Aktuality

Cena elektřiny na burze: Jak se projevuje na faktuře?

Cena elektřiny na burze znatelně kolísá podle poptávky a energetické situace ve světě, a tím se mění i její cena pro koncové zákazníky. Jak ale přesně burza ovlivňuje vaši výši záloh i konečné vyúčtování a co všechno cena elektřiny obsahuje? Po přečtení našeho článku budete znát odpověď.

Cena elektřiny na burze: Jak se projevuje na faktuře?
Cena elektřiny na burze: Jak se projevuje na faktuře?

Kde a jak se obchoduje s elektřinou

Tržní cena elektrické energie je jen jednou z částí celkové ceny, kterou nakonec zaplatí odběratelé. Abychom vůbec pochopili způsob, jak se s energiemi obchoduje, musíme se podívat na burzu elektřiny. Burza elektřiny, která nejvíce ovlivňuje ceny u nás v tuzemsku, je ta v německém Lipsku (European Energy Exchange), kde silovou elektřinu nakupují největší dodavatelé. Nejvýznamnější burzou s elektřinou v Česku je Power Exchange Central Europe v Praze. 

Obchodování s energetickými komoditami se účastní členové burzy. Na jedné straně si představte výrobce elektřiny (elektrárnu), na druhé straně pak převážně dodavatele (ale i banky či velké průmyslové podniky), kteří nakoupenou elektřinu dále prodávají domácnostem a firmám. Obchodují se zde produkty jak na spotovém (krátkodobém), tak na derivátovém trhu (futures kontrakty). Na spotovém trhu se elektřina nakupuje na velmi krátkou dobu a cena se mění každou hodinu, tedy v reálném čase.

Nejvíce kontraktů se ale obchoduje právě dlouhodobě na derivátovém trhu s ročními kontrakty. Tento trh funguje obdobně jako trh v reálném čase, ale pracuje se zde s odhadovanými budoucími náklady na výrobu elektřiny jednotlivých elektráren. Proto může být cena na tomto trhu o něco dražší, protože je v ní započítáno riziko, které má dodavatele ochránit před možným kolísáním ceny.

Ceny energií 2022: Kam až rostou ceny dodavatelů?

V čem jsou výhody nákupu na derivátovém trhu?

Největší výhodou nakupování elektřiny na dlouhý časový úsek je stabilita cen pro koncové zákazníky. Dodavatel totiž dopředu nakoupí dostatečné zásoby energie pro své zákazníky, takže i případné prudké zdražení cen na burze se na fakturách projeví mnohem později. 

Odebírání elektřiny z derivátového trhu je pro domácnosti velkou výhodou, protože mají možnost si stávající ceny zafixovat na určité období. Zároveň tu ale přeci jistá nevýhoda je. Spotřebitelé jsou na jednu stranu chránění před jakýmkoliv zdražováním na dobu 1 až 3 let (podle typu smlouvy), ale naopak nemohou využít levnější elektřinu při poklesu její ceny na trzích.

Pozor na spotové ceny elektřiny

Vývoj ceny elektřiny na burze může být turbulentní a zejména spotový, tedy denní trh je kvůli tomu často nestabilní. Platí to zejména za poslední 3 roky, a to kvůli obtížné geopolitické situaci, ale i náročnému přechodu Evropy na obnovitelné zdroje elektřiny. Na jednu stranu se na spotových cenách dá vydělat, ale je nutné opravdu pravidelně sledovat dění na trhu, i když elektřinu kupuje váš dodavatel, ale také počítat s tím, že v určitém období půjde cena energií rapidně nahoru. Zákazník tak musí svou spotřebu přizpůsobit právě dění na trhu, protože dodavatel za riziko spotových cen nenese žádnou odpovědnost. 

Jak vzniká cena elektřiny na burze?

Na burze se v každém okamžiku porovnává poptávka po elektřině s minimálními cenami od jednotlivých elektráren. Jako první se k uspokojení poptávky použijí ty zdroje, které produkují elektřinu nejlevněji (tzn. podávají nejnižší cenové nabídky). Jak se zvyšuje poptávka, využívají se postupně dražší a dražší zdroje. Výsledná cena elektřiny na trhu je ta, za kterou se vyrobí poslední a tedy nejdražší zdroj, který je potřeba k uspokojení poptávky

A teď to zásadní. Výslednou cenu energie na burze obdrží všechny právě vyrábějící elektrárny, tedy i ty, které měly nižší nabídkovou cenu. Trh se tím postará o to, aby byly motivovány nabízet elektřinu za co nejnižší možné ceny. A tady vzniká základní mechanismus tvorby ceny elektrické energie – čím vyšší poptávka je po elektřině, tím více se musí zapojovat dražší zdroje na její výrobu, což ve výsledku navyšuje cenu elektřiny pro celý trh. 

David Kučera, šéf burzy: Elektřina je drahá kvůli konfliktu, Gazprom se na něj připravoval

Z následujícího grafu vývoje ceny energie na burze můžete vidět vývoj cen od března 2023. Aktuální cena elektřiny na burze se pohybuje okolo 72 EUR. To je při průměrném kurzu EUR (únor 2024) 25,30 Kč přibližně 1 821 Kč za 1 MWh dodávky. 

 

Zdroj: oenergetice.cz

Cenu ovlivňují náklady na výrobu elektřiny

Elektrárny mají dva druhy nákladů – fixní a variabilní. Fixní náklady jsou ty, které musí majitel platit, ať už elektrárna vyrábí, nebo stojí. Variabilní náklady jsou výdaje, které zaplatí za každou jednotku vyrobené elektřiny. Do nich se počítá třeba cena paliva, ale také např. emisní povolenky, pokud jsou při výrobě spalovány fosilní paliva.Takže je jasné, že jiné náklady budou mít elektrárny na obnovitelné zdroje a jiné zase ty, které jako palivo využívají uhlí či plyn. Tyto náklady hrají hlavní roli v tom, kolik silová elektřina stojí.

Majitel elektrárny potřebuje, aby cena prodané jednotky elektřiny přesáhla výrobní náklady, a proto nabízí elektřinu na burze za tu částku, která se rovná variabilním nákladům.

Variabilní náklady jsou jedním z hlavních faktorů ceny elektřiny na burze.

Není komodita jako komodita. Jak funguje elektrická síť?

Jak se tvoří cena, za kterou se silová elektřina na burze obchoduje, už víme. Pojďme si ale něco říct i k tomu, jak funguje elektrická síť.

Cena elektřiny: Víte, z čeho se skládá a jak se dá čarovat se slevami?

Základním pravidlem elektrické sítě je, že výroba elektřiny musí přibližně odpovídat její spotřebě. Proč? Protože máme zatím pouze omezené možnosti, jak silovou elektřinu skladovat. Dochází-li k nerovnováhám, hrozí přetížení či výpadek dodávky. V extrémních případech může dojít až k tzv. blackoutu (přerušení dodávky elektřiny). 

Spotřebu elektrické energie naštěstí můžeme do velké míry odhadovat a malé odchylky jsou regulovány provozovatelem přenosové soustavy, kterým je pro Českou republiku společnost ČEPS. Ta uděluje pokyny ke zvýšení či snížení výkonu vhodných elektráren (zpravidla uhelné či plynové), které zajišťují plynulost výroby. Což nás přivádí k otázce, které elektrárny budou v daný moment elektřinu vyrábět. Protože je jasné, že z výše uvedených důvodů nemohou ve stejnou dobu běžet všechny elektrárny. A v tento okamžik přichází na scénu burza. Na burze se rozhoduje, které elektrárny v daný den a hodinu poběží. Klíč k rozluštění této záhady je poměrně snadný. Poběží ty elektrárny, kterým se na daný den a hodinu podaří svou elektřinu prodat

Jak se silová elektřiny projeví na faktuře? 

Silová elektřina je komodita, která se obchoduje na burze energií a tvoří méně než polovinu koncové ceny pro spotřebitele. Jedná se o tvz. neregulovanou část a je součtem ceny za kWh a pevné měsíční ceny dodavateli.

Zbylou část tvoří regulovaná složka, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Tato regulovaná složka byla pro rok 2024 zvýšena, což se promítlo do mírného zdražení celkové ceny za elektřinu na fakturách. Na druhou stranu se snižuje cena právě silové elektřiny. Například v roce 2023 se cena za silovou elektřinu na konečném vyúčtování zákazníka pohybovala na cenových úrovních 4 000 Kč za MWh. V roce 2024 se objevuje nabídka v průměrné ceně okolo 3 800 Kč za MWh.  

Cenu elektřiny si můžete zajistit i na tři roky dopředu

Nabízí se otázka, jak se bránit vysokým cenám, když už rozumíte problematice cenotvorby silové elektřiny a vidíte signály vysokého tempa růstu cen na energetické burze. Rozumným řešením stávající situace je fixace ceny na delší období. Pokud ještě nemáte zajištěnou cenu, je ideální čas na fixaci ceny s dodavatelem, a to na 2 až 3 roky dopředu.

Pokud vám fixace končí až na konci roku, ani v tomto případě nemusíte zoufat. Cenu silové elektřiny si lze zafixovat i na několik měsíců dopředu. Můžete si zajistit dodávky na dlouhou dobu dopředu a předejít tak obavám z rostoucí ceny.