Vše o elektřině

Výroba elektřiny se decentralizuje, přenosová síť může být v ohrožení

Nové digitální technologie, ale i úsilí Evropské unie ohledně snižování emisí, výrazně ovlivní výrobu a přenos elektřiny. Ohrožena může být přenosová síť, běžný spotřebitel ale na tom bude moci i vydělat.

Výroba elektřiny se decentralizuje, přenosová síť může být v ohrožení
Výroba elektřiny se decentralizuje, přenosová síť může být v ohrožení

Odklon od tradičních zdrojů elektrické energie a snižování emisí CO2. To je plán EU, která by chtěla výrobu elektrické energie decentralizovat. „Dekarbonizační úsilí EU nejen urychluje nasazení decentralizovaných technologií u uživatelů sítě, ale současně vytváří tlak na masové odstavování klasických velkých zdrojů (uhlí, jádro, paroplyn)," uvádí Pavel Šolc ze společnosti ČEZ Distribuce s tím, že EU chystá legislativní balíček Čistá energie, který má tento proces zahájit.

Běžní spotřebitelé se zároveň budou moci stát i výrobci elektřiny a na decentralizaci vydělat. „Výsledkem bude masivní penetrace decentralizované výroby a akumulace s řízením spotřeby postupně do nižších napěťových hladin a očekávaný start decentralizovaných obchodních platforem pro výměnu elektřiny mezi účastníky,“ uvádí Šolc, podle kterého to umožní především technologický vývoj v oblasti materiálů, digitálních technologií, decentralizované výroby či akumulace elektřiny - všechny tyto oblasti jsou navíc "akcelerovány" dotacemi ze strany státu. 

Distribuční sítě v ohrožení

Zásadní změnou se také dočkají dispečerské systémy, které budou využívat autonomní řídící funkce a navzájem mezi sebou komunikovat a reagovat na nejrůznější signály. „Do popředí se tak dostane otázka informační bezpečnosti, tedy odolnosti těchto systémů proti zcizení nebo pozměnění dat, které může snadněji než kdykoliv dříve vyvolat rozpad celého systému.  Řada technologií i řešení již byla v menší škále nasazena a testována, nicméně zajištění masové implementace v relativně krátké době bez ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky je obrovskou výzvou pro následující dekádu," podotýká Šolc. 

Podle něj je nezbytné přiznat si, že v důsledků digitalizace dojde na jedné straně k významným provozním úsporám, zajištění kybernetické bezpečnosti ale tyto úspory převýší. „Zákazník dostane vyšší spolehlivost, kvalitu a flexibilitu dodávky, mnohem větší svobodu a možnosti, ale bude za to muset zaplatit i vyšší náklady,“ zakončuje.

Další zajímavé informace se dozvíte na Česko - slovenském energetickém fóru, které se uskuteční dne 16 - 17.4 v Bratislavě. Budou se tam také řešit i tato témata: