovky bránil

Někteří badatelé se v knihách naopak zaměřili na Einsteinovu ženu Milevu, vznikla o ní dokonce velmi úspěšná divadelní hra z pera srbské autorky.

Určitou dávkou tajemství je obestřena i Einsteinova smrt, tedy lépe řečeno, co se dělo po ní. Einstein zemřel 18. dubna 1955 v Princetonu v USA. V poslední vůli prý věnoval svůj mozek a orgány vědě.

Tajemstvím je opředena i smrt Nikoly Tesly. Co asi stalo s poznámkami o Teslově vynálezu paprsku smrti? Tento příběh mě zajímá!

Jeho mozek pak byl po smrti skutečně vyjmut a zkoumán. Výsledky zkoumání Einsteinova mozku nakonec prokázaly neobvyklou strukturu i zvětšení v oblastech zodpovědných za matematické a logické myšlení.

Na odhalení největších žroutů elektřiny ve vaší domácnosti žádný super mozek nepotřebujete. Do pár minut vám tuto informaci ukáže interaktivní kalkulačka. Vyzkoušet kalkulačku

Albert Einstein - Citáty

Profil osobnosti: Albert Einstein
datum narození: 14. 3. 1879
národnost: německá
profese: teoretický fyzik a vědec
čím se nejvíce proslavil: teorie relativity
další přínos: fotoelektrický jev, brownův pohyb, ekvivalence hmotnosti a energie vyjádřená rovnicí E = mc², propagace jaderného odzbrojení
slavný citát: Představivost je důležitější než znalosti.
datum úmrtí: 18. 4. 1955 (ve věku 76 let)

 

Více o Einsteinovi

Albert Einstein aktuálně

Einsteinův životní příběh je natolik silný, že i více než 60 let po jeho smrti veřejnost stále zajímá, a tak se pravidelně stává inspirací pro filmy, seriály nebo dokumenty. V roce 2020 měly vyjít rovnou dva, bohužel situace související s koronavirem jejich vydání trochu zkomplikovala. Prvním počinem je americký dokumentární smínek Still a Revolutionary - Albert Einstein, který je zatím k dispozici pouze na DVD. Koncem roku by však už mělo být možné zhlédnout ho online. Slavným vědcem se inspirovali také čeští filmaři, kteří se pustili do natáčení seriálu Einstein: Případy nesnesitelného génia. Mělo by jít o komediálně laděnou detektivku, kde známý český herec Vojta Kotek ztvární nadprůměrně inteligentního prapravnuka Alberta Einsteina. Pořad už je sice hotový, ale kvůli odlivu televizních inzerentů, který způsobil právě koronavirus, si bude muset na své uvedení do vysílání ještě počkat.

Slavný génius však není oblíbený jen filmovými tvůrci. Populární je zřejmě i ve švýcarské státní mincovně, která začátkem roku 2020 vyrazila nejmenší zlatou minci na světě. Má průměr 2,96 milimetru a není na ní nikdo jiný než právě Einstein vyobrazený typicky s vyplazeným jazykem.