Aktuality

Cena elektřiny na burze: Jak se projevuje na faktuře?

Ceny elektřiny na burze lámou rekordy. Za komoditu, která se ještě na začátku roku 2021 obchodovala za 50 EUR za MWh, dnes zaplatí obchodník na trhu i 230 EUR za MWh. Tohle je realita, před kterou se neschováme a musíme jí čelit. Protože každý z nás tuto cenu jednou zaplatí ve své faktuře. Někteří dříve, jiní později. Takhle funguje burza energií a ceny, které se zde vznikají, pak ovlivňují konečnou cenu hrazenou spotřebitelem.

Cena elektřiny na burze: Jak se projevuje na faktuře?
Cena elektřiny na burze: Jak se projevuje na faktuře?

Není komodita jako komodita. Jak funguje elektrická síť?

Silová elektřina je komodita, která se obchoduje na burze energií a tvoří méně než polovinu koncové ceny pro spotřebitele. Zbylou část tvoří regulovaná složka, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Abychom pochopili, jak se tvoří cena, za kterou se silová elektřina na burze obchoduje, musíme si nejdříve vysvětlit něco málo o tom, jak fungují elektrické sítě.

Cena elektřiny: Víte, z čeho se skládá a jak se dá čarovat se slevami?

Základním pravidlem elektrické sítě je, že výroba elektřiny musí přibližně odpovídat její spotřebě. Proč? Protože máme zatím pouze omezené možnosti, jak silovou elektřinu skladovat. Dochází-li k nerovnováhám, hrozí přetížení či výpadek dodávky. V extrémních případech může dojít až k tzv. blackoutu (přerušení dodávky elektřiny). 

Spotřebu elektrické energie naštěstí můžeme do velké míry odhadovat a malé odchylky jsou regulovány provozovatelem přenosové soustavy, kterým je pro Českou republiku společnost ČEPS. Ta uděluje pokyny ke zvýšení či snížení výkonu vhodných elektráren (zpravidla uhelné či plynové), které zajišťují plynulost výroby.

Cenu ovlivňují náklady na výrobu elektřiny

Což nás přivádí k otázce, které elektrárny budou v daný moment elektřinu vyrábět. Protože je jasné, že z výše uvedených důvodů nemohou ve stejnou dobu běžet všechny elektrárny. A v tento okamžik přichází na scénu burza. Na té se totiž rozhoduje, které elektrárny v daný den a hodinu poběží. Klíč k rozluštění této záhady je poměrně snadný. Poběží ty elektrárny, kterým se na daný den a hodinu podaří svou elektřinu prodat

Variabilní náklady jsou jedním z hlavních faktorů ceny elektřiny na burze.

Elektrárny mají dva druhy nákladů - fixní a variabilní. Fixní náklady jsou ty, které musí majitel platit, ať už elektrárna vyrábí, nebo stojí. Variabilní náklady jsou výdaje, které zaplatí za každou jednotku vyrobené elektřiny. Do nich se počítá třeba cena paliva, ale také např. emisní povolenky, pokud jsou při výrobě spalovány fosilní paliva.Takže je jasné, že jiné náklady budou mít elektrárny na obnovitelné zdroje a jiné zase ty, které jako palivo využívají uhlí či plyn. Tyto náklady hrají hlavní roli v tom, kolik silová elektřina stojí.

Majitel elektrárny potřebuje, aby cena prodané jednotky elektřiny přesáhla výrobní náklady, a proto nabízí elektřinu na burze za tu částku, která se rovná variabilním nákladům. 

Jak vzniká cena elektřiny na burze?

Dostáváme se tedy na trh – burzu, kde se v každém okamžiku porovnává poptávka po elektřině s minimálními cenami od jednotlivých elektráren. Jako první se k uspokojení poptávky použijí ty zdroje, které produkují elektřinu nejlevněji (tzn. podávají nejnižší cenové nabídky). Jak se zvyšuje poptávka, využívají se postupně dražší a dražší zdroje. Výsledná cena elektřiny na trhu je  ta, za kterou se vyrobí poslední a tedy nejdražší zdroj, který je potřeba k uspokojení poptávky

A teď to zásadní. Výslednou cenu elektřiny obdrží všechny právě vyrábějící elektrárny, tedy i ty, které měly nižší nabídkovou cenu. Trh se tím postará o to, aby byly motivovány nabízet elektřinu za co nejnižší možné ceny. A tady vzniká základní mechanismus tvorby ceny elektrické energie – čím vyšší poptávka je po elektřině, tím více se musí zapojovat dražší zdroje na její výrobu, což ve výsledku navyšuje cenu elektřiny pro celý trh. 

David Kučera, šéf burzy: Elektřina je drahá kvůli konfliktu, Gazprom se na něj připravoval

Jak se obchoduje na burze s elektřinou?

Když už máme určité povědomí o tom, jak se tvoří cena elektřiny na burze, můžeme se pokusit odpovědět na otázku, jak se tato cena projeví na faktuře, kterou za dodanou elektřinu zaplatí konečný spotřebitel. Vrátíme se proto na trh, kde se silová elektřina obchoduje. Burzou, která nejvíce ovlivňuje ceny u nás v tuzemsku, je burza v německém Lipsku, kde silovou elektřinu nakupují největší dodavatelé. Nejvýznamnější burzou s elektřinou v Česku je Power Exchange Central Europe v Praze. 

Obchodování s energetickými komoditami se účastní členové burzy. Na jedné straně si představte výrobce elektřiny (elektrárnu), na druhé straně pak převážně dodavatelé (ale i banky či velké průmyslové podniky), kteří nakoupenou elektřinu dále prodávají domácnostem a firmám. Obchodují se zde produkty jak na spotovém (krátkodobém), tak na derivátovém trhu (futures kontrakty). Krátkodobě se obchoduje elektřina převážně na příští den, ovšem nejvíce kontraktů se obchoduje právě dlouhodobě na futures trhu. 

Ceny energií 2022: Kam až rostou ceny dodavatelů?

Tento trh funguje obdobně jako trh v reálném čase, ale pracuje se zde s odhadovanými budoucími náklady na výrobu elektřiny jednotlivých elektráren. Proto může být cena na tomto trhu o něco dražší, protože je v ní započítáno riziko, které má dodavatele ochránit před možným kolísáním ceny. 

Jak se silová elektřiny projeví na faktuře? 

Cena za nákup silové elektřiny na burze pak tvoří část celkové ceny, kterou na své faktuře uvidíte. Jedná se o tvz. neregulovanou část a je součtem ceny za kWh a pevné měsíční ceny dodavateli. Zatímco v loňském roce se cena za silovou elektřinu na konečném vyúčtování zákazníka pohybovala na cenových úrovních 1 300 – 1 600 Kč za MWh, u produktu „Elektřina na dva roky“ nabídne ČEZ od července silovou elektřinu v základní sazbě D02d za 6 992,59 Kč za MWh.  

Cena za silovou elektřinu u vybraného dodavatele za období 03/2021 – 03/2022

Cena za silovou elektřinu

Cenu elektřiny si můžete zajistit i na tři roky dopředu

To, že dodavatelé nakupují silovou elektřinu na burze i na několik let dopředu, je důvod, proč za elektřinu dneska platíme ještě pořád méně, než za kolik se aktuálně na trhu obchoduje. To je odpověď na otázku, jak je možné, že si můžeme u některých dodavatelů zajistit cenu elektřiny i na dva, tři roky dopředu. 

A je to také důvod, proč si zákazníci, kteří nemají fixovanou cenu, případně jim fixace brzy skončí, za elektřinu výrazně připlatí. Dodavatelé již postupně doprodávají elektřinu nasmlouvanou za loňské nižší ceny a koncovým zákazníkům se na faktuře projeví ceny aktuální, které jsou mnohonásobně vyšší. 

Z následujícího grafu vývoje cen elektřiny na burze můžete vidět vývoj ceny u produktu BASE LOAD (konstantní dodávka ve všech hodinách období) s dodávkou na rok 2023. Jeho cena se aktuálně pohybuje na hranici 230 EUR. To je při průměrném čtvrtletním kurzu EUR (první čtvrtletí 2022) 24,65 přibližně 5 669,5 Kč za 1 MWh dodávky. 

Graf vývoje ceny elektřiny na burze.

Zdroj: old.pxe.cz

Nabízí se otázka, jak se bránit vysokým cenám, když již rozumíme problematice cenotvorby silové elektřiny a vidíme signály vysokého tempa růstu cen na energetické burze. Rozumným řešením stávající situace je fixace ceny na co možná nejdelší období. Pokud ještě nemáte zajištěnou cenu, je ideální čas na fixaci ceny s dodavatelem a to i na 3 roky dopředu.

Pokud vám fixace končí až na konci roku, ani v tomto případě nemusíte zoufat. Cenu si lze zafixovat i na několik měsíců dopředu. Můžete si zajistit dodávky na dlouhou dobu dopředu a předejít tak obavám z rostoucí ceny.